Hacıbektaş İlçesi ve İnanç Kültürü için öneriler

Example HTML page

HACIBEKTAŞ İLÇESİ VE KÜLTÜRÜ İÇİN ÖNERİLER

ÖN HAZIRLIK METNİ ÖNERİLER DOĞRULTUSUNDA GÜNCELENECEKTİR.

hacıbektaş ilçesi ve Hacı Bektaş-ı Veli inanç ve kültürüne olumu katkı sunmak üzere gönüllülük esasına dayanılarak bu çalışma hazırlanmıştır. Taslak niteliğinde olan bu çalışma değerlendirmelere açıktır.

Sunulacak katkılar dikkate alınarak güncellenecek ve www.cemhaber.com sitesinde yayınlanacaktır.

Genel değerlendirme :

Hacıbektaş ilçesi içinde Hacı Bektaş Veli gibi geniş bir coğrafyada izler bırakmış, gönüllere girmiş, kültür ve inancı ile insanlığın geçmişine, bugününe ve geleceğine ışık tutmuş inanç ve kültür merkezidir.

Hacıbektaş ilçesinde yapılması gerekenler ve çözüm yolları üzerine birçok değerlendirme ve çalışma yürütülmektedir. Yapılan çalışmalarda daha çok maddi sorunları dikkate alınarak çalışmalar yapılmıştır. Hacıbektaş ilçesini manevi yönü ise gerektiği kadar öne çıkarılmamıştır.

Hacıbektaş ilçesinin birinci özelliği Horasan’da başlayan, bir yönü Türkmenistan’a uzanan, diğer yünü Anadolu’dan balkanlara kadar devam eden, bir yünü de da Mısır’da biten eden geniş bir coğrafyada kültürlere ve halklara olumlu katkı sunan Hacı Bektaş-ı Veli’nin makamının olmasıdır.

Yaşadığımız çağda toplumların maddileşmesi ve inanç taassubunun artması konusuna cevap verecek anlayış Hacı Bektaş Veli anlayışıdır. Bu anlayış aynı zamanda Türkiye’yi aydınlığa taşıyacağı gibi doğu ve batı medeniyetlerine köprü görevi görecek olmasının temelidir. Yine Hacı Bektaş Veli- Mustafa Kemal Atatürk çizgisinde insanlık değerlerinin simgesi olan medeniyete ulaştıracak yol olmasıdır.

Yapılan bu ön çalışma değerlendirmeler ve öneriler ile genişletilerek son şeklini almalı ve uygulamaya geçilmelidir. Uygulama olanağı olan öneriler ise bir an önce uygulanmalıdır.

 • Hacı Bektaş Veli kültür ve inancı yeniden insanlığın öncelikli değerleri arasına sokulmalıdır.
 • İnanç alanında şekle, ayrımcılığa ve geleneklere hapsolmuş anlayışların aşılması ancak Hacı Bektaş-ı Veli inanç ve kültürü ile mümkündür.
 • Yöneticiler kültür ve inanç alanında yeterli bilgi ve deneyime sahip olmalıdır.
 • Hacıbektaş bir İlçenin ötesinde üreten, paylaşan ve kültür ve inanç alanında örnek olan bir merkez olmalıdır.
 • İlçenin potansiyeli harekete geçirilmeli, bu potansiyel Hacı Bektaş Veli’ye gönül vermiş milyonlarca kişi ile bütünleştirilmelidir. Hizmet anlayışı gelen ziyaretçiler esas alınarak planlanmalıdır.
 • Hacıbektaş’ta hizmet etmek İnsan’a duyulan saygının gereğidir. Ahlak, Sevgi, Hoşgörü, barış, çalışma, paylaşma esasları daha belirgin olmalıdır.
 • Kapadokya gibi çevre turizm potansiyeli ve Hacıbektaş kültür potansiyeli birlikte Dünya kültürüne katkı sunmalıdır.

Turizm Hizmeti :

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında 2 milyon 949 bin 542 ziyaretçiyi Kapadokya bölgesini 500 bine yakın ziyaretçi Hacıbektaş ilçesini ziyaret etti. Kapadokya bölgesine gelen Turistlerin çok az bir oranının Hacıbektaş ilçesine gelmesi bile önemli bir katkı sınacaktır.

