Bektaş Efendi Türbesi

Bektaş Efendi Türbesi

Bektaş Efendi Türbesi; Hacıbektaş İlçesi, Hacı Bektaş-ı Veli kültür merkezi arkasında yer almaktadır.

Bektaş Efendi Türbesi

Bektaş Efendi Türbesi

1925 tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra mülkiyeti Vakıflar gelen müdürlüğüne geçmiştir. Nevşehir Koruma Kurulu tarafından 08/02/1991 tarih ve 949 sayılı karar ile tescillenmiş olup, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ ne aittir.

Türbe ziyarete açık olup hicri 1012, miladi 1603 yılında inşa edilmiştir. Anıtsal görünümdeki yapı, duvar ile çevrili bir bahçe içerisinde yer almaktadır. Türbe kapısının önünde bir dervişe ait kabir bulunmaktadır. Türbe içi iki bölümden oluşup, Bektaş Efendi kabri ikinci bölümdedir. Türbe üzerindeki kitebede “Bennâ hazâ eş-şeyh merhum Bektaş bin Mahmud an evlâd-ı el-Hacı Bektaş el-Horasani İsna Aşer ve elf 1012 (M.1603).”

1500 yıllarında sonra Osmanlı Hanedanlığı saltanatın etkisine girerek halktan uzaklaşmış, padişahlar zevki sefaya dalmışlardır. Bu durum Türkmenler ve Hacı Bektaş dergahı üzerinde tepkiyle karşılanmıştır. Hacı Bektaş dergahına bağlı olan ilk Osmanlı padişahları yerine 1500 yıllardan sonra tahta oturan padişahlar Hacı Bektaş dergahını kontrol altına almaya çalışmışlardır.

1500 yıllardan sonra Osmanlı padişahları Beştaşi topluklarının tepkilerini dinlemek yerine onlara yer yer katliamlara dönüşen baskılar uygulamışlardır.

Bektaş Efendi’nin Başı Kesilmiştir.  

Bektaş Efendi işte bu zamanda başı vurularak yaşamına son verilmiştir. Bektaş Efendi kesilen başını koltuğunu altına almış ve Hacı Bektaş Dergahına gelerek burada yapılan türbeye defnedilmiştir. Bektaş Efendi; Hz. Hüseyin gibi canını Allah, Muhammed, Ali ve Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli yolunda kurban etmiştir.

1975 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmış ve idaresi Hacı Bektaş-ı Veli  müze müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Ziyaretçilerin müze müdürlüğüne başa vurarak ziyaret etme talebinde bulunmaları halinde, müze personelini nezaretinde ziyaret edilmektedir.

18.04.2019

Hacıbektaştv

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

17Daha fazla mesaj var Hacıbektaş Kategori
Sizin için önerilen
Hacı Bektaş Veli ve Yeniçeriler

Yeniçeri Ocağını Piri : Hacı Bektaş Veli Hacı Bektaş Veli, yeniçeri ocağının manevi koruyucudur. Yeniçeriler;...