Hira Mağarasından Çilehaneye Gerçek NAMAZ

Temizlenmek arzusu taşıyan erler vardır o mescitte. Allah, temizlenenleri sever. Tevbe-108
MUHAMMED MUSTAFA HİRA DAĞ’INDA İBADETİ NASIL VE NİÇİN YAPTI İSE
EVLADI HACI BEKTAŞI VELİ ÇİLEHANE DE İBADETİ AYNI ŞEKİLDE VE AYNI AMAÇLA YAPTI

İBADET: Allah’a 1001 türlü ibadet ile ulaşmak mümkündür. İbadet etmek 40 makamın Şeriat kapısında yapılması gerekenlerden bir tanesidir. Namaz, Zekat, Hac, gibi uygulamaları içerir.

Günümüzde namaz olarak adlandırılan ibadetin asıl adı Dua’dır. Kuranı kerimde çoğunlukla Dua olarak bildirilmiştir. Kelimenin aslı olmasına rağmen namaz olarak adlandırılması Emeviler, Abbasiler döneminde Ehli Beyt isminin yerine Ehli Sünnet kelimesinin kullanılması ile aynı amacı taşımaktadır.

İslam’ı özünden uzaklaşırmayı amaçlayan bu anlayışlardan uzak kalarak açıklamalarımızda Salat’ın Türkçe karşılığı olan Dua kelimesinin kullanacağız.

Allah’ın kitaptan indirdiği şeyi gizleyip onu basit bir ücret karşılığı satanlar, karınlarında ateşten başka bir şey yemiş olmazlar. Kıyamet günü, Allah onlarla konuşmayacaktır, onları arındırmayacaktır. Onlar için korkunç bir azap vardır. Bakara-174
Nice oruçlu vardır ki orucundan elde ettiği ancak açlıktır, susuzluktur. Nice geceleri ibadetle geçiren vardır ki o kulluktan elde ettiği şey, uykusuzluktur, yorgunluktur. Ne mutlu aklı başında olan ariflerin uykusu ve yemesi HZ ALİ

KURAN’IN HEDEFİ TEMİZLENMEKTİR.
İBADETİN AMACI TEMZİLENMEKTİR.
DUA’NIN AMACI TEMZİLENMEKTİR…

…size ayetlerimizi okuyor, sizi temizleyip arıtıyor,… Bakara-151

… Allah’ın ayetlerini okuyor, onları temizleyip arındırıyor, Ali-İmran-164

…Temizlenmek arzusu taşıyan erler vardır o mescitte. Allah, temizlenenleri sever. Tevbe-108

…Melekler, canlarını temiz insanlar olarak aldıklarına şöyle derler: “Selam size, yapıp ettiklerinize karşılık olarak girin cennete!” Nahl-32
…Eğer yalnız O’na ibadet ediyorsanız, Allah’ın nimetlerine şükredin Nahl-112

…Adn cennetleri ki, altlarından ırmaklar akar; sürekli kalacaklar içlerinde. Arınıp temizlenenlerin ödülü işte budur. Taha-76
…”Yalnız temiz bir kalple Allah’a varan kurtulur.” Şuara-89

…Allah’ın içtenliğe erdirilmiş temiz kulları başkadır. Saffat-40

Ancak Allah’ın samimi, temiz kulları kurtuldu. Saffat-74

…onu, ayetlerini derin derin düşünsünler ve öğüt alabilsin temiz özlüler. Sad-29

…Benliği temizleyip arındıran, gerçekten kurtulmuştur. Sems-9

“ Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil

Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil (Yunus Emre)


SALAT (DUA) NE DEMEKTİR

Namaz,Farsça bir kelimedir, Arapça’sı “ “Dua” , Türkçesi “Tanrı’ya yalvarıp yakarma, dilek dileme” dir.