 • Hacıbektaş inanç ve kültürünün tanıtılması için broşür, kitapçık ve Cd farklı dillerde hazırlanacak gelen ziyaretçiler ve turizm bölgesindeki turizm tesislerine ücretsiz olarak dağıtılmalıdır. Finansmanı ise gönüllülük esasına göre yapılmalıdır.
 • Kadıncık Ana ev, Dede Bağ, Beştaşlar, Çilehane gibi tarihi alanlar “Turizm Alanı” olarak ilan edilmeli. Tarihi dokuya uygun kerpiçten ve taştan yapılmış modern müstakil yapılar ile turizm konaklama altyapısının geliştirilmesi. Bu alanların çevresinde yapılacak yapılar en fazla iki katlı olmalıdır.

Kerpiç yapılar yeni teknoloji ürünleri ile uzun ömürlü ve dayanıklı olmaktadır. Bu alternatifin değerlendirilmesi ve araştırılması gerekmektedir.

 • Kerpiç mağazacılık : Otantik ve tarihi dokuya uygun olarak yapılan kerpiçten iki katlı mağazalarda sadece yerli markalardan oluşan mağaza açmak ve ürünleri turistlere sunmak. İlçemize gelen ziyaretçiler bu otantik mağazalarda giyim ve gıda ürünlerini alabilecek, çay ve kahvesini içerek yoluna devam edecek. Burada yerli markalara yer verilecek. Bu projenin sponsoru yerli ulusal markalar olacak.
 • Kapadokya turizm alanı ile entegrasyonun yapılması:
 • Kapadokya Hacıbektaş arasındaki kestirme yolun doğaya zarar vermeden genişletilmesi
 • Hacı Bektaş-ı Veli’nin tanıtımı için yabancı dilde kitap, internet yayınlarının hazırlanması,
 • Kapadokya bölgesinde bulunan turizm alanlarından günü birlik olarak Rehber eşliğinde Hacıbektaş’a turların düzenlenmesi.
 • Yabancı dilde görev alacak Turist rehberlerinin eğitimi.
 • Hacıbektaş ilçesinde gelecek turistlere yönelik gezi, yeme içme, konferans, ibadet, müzik programlarının oluşturulması ve uygulanması.
 • Hacıbektaş ilçesinde okumuş ve işsiz kişilerin turizm alanında eğitilerek Kapadokya bölgesinde çalışma imkanına kavuşturulması.
 • Turizm bakanlığı etkinliklerine ve Türk Hava Yolu tanıtımlarına Hacıbektaş’ın dahil edilmesi.
 • Havaalanına ulaşım : Kapadokya Havaalanından Hacıbektaş ilçesine direk hizmet verecek ulaşım ağı mevcut Hacıbektaş-Nevşehir Minibüs hattı içine dahil edilmesi ile mümkündür. Ek bir yatırıma ve ek bir sefere ihtiyaç duyulmadan iyi bir planlama ile bu hizmet verilebilir.  Bu seferler uçak kalkış ve iniş saatlerine uygun düzenlenmesi. Bu seferlerin havaalanı, belediye ve dernekler olmak üzere duyurularının yapılması
 • Müzisyenler : Abdal kültürü ve müziğinin kültürel miras kapsamında gelişimi ve tanıtımının yapılması. Bu kapsamda Kırşehir yöresine ait müzik kültürünün bu kapsamda birlikte uygulamasının yapılması.

Hacıbektaş deyiş ve tasavvuf müziğinin Turistlere sunumunun yapılması. Bu sunum hem Hacıbektaş ilçesinde hem de Kapadokya bölgesinde yapılması.

 • Çevre illerde bulunan Turizm merkezleri ve turizm kuruluşları ile işbirliğine gitmek. Bu iller, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir ve Niğde başta olmak üzere Turizm potansiyeli olan yakın illerden başlaması.

Kütüphane ve Yayın Hizmeti

Hacı Bektaş Veli inanç ve kültürüne ait tüm yayınlar taranmalı, bir araya getirilmeli, eksik olanlar tekrar düzenlenerek yayınlanmalı. Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş-ı Veli üniversitesi, Hitit üniversitesi gibi bu alanda hizmet veren kurumlar ile iş birliği yapılmalı. Bu işbirliği yayın evleri ile genişletilmeli, Yurt dışında bulunan tarihi eserlerin ve yut içinde bulunan eserlerin derlenerek yayınlanması sağlanmalı. Hacı Bektaş ilçesinde bulunan kütüphane ile koordineli olarak bu hizmetler yürütülmelidir.

Hacıbektaş’ta bulunan tarihi cezaevi binası restore edilerek yayınların burada sergilenmeli. İnanç Kütüphanesine, inanç alanında tüm eserler bir araya getirilerek “Hacı Bektaş-ı Veli İnanç Kütüphanesi” yapılmalı.

Hacıbektaş ilçesinde satışı yapılan hediyelik eşyaların Hacı Bektaş inanç ve kültürünü yansıtacak şekilde yeniden tasarlanması ve bunların Hacıbektaş ilçesinde üretiminin yapılması ve satışın yapılmasına destek olmak.

