İsmail Maşuki – Kurban İsmail

Example HTML page

İsmail Maşuki Kimdir?

Muhammed Mustafa’dan sonra Ehlibeyt ile başlayan zorlu yolda Allah için kurban olanlardan biri de İsmail Maşuki’dir. Ehlibeyt yolunun Bayrami- Melami kolunun ulularından Pir Ali Aksarayi’nin oğludur. Küçük yaşta öldürülmesi nedeni ile Kurban İsmail veya Oğlan Şeyh olarak ünlenmiştir. 1508 yılında doğmuştur.

Anne ve Babası’da Aşk Ehliydi

Annesi ve babası ahlakı ve maneviyatı ile sevilen ve sayılan bir ailedir. Annesi İsmail’e hamile iken komşularına misafirliğe gider. Evde odada bir tabakta portakallar vardır. İsmail’in annesi canı portakal çeker. Evin sahibi diğer odada iken örgü yaptığı şişi bir portakala sokarak suyundan içer.

İsmail dünyaya gelince cemali güzel, nuru görenleri büyüleyen ve ahlakı ile kendisini hayran bırakan bir güzelliğe sahiptir. İsmail yürüyüp sokağa çıktıktan sonra bu güzelliğinin yanında yoldan gelen geçenlerin torbalarına arkadan yan çeltik atarak kaçarmış.

Bu bir hayli süre devam etmiş. İsmail’in annesi ve babası bu duruma bir türlü anlam verememişler. Zira kendileri Allah’ın rızalık yolunda çok dikkatli olurlarmış. Sabırların tükendiği bir zamanda karı koca baş başa vererek oğullarının bu ayıbının nedenini sorgular. Kendilerinde kusur ararlar. Sonunda İsmail’in annesi ben komşumda misafir iken ev komşunun rızası olmadan portakalın suyundan şiş ile delerek içtim der. Bunun üzerine anne komşularına gider ve durumu anlatarak onlardan rızalık alır. Komşularının rızası sonunda İsmail artık kimsenin torbasını delmez.

Padişah Süleyman İran’a sefere giderken yolu Aksaray’dan geçer. Softalar Pîr Ali hazretlerine iftira atıp padişaha jurnallerler. Padişahın görevlendirdiği kişilerin huzuruna çağrılan Pir Ali orada kendisini jurnalleyenlere nazar edince jurnalcilerden biri ölür, diğeri ise kusar ve ağzından pislik gelir. Soruşturma yapanlar Pir Ali’nin ermiş bir kişi olduğuna inanır ve soruşturmadan vazgeçerler.

Padişah Aksaray’a uğradığında anlatılanlardan etkilenir ve Pir Ali’nin huzuruna çıkıp onun gönlünü almaya çalışır. Padişah Pir Ali’ye bağışlarda bulunmak ister. Pir Ali ise hiçbirini kabul etmez. Padişah Pir Ali’den oğlunu yanına göndermesini ister. Padişahın bu isteğine icabet eden Pir Ali oğlunu hak yolunda kurban olmaktan çekinmediğini söyler.

İsmail Maşuki’nin İstanbul’a gelişi

Pir Ali oğlu İsmail’i ve birkaç müridini İstanbul’a gönderdikten altı ay sonra vefât eder.

İsmail İstanbul’a geldikten sonra aşk ehli olduğunun nişanesi olan Maşuki namıyla anılmaya başlar. Daha onsekiz yaşında olmasına rağmen aşk dolu hikmetli sözler söyler. Tevhit ve vahdet-i vücud yolunda mana aleminde bir gönüllere girer. Çevresinde sevildiği ve dilden dile konuşulduğu gibi aleyhinde de sözler kulaktan kulağa yayılır. Özellikle sipahi askerleri arasında ünü çok yayılır. Saltanatçı ulemanın bu durum hiş hoşuna gitmez ve İsmail Maşuki’yi uydurma ithamlar ile padişaha şikayet ederler.

İsmail Maşuki Hak yolunun Kurbanı

O zamanlar aşk yolunda bazı camilerde sema edilmekteymiş. Bir sema esnasında İsmail Maşuki Allah’ım, Allah’ım, Allah’ım diye aşk ile ibadet etmesi softaların şikayet konusu olur. Softalar kadıya bu derviş ben Allah’ım diye Allah’lık iddiasına bulundu diyerek daha bir çok uydurma söz ile şikayet ederler. Bu olay bardağı taşıtan son olaydır. Mahkema kurulur ve bir çok soru ile İsmail Maşuki yargılanır. Sorulan sorulardan biri de Sen ben Allah’ım mı dedin yoksa Ya Allah’mı dedin.? sorusudur

Şeyhe Maşuki her ikisini de dedim der ve canından olur. Boynu vurularak infaz edilir. Bu infazda Kurban İsmail’in on iki dervişi de Sultanahmet meydanı Ahır kapıda 1529 yılında şehit edilir.

