Hacıbektaş Beştaşlar ve Mucizesi

Beştaşlar Hacıbektaş

Beştaşlar; Hacıbektaş İlçe merkezinin 5 Km. kuzeyinde, Çivril köyü yakınlarında yer alır. Vilayetname ve sözlü gelenekte anlatıldığına göre: Hacı Bektaş Veli Kadıncık ananın evine yerleştikten sonra bir gün davarları gütme sırası İdris Hoca’ya gelir.  Hacı Bektaş Veli ev halkının işlerinden dolayı onların yerine davarı güder. O zamanlar davarlar ortaklaşa güdülür ve sıra ile her evden bir kişi bu görevi yaparmış. Hacı Bektaş Veli davarı otlatmaya götürürken kendisi ve kadıncık ana hakkında dedikodu çıkaran ve lakabı İnkar’a çıkan Sarı, kendine ait dört ineği sürüye katar. Hacı Bektaş; İnkar Sarı’ya “sen ineklerini sürüye katma, ineklerini kurt” yer der. İnkar Sarı; Hacı Bektaş’ın bu sözünü dinlemez ve ineklerini sürüye katar. Hacı Bektaş kendisine Taşları şahit kılar ve Taşlar benim şahidim olsun der.

Hacı Bektaş akşam olunca davaları otlatarak köye getirir. İnkar Sarı gelerek kendi ineklerini sorar. Hacı Bektaş ben sana ineklerini sürüye katma demedim mi? Senin ineklerini Kurt yedi der. İnkar Sarı Beştaşlar bölgesine gider bakar ki iki ineği kurt yemiş iki inekte orada otlamakta.

Beştaşlar dile gelir, Şahitlik eder

Bunun üzerine İnkar Sarı Hacı Bektaş’ı kadıya şikayet eder. Kadı gelince olanı biteni Kadıya anlatır. Kadı; Hacı Bektaş’tan şahit ister. Bunu üzerine ben Allah’ın huzurunda taşları şahit gösterdim der. Elini kaldırıp işaret edince uzaktan beş taş koparak huzura gelir ve Hacı Bektaş’ın taşları şahit gösterdiğine dair dile gelerek şahitlik ederler. Kadı Beş Taş’ın gelerek dile gelmesini gördüğü halde inanmaz ve Hacı Bektaş’a “sen büyücüsün, sihir yapıyorsun” der. Bunu üzerine Hacı Bektaş, Kadı’ya “Sen de taş ol” der ve Kadı Beş Taş’ın biraz ilerisinde taş olur.

O gün bu gündür Allah’ın velilerinin Serçeşmesi olan Hacı Bektaş-ı Veli’nin kerameti dilden dile yayılır ve ziyaretçiler “Beştaş” olarak adlandırılan taşları ziyarete gelirler.

Bu bölgede bir cemevi, prefabrik yapılar, ağaçlık bir alan bulunur. Ziyaretçiler için ayrıca kurban pişirme ve yeme alanları ziyaretçilerin hizmetine sunulmuştur.

cemhaber.com

11.04.2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

17Daha fazla mesaj var Hacıbektaş Kategori
Sizin için önerilen
Hacı Bektaş Veli ve Yeniçeriler

Yeniçeri Ocağını Piri : Hacı Bektaş Veli Hacı Bektaş Veli, yeniçeri ocağının manevi koruyucudur. Yeniçeriler;...