Ahzap-50 Suresi meali ve Hz.Muhammed ve Kadınlar

Example HTML page

Ahzap-50 Suresi meali ve Hz.Muhammed ve Kadınlar

Nur olan Allah ve Resulü’ne göre yorumlanmayan, nefis ile yorumlanan surelerden biri de Ahzap-50’dir. Bu ayeti, Kuran, Resul ve Ehlibeyt’e göre açıklayacağız. Erenler, bu sureyi yaşamlarında uyguladılar. Nefislerini ıslah edip kadınları dost ve kardeş gördüler. İstisnalar hariç tek eşli oldular. İkrar ile bağlandıkları kadınları Dünya ve ahiret kardeşi kabul etiler. Hakkın tecellisinin Erkek ve kadınlar için aynı olduğunu bildiler.

Ahzap suresi Mekke’den Medine’ye hicretten sonra indi. Kadınlar ve erkekler birlikte yaşamak zorunda kaldılar. Hz. Muhammed’in mescitinde kadınlar ve erkeler birlikte yaşar, hizmet eder ve uyuma zamanında ise ayrı arı bölümlerde uyurdu. Kadınları köle olarak görenler, kadınların erkekler ile birlikte yaşamda eşit bireyler olmasını engellemek ve güzel ahlakın yayılmasını önlemek için kadınlar konusunda Resule iftiralar attılar. Bu iftiralardan Resulün yanında olanlar da etkilendiler ve resule itiraz edenler çıktı.

Arap cahiliye dönemi; kadınların cariye adı altında köle yapıldığını, kadınların cinsellikleri üzerinden değerlendirildikleri, zinanın serbest olduğunu ve zinadan doğan kız çocukların diri diri gömüldükleri bir dönemdi. Kadını şeytanlaştıran bu anlayışa göre mealler yaptılar, İslam’ın üstünü örtüp kadıları koruyan, dergahına alan güzel ahlak sahibi nur olan Muhammed Mustafa’ya iftiralar atılar. Ahzap suresinin tamamı öncelikle bu konular olmak üzere uhut savaşı yenilgisi ile başlayan ve Hendek savaşı ile zirveye çıkan ikiyüzlülük yapan yanındaki kişilere Yüce Tanrı’nın cevabıdır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ey Peygamber! Biz sana şu hanımları helal kıldık: Mehirlerini verdiğin eşlerin, Allah’ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunanlar, amcalarının, halalarının, dayılarının, teyzelerinin kızlarından seninle birlikte hicret edenler. Peygamber kendisiyle evlenmek istediğinde, kendisini Peygamber’e hibe eden mümin bir kadını da öteki müminlere değil, yalnız sana özgü olmak üzere helal kıldık. Onlara eşleri ve elleri altındakiler hakkında neler farz kıldığımızı biz biliriz. Sana bir zorluk olmasın diyedir bu… Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir.. Ahzap-50

Ali Fikri Yavuz Meali

Ey Peygamber! Biz, sana şunları helâl kıldık: Mehirlerini verdiğin zevcelerini, Allah’ın ganimet olarak sana ihsan ettiklerinden mülkün olan cariyeyi ve amcanın kızlarından, halalarının kızlarından, dayının kızlarından, teyzelerinin kızlarından seninle beraber hicret etmiş olanları; bir de mümin bir kadın kendini peygambere hibe ederse, (mehir istemezse) Peygamber de onu nikâh etmek isterse… (Bütün bunlar) müminlere değil de, sana has (olarak helâl kılındı. Diğer müminlerin evlenmelerinde keyfiyet ve sayı bakımından farklar vardır). Müminlerin zevceleri ile sahip oldukları cariyeleri hakkında farz kıldığımız hakları, biz bilmişizdir, (bu hükümleri Nisâ suresinde açıklamıştık. Ey Rasûlüm! Sana has olan hükümler), sana hiç bir darlık olmamak içindir. Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir. Ahzap-50

Elmalılı Hamdi Yazır (Orjinal) Meali

Ey o Peygamber! Biz bilhassa sana şunları halâl kıldık: mehirlerini vermiş olduğun zevcelerini, ve Allahın sana ganimet kıldıklarından milki yemînin olan câriyeyi, ve ammin kızlarından, dayın kızlarından, teyzen kızlarından seninle beraber hicret etmiş olanları, bir de mü’mine bir kadın kendini Peygambere hibe ederse Peygamber nikâh etmek istediği takdirde onu, sâde sana, sair mü’minlere değil, onlara zevceleri ve milki yemînleri hakkında ne farz kıldığımız ma’lûmunuz, bunlar sana hiç bir darlık olmamak içindir, Allah gafûr rahîm bulunuyor. Ahzap-50

