Bahariye Mevlevihanesi Mevlevi Kültürüne tahsis edilmelidir.

Example HTML page

Bahariye Mevlevihanesi tarihi amacı dışında kullanılmaktadır

Bahariye Mevlevihanesi İstanbul Büyük Şehir belediyesi tarafından yeniden yaptırılması tarih ve kültür alnında iyi bir başlangıç olmuştur. Bu olumu başlangıç Bahariye Mevlevihanesinin amacı dışında kullanılması ile tam bir fiyaskoya dönüşmüştür.

İstanbul Büyükşehir belediyesi yeniden yaptırdığı Bahariye Mevlevihanesini Mevlevi kültürünü yok sayan ve Mevlevi kültürü ile alakası olmayan İnsan ve medeniyet hareketi isimli kuruma devredilmiştir.
İnsan ve medeniyet hareketi; Mevlevi kültür ve inancını yok saymaktadır. Mevlevi inanç kurumlarını yok saymaktadır. Mevlevi inanç öncülerini yok saymaktadır. Siyaset ve saltanatın hizmetinde bir kurum olarak bir partinin yandaşı gibi hareket etmektedir. Mevlevihanede tarihi, kültürel ve inanç olarak hiçbir hakkı yoktur. İnsan ve medeniyet kavramları bile Mevlevilerden tamamen farklıdır. Peygamber ve Kuran anlayışı dahi Mevlevilerden farklıdır.

Dini siyasallaştıran ve özünden uzaklaştıran bu tür akımlara Mevlevihanenin tahsis edilmesi inanç, kültür ve kanunlar açısından kabul edilemeyecek bir husustur.

Adalet ve kalkınma Partisi devlet ve belediye gücünü kullanarak Bahariye Mevlevihanesini Mevlevi kültür ve inancını yok sayan kuruma vererek Mevlevi kültürünü yok saymış ve kendi saltanatçı din anlayışını mevlevihaneye dayatmıştır.

Bahariye Mevlevihanesi Mevlevi kültürüne verilmelidir.

2019 Haziran yerel seçimler ile İnsan ve medeniyet hareketine tahsis edilen Bahariye Mevlevihanesi, yeni gelen belediye yönetimle birlikte Mevlevi kültürüne tahsis edilmelidir.

Mevlevihanenin, Mevlevi kültür ve inancına tahsil edilmesi Mevlana Celalettin Rumi gibi İslam ve Türk kültürünün örnek ve hoşgörülü zenginliğinin tekrar açığa çıkmasına katkı sunacaktır.

Mevleviler aynı zamanda Cumhuriyet ve yasalara bağlı, evrensel insan haklarına saygılı kadın erkek eşitliğini, insan ve inanç eşitliğini destekleyen bir anlayışa sahiptirler. Din kisvesi altında yapılan yanlışlıklara Mevleviler asla pirim vermezler.

Mevlevi kültürüne tahsil edilme yöntemi

Bahariye Mevlevihanesi ya yönetimi belediyede olacak şekilde Mevlevi kültürüne açılabilir. Mevlevi kurum ve temsilcileri burada düzenlenecek programları planlayabilir ve uygulamaları yapabilirler.

İkinci seçenek ise Mevlevi kurumlarına tahsis edilebilir.

Her iki seçenek, Mevlevi öncüleri ve kurumları ile yapılacak işbirliği ve yasalar çerçevesinde yapılmalıdır.
Şeffaf, denetlenebilir, yasalara uygun bir uygulama toplumsal barışa ve İslam inancının doğru yaşanmasına katkı sunacaktır.

Kısaca Mevlevihane

İstanbul Eyüp ilçesi Bahariye sahilinde 1877 yılında “Bahariye Mevlevihanesi” açılmış ve bu isimle ünlenmiştir. Osmanlı hanedanlığının ve devlet yöneticilerin ilgi gösterdiği güzel bir semahane bulunduğu Mevlevihane İslam inanç ve kültürünün güzel örneklerinin yaşandığı bir ibadethaneydi. İlk şeyhi Hüseyin Fahreddin Dede Efendidir. Daha Sonra oğlu Hasan Nazif Dede Efendi şeyh olmuştur.

Tekke kültürü Muhammed mesçitini örnek aldığı için muhakkak başında ehli bir yol önderi bulunurdu. Tekke ikamet eden Şeyh ve ailesi ile birlikte yetmiş kişiye kadar çıkmıştır. İbadet için gelenler kurban getirirlerdi yahut dedelere ve çocuklara dağıtılmak üzere “Niyaz” denilen bir para veya lokma getirirlerdi.

Haliç kıyısının yoğun rutubeti yüzünden harap olan mevlevîhâne, 1910’da esaslı bir tamir ve bakıma tâbi tutulmuştur. Bazı bölümlerde değişiklikler yapılmıştır.

Bahariye Mevlevîhânesi’nin mülkiyeti, tekkelerin kapatıldığı 1925’ten sonra varisleri ile hazine ve vakıflar arasında uzun süren bir davaya konu olmuştur. Son postnişin Bahâeddin Efendi ile hanımının ikamet ettikleri selâmlık dışında kalan diğer bölümler bakımsızlıktan hızla harap olması üzerine. 1935’te vakıflar semâhâne-türbe binasını yıktırmış, harem 1938-1939’da çıkan bir yangında yok olmuştur. Arsa ile geriye kalan yapılar 1968’de davayı kazanan varisler tarafından satılmıştır.

1986 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi haliç sahilinde bulunan fabrikaları yıkmıştır. 2005 yılında ihaleye çıkan Mevlevihane 2011 yılında tamamlanmıştır. İnsan Medeniyet Hareketi hakkı olmadan burada Mevlevi kültüründen uzak faaliyetler yürütülmeye devam etmektedir.

Nihat Vural
29.08.2019
www.cemhaber.com

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

41Daha fazla mesaj var Genel Kategori
Sizin için önerilen
Atatürk’ün Din Anlayışı ve İftiralara Cevap

Her kişinin İnancı kendine aittir. Bu yazımızın amacı Atatürk’ün inancı nasıl anladığı ve yaşadığı, inançlı...