Hacı Bektaş Veli inanç ve kültürüne ait eserlerin tanıtımın yapılması için proje oluşturmak. Bu çalışmalar başta kültür bakanlığı ve devlet kurumları ile koordineli olarak yürütülmelidir.

Aşıklık geleneği ile ilgili çalışmalar yine bu birimde yapılmalı, aşıklık geleneğinin yaşatılması için usta çırak geleneğinin tekrar çığa çıkarılması için bu alandaki dernek ve eğitim kurumları ile işbirliğine gidilmelidir.

Hazırlanacak broşür, kitap, sanal çalışmalar Kütüphane ve Yayın Kurulu tarafından organize edilmeli ve hazırlanmalıdır.

Hacıbektaş Danışma Meclisi  

Hacıbektaş ilçesinin ileri gelenlerinden ve STK’ı, eski belediye başkanları, Muhtarlar, Belediye meclis üyesi temsilcilerinden oluşacak bir “Hacıbektaş danışma meclisi” ile hizmet ve denetimin verimli ve etkin olmasını sağlamak.  

Bu meclis gönüllülük esasına göre hizmet etmeyi amaçlayan ve on iki kişiyi geçmeyen kişiden oluşacaktır. Bunlar arasındaki koordinasyonu Belediye başkanlığı sağlayacaktır. Bu meclisin birinci görevi işleyişi denetlemek, ziyaretçilerin görüşlerini almak ve önerilerde bulunmak olarak ana hatları ile belirlenen görevler yapmalıdır. Kurulun çalışmaları, görev alanı, toplanma biçimi, toplanma zamanı gibi konular için yapılacak öneriler kurulun onayına tabi olmalıdır. Bu çalışmada “Hacıbektaş Danışma Meclisi”  başlığında yapılan öneriler yine kurulun onayına sunulmalıdır.

 • Ulusoylar ailesinden her yıl dönüşümlü olarak veya ailenin belirleyeceği bir kişi
 • Hacıbektaş sivil toplum kuruluşu yöneticilerinden dönüşümlü olarak bir temsilci. Bu temsilci bu sivil toplum örgütleri tarafından belirlenecek.
 • Belediye meclis üyelerinden bir kişi.
 • Muhtarlardan dönüşümlü olarak bir kişi.
 • Cem evleri tarafından belirlenecek bir kişi. Öncelikle Hacıbektaş ilçesinde bulunan cemevleri içinden yine dönüşümlü olarak seçilecek bir kişi.
 • Bektaşi babalarından genel mutabakat ile oluşacak bir kişi. Hacıbektaş ilçesinde bir adet Bektaşi babasına ait yapı bulunmaktadır.
 • Belediye başkanı. Her dönem seçilen ve görev yapan belediye başkanı
 • Ocak dedelerinden dönüşümlü olarak her yıl bir temsilci.
 • Yazar ve inanç alanında örnek yurttaşlardan seçilecek kişiler ile bu sayı tamamlanmalıdır.

Altyapı ve çevre düzenlemesi:

Hacıbektaş ilçesinde yapılacak altyapı düzenlemeleri, milyon ziyaretçiyi, binlerce turisti gözeterek planlanmalıdır.  İçme suyu ve atık su projeleri hayata geçirilmiş su ve enerji alanında çözüm üretilmiştir.

 • Üst yapı çalışmaları bir an önce tamamlanmalıdır. Yollar çevreci projeler ile toprak yol yapımı örnekleri araştırılarak alternatife göre uygulama yapılmalıdır.
 • Otopark hizmet için Hacıbektaş türbesinin altındaki park alanı tamamen bu hizmet için ayrılmalı, gelen araçlar iki yan kapıdan girip bir kapıdan çıkacak şekilde yeniden düzenlenmeli. Otopark ihtiyacı sadece yaz aylarına açığa çıkmaktadır. Hafta sonları ve yaz aylarında Hacıbektaş içinde ikamet edenlerin araçları belirlenecek farklı bir alanda park etmeleri sağlanmalıdır. Aynı zamanda çilehane otoparkında sadece gelen ziyaretçilerin otolarının alınması, Hacıbektaş’lı ve esnafların araçlarının ise otopark dışında park etmesinin sağlanması.
 • Hacıbektaş belediyesi gelen ziyaretçi ve turistlere göre görev dağılımlarını yeniden yapmalı. Belediye giriş katı gelecek bu ziyaretçiler ve Turistler için yeniden düzenlenmeli. Burada bir sinevizyon hizmeti ile Hacı Bektaş kültür ve inancının tanıtımının yapılması sağlanmalı.
 • Hacıbektaş dergahının üstü kısmı ve giriş tarafının karşısındaki sokaklar yayalaştırılmalı.