İsmail Maşuki Mezarı Nerede?

Kurban İsmail’in Bedeni ve başı denize atılır. Şeyh İsmail dervişlerinden birinin ruyasına girerek Rumeli hisarı kayalar kabristanında beklemesi ister. O dervişte gördüğü yere gider ve Şeyh İsmail’in bedeni ve başını suyun karaya vurduğunu görür. İsmail Kurban’ın bedeni ve başı Bebek’te kayalar mesçitinin yanında defnedilir. Allah’ın yolunda şehit olan Kurban İsmail yüzyıllar geçmesine rağmen hak aşıkların gönlünde yürek yakan bir hadise olarak anılmakta ve gözyaşları ile yad edilmektedir.

Mahkeme heyeti ise Şeyhülislam Çivicizade oğlu Muhyiddin Mehmed, Ebusuud Efendi ile İstanbul Kadısı Şeyhi Çelebi ve diğer ileri gelen ulemadır.

Günümzdeki Makam Adresi :  Bebek, Cevdet Paşa Cd. 131a, 34342 Beşiktaş/İstanbul

İsmail Maşuki (Oğlan Şeyh) den:

 • Ey gönül bir derde düş kim, anda derman gizlidir.
 • Gel eriş bir katreye kim anda umman gizlidir.
 • Terk edip namı nişanı giy melâmet hırkasın
 • Bu melâmet hırkasında nice sultan gizlidir.
 • Tut Hakkı bilmek istersen ehli irşad eteğin
 • Niceler bilmediler kim böyle erkân gizlidir.
 • Değme bir horu hakire, hor deyu kılma nazar
 • Kalbinin bir köşesinde arşı Rahman gizlidir.
 • Bu cihan derviş nam oldu nihan ender nihan
 • Sen hicap altında kaldın sanma sultan gizlidir…
 • ***********
 • “Her zerre bir ayettir, her olay bir ayeti izhar eder”
 • Gel ey sofi bizi men eyleme aşkı tevelladan
 • Muhabbettir ezelde kısmet olan bize Mevla’dan
 • Gönüldür menzili canan, gönüldür vasılı Rahman
 • Gönüldür aşığı sadık, değil hali temennadan
 • Kani Ferhat ile Şirin, kani Vamık ile Azra
 • Kani Mecnuni sergerdân, haber ver bana Leyla’dan
 • Çû sensin âşuku maşuk, çû sensin talibi matlup
 • Haber ver gel nedir şahım, murad olan bu kavgadan?
 • ***********
 • Ne surette zuhur etsen, seni arif bilir şeksiz
 • Melaik sureti olsun ve ger peri ve ger insan
 • Hakikat ehline veçhin ayan ender, ayan ettin
 • Cemalin çeşm-i münkirden ne gam ki ettinse pinhan
 • Şu dil ki duymaya aşkın, şu göz ki görmeye veçhin
 • Bir seng-ü biri âmâ buna natık durur Kur’an
 • Kalbin Allah olduğu çün suretin Rahman’dır
 • Kim mükevvin ismin ey mâh Halik-i evkandır
 • Surete nisbet mugayir görünür eşya kamu
 • Lâkin ol mani yüzünde cümlesi bir candır
 • Ayanı Hakk oldu, gel vehmi ko şeytandır
 • Kim ki aşk ile vücudun bildi ve buldu bugün
 • Kendi kendi özün yitirmedi ulu sultandır.

Doğuşlar, DAVUD YILMAZ – İNSAN-I KÂMİL VE SIRLARI KİTABINDAN ALINMIŞTIR.

Allah dostlarına Aşk-ı niyaz ederiz.

İsmail Maşuki - resim evliyalar.net ten alınmıştır.

İsmail Maşuki – resim evliyalar.net ten alınmıştır.

Cemhaber.com

03.04.2020

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

52Daha fazla mesaj var Erenler Kategori
Sizin için önerilen
Isparta Veli baba Sultan Serinket-Uluğbey

Veli baba Sultan Türbesi nerede? Veli Baba Sultan Türbesi Isparta ili Senirkent ilçesinin 3 km...