Gazi Özdemir Meali

Ey Peygamber! Mehirlerini vermiş olduğun eşler dışında, iman etmiş olduğundan dolayı ailesinden kopup sesinle birlikte göç eden ve Allah’ın sana emaneti olan kimsesiz muhtaç kadınları, amcanın kızlarını, dayının kızlarını, halanın kızlarını, teyzenin kızlarını ve tüm varlığı dahil sana gelmek isteyip senin de kabul ettiğin göç eden kadıları nikahlamanı/korumana almanı ve sahiplenmeni veya mehirsiz evlenmeni sana helal kıldık. Zaten sen güç bir duruma düşmeyesin diye daha önce biz diğer müminlere eşleri ve iman etmiş olanları nedeniyle yine göç etmek zorunda kalmış kimsesiz kadınlar hakkında üzerine düşen sorumlulukları ayrıca bildirmiştik. Şunu iyi bilin ki Allah bağışlayandır/Gafur’dur sevgi ve merhameti bol olandır/Rahim’dir.

İsmail Dinçer Meali

Ey hakikatleri bildiren! Seninle aynı yolda olmak isteyenleri sana uygun kıldık. Sana sunduğumuz hakikatlerden, onların karşılığı olanı onlara ver. Sen gücünün sahibi değilsin. Nesnelerin hakikatlerini sana bahşettik. Amcanın çocuklarından ve halanın çocuklarından ve dayının çocuklarından ve teyzenin çocuklarından; onlardan seninle beraber aynı yolda hareket edenler, müminlik yolunda işleyişi idrak etmek için gayret gösterirler. Eğer Nebi gibi hakikatleri anlamada istekli olursa, Nebi’nin isteğine uygun davranmış olurlar. Müminlerden başkası senin anlattıklarına has olarak uymaz. İlmin sahibinin Biz olduğumuzu anlamalarını onlara farz kıldık. Onlar birlik içinde olsunlar. Onlar güçlerinin sahibi değildirler, bu konuda tereddüte düşmemek için ellerini hareket ettiren güce baksınlar. Allah mağfiret edendir, tüm varlığı özünden var edendir.

Yaşar Nuri Öztürk meali üzerinden Ahzap-50 Geniş açıklaması

Ey Nebi(Hak’tan ve Hakikaten olan)! Biz sana şu hanımları(… inanmış bir kadının…Ahzap-36) helal kıldık:(… karanlıklardan aydınlığa çıkarsın…Ahzap-41diye şu kadınları haramdan uzaklaştırıp Helale yöneltmeni ve helal ile kadınlara davranmanı sağladık). Mehirlerini(ikralarını karşılıklı haklarını yerine getirdiğin islam yolunda korumana aldığın kadınları) verdiğin eşlerin, Allah’ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunanlar,(Savaşta sahipsiz kalıp Elinden tutup ikrar verenler-Akabe biyatında olduğu gibi veya dergahında seninle birlikte hizmet edenler) amcalarının, halalarının, dayılarının, teyzelerinin kızlarından seninle birlikte hicret(Mekke’den Medine’ye Allah için Resul’le göç edenler) edenler. Peygamber kendisini nikahlamak istediğinde (Evlerinizde Allah’ın ayetlerinden ve hikmetten okunanları hatırlayın…Ahzap-34 Aşk Yoluna ve hikmet dergahına ikrar ile almak istediğinde), kendisini Peygamber’e hibe eden(aşkını kabul ettiği, kendi nefsini Allah ve resul yolunda kurban edip ikrar veren ki bunlardan biri de Zeyd ve Eşi Zeynep’tir) mümin bir kadını da öteki müminlere değil, yalnız sana (Ve Allah’ın izniyle bir davetçi, ışık saçan(Nuru saçan) bir kandil olarak… Ahzap-46 olduğundan dolayı ) özgü olmak üzere helal (İkrarlı kadınları senin korumana alarak haramdan, Helal olarak yolunda, aşkında uygun olduğunu sağladık ve uygun kıldık) kıldık. Onlara eşleri ve elleri altındakiler (hicret edip biat edenler) hakkında neler farz kıldığımızı biz biliriz. Sana bir zorluk olmasın(bu kurallar ile sana iftira edip eziyet edenlerin zorlukları ulaşmasın) diyedir bu… Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir.. Ahzap-50