Çevre ve Konaklama Planlaması :

Ziyaretçilerin konaklama, ibadet yapma hizmeti geliştirilecek. Konaklama envanteri oluşturulmalı. Konaklama planlaması ile kurban kesimi, dağıtımı için mevcut mekanlar hizmete açılması yeterli olacaktır. Hacıbektaş cem ibadetinin gelen tüm ziyaretçiler için yapılması sağlanmalı. Her ziyaretçiye CD, Broşür veya Hacıbektaş kitabı verilmeli. Bu çalışma cem evleri ile işbirliği yapılarak sağlanabilir.

Cem evleri planlaması : Hacıbektaş ilçesinde hizmet veren kurumların başında Cemevi ve konukevleri gelmektedir. Yeni Cem evlerinin yapılıp yapılmayacağı ihtiyaç araştırması yapılarak yeniden planlanmalıdır. Cem evlerinde işleyiş ve hizmetlerin gelen ziyaretçilerin talepleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. Bu kurumlar kazanç kurumları değil, hizmet kurumlarıdır. Maliyetleri göz önüne alınarak verilen hizmetlerde talep edilen ücretlerin yeniden düzenlenmesi gerekir. Ayrıca ihtiyaç sahiplerinden ücret alınmamalı ve hizmetler Hacıbektaş konukseverliğine göre yeniden düzenlenmelidir.

Yaz aylarında Çilehan, beştaşlar mevkiine iki büyük çadır kurulmalı ve kurada inanç alanından sinevizyon, dinledi ve cem ibadeti yapılmalıdır.

Kültür merkezi planlaması :

Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Üniversite ve öğrenciler ile işbirliğine gidilecek öğrencilerin güzel sanat alanındaki eserleri yaz aylarına Hacı Bektaş dergahında, kış aylarında ise Kültür merkezinde gelen ziyaretçi ve turistler ile buluşturulmalı.

Kurban ibadet hizmeti

Kurban ibadeti Hacıbektaş ziyaretçileri tarafından yerine getirilmektedir. Kurban ibadetinde ticari kaygılar ibadetin önüne geçmemelidir. Kurban ibadetini yapanların dikkatli olması kurban kesimi, kurban kesimi yapan ve kesenler tarafından da özenle ve bir ibadet edası ile yapılası gerekir. Hacıbektaş belediyesi geçmiş yıllarda uyguladığı politika ve söylemler ile kurban ibadetinin özüne uygun bir hizmet sunamamıştır.

Kesimhanede hizmet öne çıkarılacak. STK ile kurban kesimi tanıtımı yapılacak. Özellikle gelir düzeyi düşük ziyaretçilerin kurban kesiminde ücretlendirmede kolaylık sağlanabilir Hacıbektaş’a bağışlanan kurbanlar paketleme sistemi ile korunacak ve ziyaretçiler vasıtası ile tüm Türkiye’ye dağıtılmalıdır.

Kurbanlık yetiştiriciliği Tarım bakanlığı desteği ile Hacıbektaş ilçesinde projelendirilmeli ve hayata geçirilmelidir. Kurban ibadeti yapan ziyaretçiler genellikle gelir düzeyi zayıf kişilerdir.

Kurban kesim yerlerinde iki esas belirlenebilir.

1 – Kurban satışı belirlenen yerlerde yapılabilir.

2 – Kurban satışı Belediye kesimhanesinde yapılabilir.

Bu tercih kurbancılar ve dernekler ile yapılacak toplantılarda yasalar dikkate alınarak belirlenmelidir.

Kurban kesimi ise sadece Belediye Kesimhanesinde yapılmalıdır.

 • Kurban kesecek kişiler belirlenmeli, bu kişilere eğitim verilmeli, bu kişilere kart verilmeli ve bu kişiler hakkında belediye sitesinde bilgi verilmelidir. Kurban kestirenler kurban kesen görevlilere verilen kartlarından bu kişileri takip etmeli ve bu görevliler hakkında görüş ve düşüncelerini belediye sitesi ve şikayet kutularına bırakacakları değerlendirmeler ile bildirmelidirler.
 • Kurban kesen görevliler kuran satan kişilerin elemanları olmalıdır. Kurban her nerede satılırsa satılsın kesim işlemi belediye kesimhanesinde yapılmalıdır.
 • Kurban kesiminde kalacak deri ve sakatatlar destek amacı ile Belediyeye bırakılmalıdır. Hacıbektaş ilçesinin kalkınması için sadece dışarıdan destek beklemek yanlıştır. Her kurbanın derisi ve sakatatı belediyeye bırakılması ciddi bir destek olarak Belediye gelirlerine olumlu katkı sunacaktır.