SALAT (DUA) NİYE YAPILIR

Allah’a ulaşmak, Allah’a şükretmek ve dilekte bulunmak, af dilemek :

De ki: “Benim duam, kulluğum/bağışım, hayatım, ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.” ENAM 162

Şöyle demiştik: “Girin şu kente; orada, dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Kapıdan secde ederek girin ve ‘Affet bizi!’ deyin ki, hatalarınızı bağışlayalım. Biz güzel davranıp, güzellik üretenlere daha fazlasını da veririz.” BAKARA-58

Kötülükten korunmak ve gönlü temizlemek:

Ey insanlar! Sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet edin ki, korunabilesiniz.
Bakara-21

Kitap’tan sana vahyedileni oku! duayı yerine getir! Çünkü dua, çirkinliklerden ve kötülüklerden alıkoyar. Elbette ki, Allah’ın zikri/Kur’an’ı daha büyüktür! Allah, neler yaptığınızı biliyor. Ankepıt-45

…Sen ancak Rablerinden için için korkanları ve duayı yerine getirenleri uyarırsın. Arınıp temizlenen, kendi benliği için arınıp temizlenir. Dönüş Allah’adır. Fatır-18

BÜTÜN varlık ALLAH’A SECDE EDER.

Göklerde ve yerde kim varsa gölgeleriyle birlikte ister istemez ve sabah-akşam Allah’a secde eder. Rad-15

Başkasının ibadetini yargılayan kesin bir şekilde Allah’ın emrine karşı gelmiş demektir.

RİYA NAMAZI KILANLARI ALLAH KABUL ETMİYOR.

Vay haline o dua edenlerin ki,
Dualarından gaflet içindedir onlar!
Riyaya sapandır onlar/gösteriş yaparlar.
Ve onlar, kamu hakkına/yardıma/zekâta/iyiliğe engel olurlar. MAUN 4 – 7

NAMAZ’DA BÜYÜKLENENLER CEHENNEMLİKTİR.
Rabbiniz dedi ki: “Bana dua edin, size icabet edeyim. Doğrusu Bana ibadet etmekten büyüklenenler; cehenneme boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir. Münin-60

Salat Adem peygamberden beri vardı.

Zekeriyya dedi: “Rabbim,bana bir belirti ver!” Allah buyurdu: “Sana belirti şudur: “İnsanlarla üç gün, işaretleşme dışında konuşmayacaksın. Rabbini çok an. Akşam-sabah tespih et!” Ali İmran-41

“Beni, bulunduğum her yerde kutsal ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana duayı, zekâtı önerdi.” Meryem– 31

“Ey Rabbimiz! Ben, çocuklarımdan bir kısmını senin kutsal evinin yanındaki, ziraata elverişsiz vadiye yerleştirdim ki, duayı yerine getirsinler, ey Rabbimiz! Sen de insanlardan bazı gönülleri, onlardan hoşlanır yap. Çeşitli meyvelerle onları rızıklandır ki, şükredebilsinler!” İbrahim-37

Mûsa’ya ve kardeşine şunu vahyettik: Kavminiz için kendilerini yerleştirmek üzere Mısır’da evler hazırlayın. Evlerinizi kıble yapın/karşılıklı yapın ve duayı yerine getirin! İnananlara müjde ver. Yunus-87

Dediler ki: “Ey Şuayb! Dua’n mı emrediyor sana, atalarımızın tapar olduğunu terk etmemizi yahut mallarımızda dilediğimiz gibi davranmaktan vazgeçmemizi? Esasında sen; gerçekten yumuşak huylu, olgun bir insansın.” Hut-87

Dua için şekil şartı yoktur.