Ahzap-50 Kısaltılmış açıklaması – meali son

Ey Nebi! Biz şu kadınları kötülüklerden koruyup seninle helale (iyiliğe) yönelttik. Mehirlerini(haklarını) verip koruduğun kadınlar, savaşta kimsesiz kalıp senin yanında olanlar, amcalarının, halalarının, dayılarının, teyzelerinin kızlarından seninle birlikte hicret edenleri de. Nefsini senin yoluna ve nuruna hibe eden senin ikrarını kabul ettiğin mümin bir kadını da senin hikmetine verdik öteki müminlere değil. Onlara, eşleri ve hicret edenler hakkında neler farz(rızalık) kıldığımızı biz zaten bildirmiştik. Bu kurallar ile sana bir zorluk, iftira ulaşmasın diyedir. Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir.. Ahzap-50

Bu surede Yüce Tanrı, kadınlar konusunda, Resulün haramdan uzak durup, helal iş yaptığını, dost doğru olduğunu, emin kişi olduğunu bildirmiştir. Resule yaptığı bu fedakarlık ve uğradığı zorluklar için üzülmemesi gerektiğini, korumasına ve yoluna aldığı ikrarlı kadınları koruma ve İslam’ı öğretme emrinin Yüce Tanrı’ın emrine ve yoluna uygun olduğunu bildirmektedir. Ayrıca diğer müminlerin Allah’ın farzına yani güzel ahlak ve rızalık kurallarına uygun, kadınlara davranmaları bildirilmiştir.

Kuran mealleri : Yaşar Nuri Öztürk, Gazi Özdemir, İsmail Dinçer Elmalılı Hamdi Yazır, Ali Fikri Yavuz,

cemhaber.com

11.07.2022

Nihat Vural

 

 

 

 

 

Example HTML page

Bir yorum

 • İsmail Gaspirali dedi ki:

  AHZAP SÛRESİ 50 YALANI

  Ahzap Sûresi 50 nin meâlini incelediğimizde, Hazreti Muhammed’e âdeta kadınları, cariyeleri, akraba kızlarını, başka bir müminin kadınını alabilirsin diye çevirmişler.

  Böyle bir şey olabilir mi?
  Oysa dikkatlice incelediğimizde meâlde ki ana tema; çevresinde olan bayanlardan hakikatleri anlamaya meyilli olanlara, hakikatlerin sunulması ve hakikatleri anlamadaki gayret işaret edilmiştir.
  AHZAP 50 MEALİ- Ey hakikatleri bildiren! Seninle aynı yolda olmak isteyenleri sana uygun kıldık. Sana sunduğumuz hakikatlerden, onların karşılığı olanı onlara ver. Sen gücünün sahibi değilsin. Nesnelerin hakikatlerini sana bahşettik. Amcanın çocuklarından ve halanın çocuklarından ve dayının çocuklarından ve teyzenin çocuklarından; onlardan seninle beraber aynı yolda hareket edenler, müminlik yolunda işleyişi idrak etmek için gayret gösterirler. Eğer Nebi gibi hakikatleri anlamada istekli olursa, Nebi’nin isteğine uygun davranmış olurlar. Müminlerden başkası senin anlattıklarına has olarak uymaz. İlmin sahibinin Biz olduğumuzu anlamalarını onlara farz kıldık. Onlar birlik içinde olsunlar. Onlar güçlerinin sahibi değildirler, bu konuda tereddüte düşmemek için ellerini hareket ettiren güce baksınlar. Allah mağfiret edendir, tüm varlığı özünden varedendir.

  Hazreti Muhammed asla, sokaktan gördüğü kadınları beğenip onları boşatıp kendine eş yapmadı.

  O baktığı her kişiye insan olarak baktı, Allah’ın kulu olarak baktı.
  O baktığı her kişiye rahmet gözüyle baktı, şefkat gözüyle baktı.
  O manevî boyutun Cân sultanı idi.

  Kendinde Hazreti Muhammed’i bulamayan, Hazreti Muhammed’i anlayamaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6Daha fazla mesaj var Ayetler Kategori
Sizin için önerilen
Kuran el basarak yemin etme
Kuran Evrendir, Her Varlık Ayet

Kuran Evrendir, Kuran’ın hakikati yanar mı? Kainat Yüce Tanrı’nın kitabıdır. Her varlık bir ayettir. Her...