Ayakta, otururken, yan yatarken hep Allah’ı zikrederler…

Onlar o kişilerdir ki, ayakta, otururken, yan yatarken hep Allah’ı zikrederler; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler: “Ey Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Şanın yücedir senin! Ateş azabından koru bizi!” Ali İmran-191
İnsanlara zorluk dokunduğu zaman; yan yatarken, otururken, ayaktayken bize yalvarır. Ama sıkıntısını çözdüğümüzde, kendisine dokunan bir zorluk yüzünden bize hiç yalvarmamış gibi çekip gider. Haksızlığa/aşırılığa sapanlara, yapmakta oldukları, işte böyle süslü gösterilmiştir. YUNUS-12

Allah’ı istediğiniz dua ve şekilde anabilirsiniz…

De ki: “İster Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler/Esmâül Hüsna O’nundur. Duanda sesini yükseltme, kısma da. İkisi ortası bir yol tut.” İsra -110

Her ümmet için bir ibadet şekli vardır

Her ümmet için biz, bir ibadet şekli/bir ibadet yeri belirledik; onlar, onu izlerler. Artık bu iş konusunda seninle çekişmesinler. Sen de Rabbine davet et/dua et. Sen, elbette ki şaşırtmadan yol aldıran bir kılavuzun ardındasın. HAÇ-67

Kolaylaştırın Zorlaştırmayın:

O halde Kur’an’dan, kolay geleni okuyun! duayı yerine getirin! MÜZEMMİL-20
….Allah sizin için kolaylık ister; O sizin için zorluk istemez. Bakara-185

Her bir varlık kendi halince dua etmektedir:

Görmedin mi, göklerdeki ve yerdeki şuurlular da bölük bölük olmuş kuşlar da Allah’ı tespih etmektedir. Her biri kendine özgü DUAsını, kendine özgü tespihini bilmiştir. Allah, onların yapmakta olduklarını çok iyi bilmektedir. Nur-41
Bütün varlık Allah’ı anmaktadır.
Yedi gök, yerküre ve bunların içindekiler O’nu tespih ederler. Hiçbir şey yoktur ki, O’nu överek tespih etmesin; fakat siz onların tespihlerini fark edemezsiniz. O Halîm’dir, Gafûr’dur. İsra-44

İbadet Gizlidir.

Rabbini, öz benliğinin içinde yalvarıp ürpererek, bağırtılı olmayan bir sesle sabah-akşam zikret. Sakın gafillerden olma! Araf 205

Rabbinize; boyun bükerek, gizlice/ürpererek yakarın. O, haddi aşanları/azmışları sevmez. Araf 55

Hani o, Rabbine gizli bir sesle seslenmişti de, Meryem 3

Öncelik gece ibadetindedir.

… dua, müminler üzerine vakti belirlenmiş bir farz olmuştur. Nisa – 103
… Rabbini çok an. Akşam-sabah tespih et!” Ali İmran-41
… gece saatlerinde secdelere kapanmış olarak Allah’ın ayetlerini okurlar. Ali İmran-113

Güneşin kaymasından/aşağı sarkmasından, gecenin kararmasına kadar duayı yerine getir. Sabah Kur’an’ını da gözet. Çünkü sabah Kur’an’ı tanıklarca izlenmektedir. İsra-78

Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt alanlar için bir öğüttür Hut -114

Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, sözler ise daha düzgün ve açıktır. Müzemmil-6

Hiç kuşkun olmasın, Rabbin senin durumunu biliyor. Gecenin üçte ikisinden daha azını, yarısını, üçte birini ayakta geçiriyorsun. Seninle beraber olanlardan bir grup da öyle. Müzemmil-20

O halde, onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tespih et. gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tespih et ki hoşnut olasın Taha -130

Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür,) yoksa gece vakitlerinde, secde halinde ve ayakta, ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Zümre 9

gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tespih et. Kaf 40
gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında O’nu tespih et. Tur 49
gecenin bir kısmında ona secde et; geceleyin de onu uzun uzadıya tespih et. İsra 26
Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir 1
Melekler ve Ruh o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.Kadir 4
Geceleri, Rableri huzurunda secde ederek, ayakta durarak geçirirler. FURKAN 64

O’nu sabah-akşam tespih edin! Azhap 42

geceleri pek az uyurlardı. Zariyat 17

Ve Zünnûn. Hani, kızarak gitmişti de ona asla güç yetiremeyeceğimizi/ölçüyü kendisine uygulamayacağımızı sanmıştı. Sonra, karanlıkların bağrında şöyle yakardı: “Senden başka ilah yok, tespih ederim seni! Kuşkusuz, ben zalimlerden oldum.” Enbiya 87

Gündüz çalışma zamanıdır.

O, geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır. Furkan 47

HZ MUHAMMED VE ALİ’NİNİ SALAT (NAMAZ)’I NASILDI? (Peygamberler ve Veliler)

ve Hz Muhammed buyurmuştur ki:” Namaz müminin miracıdır.” bilmen gerekir ki o hangi namazdır ki müminin miracıdır.; onun için dünyada abdest alıp, ahireten gusül etmesi gerekir ve kendi nefsini kurban etmesi gerekir ve fena denizinde cevelan etsin ta ki bekaya ulaşsın; Böyle bir namaz miminin miracıdır. Hacı Bektaşı Veli(Makallat)
Hz Muhammed iki rekat namaz kılmıştır. Kıldığı iki rekat namazın günümüzde camilerde kılınan zahir namazını anlatmaz. Hz Muhammed’in kıldığı namazın manası zahir ve batın ibadetini temsil eder. Zahir ve batın ibadetinin birliğini anlatır. Dünya ve Ahiret bir olmuştur. Nefis aradan çıkmış Hak ile birlik alemine girmiş demektir. Hz Muhammed Allah’ın varlığında yok olmuş demektir.
Hz Muhammed hira dağında ve muallak taşının altında gizlice ibadet ettiğini heres bilmektedir.

Hz Muhammed gece ve gizli dua ederdi
..gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki, Rabbin seni Makam-ı Mahmud’a ulaştırsın. İsra 79

Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi; yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Müzemmil-3

Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. İsra-1

Geceleri, Rableri huzurunda secde ederek, ayakta durarak geçirirler. FURKAN 64

Daha sonra bir başka duyuru yönelttim. Ve onları gizli gizli de çağırdım.” Nuh 9
…Sonra, karanlıkların bağrında şöyle yakardı: “Senden başka ilah yok, tespih ederim seni! Kuşkusuz, ben zalimlerden oldum.” Enbiya-87

Öyle erler vardır ki, bir ticaret de bir alış-veriş de onları Allah’ın zikrinden/Kur’an’ından, duayı yerine getirmekten, zekât vermekten alıkoyamaz. Onlar, kalplerle gözlerin döneceği/yer değiştireceği günden korkarlar. NUR – 37
Bir bölük halk sevap için Allah’a kulluk eder; Bu kulluk tacirlerin kulluğudur. Bir bölükte Allah’a korkudan kulluk eder, buda kölelerin kulluğudur. Bir bölükse Allah’a şükrederek kullukta bulunur: İşte hür kişilerin kulluğu budur. Hz ALİ

Hak aşıklarının İbadeti semahtır.

Bakıp görmediler mi, Allah’ın yarattığı şeylerin gölgeleri bile, sağ ve sollarından boyunları bükük bir halde, Allah için secdelere kapanarak dönüyor. Nahl-48

Hacı Bektaş Veli’den

Haşa ki Semahımız oyuncak değildir
İlahi bir aşktır, salıncak değil,
Her kim ki Semahı bir oyuncak sanır
Mümin diye namazı kılınacak değildir …

CUMA DUASI (SALATI)

Ey inananlar! Cuma günü, dua için çağrı yapıldığında, Allah’ı anmaya/Allah’ın Zikri’ne koşun! Alış-verişi bırakın! Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. CUMA 9

Cuma için dua çağrısını Hz Muhammed yapmakta idi.Hz Muhamed’in islama davetine uyanlar hayır kapısına koşanlardır. Bu yüzden Cuma ibadetinin çağrısını Hz Muhammed ve onun yolundan gelen Ehlibeyt ocakları veyol evlatlarınca yapılacağı muhakkaktır. Hikmet Ehlibeyt’e verilmiştir.

Ben ilim şehriyim. Ali’de kapısıdır. Kim bana gelmek istiyorsa kapıya gelsin. Hz Muhammed

onlara Kitap’ı ve hikmeti öğretir Cuma-2
Cuma gecesi Hz Muhammed ve kırkların ibadetinden kalan semah, Ehlibeyt ocaklarınca yüzyıllarıdır yapılmaktadır.
Semah Erenlerindir.
Çarka Girenlerindir
Bu Yola Eğriler Girmez
Doğru Gelenlerindir

Ayrıca Cuma duasına Hz Muhammed ve ehlibeytine ikrar verenler katılabilir.

İbadetin gece olduğunu Kuran’ın hükümleri ile açıkladık. Dua’nın bu sebeple Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan geceye Cuma gecesi dendiğini Ehlibeyt ve Evliyalar yüzyıllardır açık bir şekilde belirtmekte ve Cuma akşamı ibadetlerini yapmaktadırlar.

Ehlibeyt , On iki İmamlar, evliyalar ve Ehlibeyt bendeleri evlerinde ve dergahlarında kırkların ibadetini devam ettirdiler
Bütün tarikatlarda Cuma akşamları zikir ve erkan yapılmasının kaynağı da budur.

Duaları ve orta duayı koruyun. Tam bir saygıyla Allah’ın huzurunda kıyam edin. BAKARA 238

Burada belirtilen ibadet Cuma akşamı erenlerin yaptığı ibadetin ta kendisidir. Orta duası bir günü ifade etmez. Bir gün 24 saattir. Ortası yoktur. Bu orta, meydanı anlatır. Erenler meydanı, Er meydanı diye tarif edilir.

Ey iman edenler! Resulle gizlice konuşacağınız zaman, bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin! Bu, sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Eğer bu imkânı bulamazsanız bilin ki, Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir. Mücadele-12

Cuma ibadetine giden ikrarlı müminler orta namazında Hz. Muhammed ve Ehlibeyt’in huzurunda olduklarını kabul ettikleri için Hz Muhammed ve Ehlibeyt aşkına lokma getirirler.

Hacı Bekaşı Veli ve Mevlana’nın semah veya cem ibadeti olarak icra edilen ibadet Hz Muhammed ve Kırkların yaptığı ibadetin ta kendisidir. İkisi de hikmet verilenlerden olduğu için dergahlarında bu ibadet yapılmaktadır.

Peygamber ve Evliyaların ibadeti süreklidir.

Bunlar, dualarında süreklidirler. MARİÇ-23

Hiç ara vermeksizin gece gündüz tespih ederler. Enbiya 20
Ey iman edenler! Allah’ı çok anın! Azhap 41

Aşk imamdır bize gönül cemaat dost yüzü kıbledir daimdür salat
Dost yüzün göricek yağmalandı onun için kapıda kaldı salat

“Bana namaz kılmaz diyen ben kılarım namazımı

Kılarsam kılmazsam ol Hak bilir niyazımı”

“Abdestimiz , namazımız, doğruluktur taatımız

Aşka bağladık safımız, safımızdan kim ayıra”.

“Gerçek Kabe’ye varalım gerçek mescide girelim

Gerçek su ile yunalım çün illetimiz”. (Yunus Emre)

Hz Muhammed, Ehli beyt ve Kuran ışığına göre hazırlanmıştır.

Nihat Vural
Cemhaber.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

37Daha fazla mesaj var İnanç Kategori
Sizin için önerilen
Terör ne zaman biter

Cehalet ve yoksulluk bittiği zaman Adalet ve liyakat geldiği zaman Aileler evlatlarına daha fazla sahip...