İnanç ve Kültür hizmetleri

İnanç Talepleri

1) Mustafa  Kemal Atatürk’ün cumhuriyet, laiklik devrimi onun zamanında uygulandığı gibi yeniden uygulanmalı ve çağın gereklerine göre geliştirilmelidir. Vatandaş kavramı inanç, kültür, siyasi görüş, cinsiyet ve sosyal statü dikkate alınmadan eşit ve birbirlerinin hakkına saygı gösterecek sınırlarda belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

2) Dede ve Babaların eğitimleri geleneksel olarak yapıldığı gibi kendi ocakları ve kendi dede babalarıdır. Yaşayan ve bin yıllık erkanı olan ocaklarda Dede eğitimi ve yetiştirilmesi devam etmelidir. Bektaşiliğin Baba kolu ise yine Babadan Evlada olacak şekilde yaşayarak devam etmelidir.

3) Dede ve Baba uygulaması geleneksel olarak devam etmelidir. Yasal maaş ve yasal statü gibi talepler bu geleneğin kalıplara girmesine ve özünden uzaklaşmasına neden olur.

4) Devletin dini adalet, eşitlik, liyakat, paylaşım ve kul hakkı yani insan hakları, komşu hakkı yani yurttaşlık hakları kavramlarını hayata geçirmek üzerine olmalıdır. Devlet dinin tarafı olmamalı ve yurttaşlara din dayatmamalıdır. Kanunların içinde dini ayrımcılıklar çıkarılmalıdır. Her yurttaş evrensel hukuk kuralları çerçevesinde inancını yaşamalıdır.

5) Hukuka aykırı olmayan, insan haklarına saygılı tüm ibadet yerlerinin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Cemevi, Derga, Cami, Havra ve Kilise arasında yurttaşları birine zorlamak, birini öne çıkarmak, birini desteklemek devletin görevi olmamalıdır. İbadet yerlerinin belirlenmesi sadece hukuki kurallara ve inanç hürriyetine göre düzenlenmelidir.

6) İnancın finansını yer yurttaş kendi geliri ile yapmalıdır. Devlet inançlara finans ayırmamalıdır. Bu konuda izlenecek yöntem üzerine değerlendirmeler dikkate alınarak düzenlenmelidir.

7) Din eğitimi yerine din bilgisi ders olarak okutulmalı, devlet öğrencilerin dinini ölçmekten vazgeçmeli, eğitim içeriği gelen inanç esasları üzerine olmalı ve devlet kişinin dini nasıl yaşayacağı ve uygulamaları nasıl yapacağı üzerine zorlayıcı ve yönlendirici olmamalı. Devlet vatandaşın dinini ölçmemeli ve din derslerine not verme ortadan kaldırılmalıdır. Dini  kitapların içinde İslam’ın temel esasları yerine geleneklere göre yapılan bilgiler yeniden gözden geçirilmelidir.

8) Diyanet işleri başkanlığı dini bir kurum değil bir devlet kurumudur. Diyanet’in Dinin temsilcisi olarak hareket etmesi mümkün değildir. Devlet kurumu olarak yurttaşlara hizmet vermeli ve Mustafa Kemal Atatürk’un zamanındaki gibi vatandaşa hizmet vermelidir. Cami görevlileri devletin elemanı olmamalı ücretleri vatandaşın katkısı ile ödenmelidir. Diyanetin yapısı dine göre değil hukuka yani anayasaya göre belirlenmelidir. Diyanet işleri inançlara karşı tarafsız olan ve denetim işlevi gören bir kuruma dönüştürülmelidir. Cami, Kilise, Havra, Tekke, Cemevi gibi kurumların denetlenmesi ve doğru bilgi akışı sağlanmasında Diyanet öncü rol oynamalıdır.

9 ) Tekkelerin cumhuriyet devrimlerine bağlı olanları, hukuka saygılı olanları, yeniden açılmalı ve sahte tarikatlar ise kapatılmalıdır. Bektaşi, Mevlevi, Bayrami, Rufai, Kadir gibi tekkeler inanç sahiplerine devredilmelidir. Denetimi hukuk esasına göre belirlenen anlayışa göre yavaş yavaş açılmalı ve sistem oturduktan sonra deva etmelidir. İnanç içeriği ise bu kurumların mensupları tarafından oluşturulmalıdır. Tarihi tekkelerin dışında yeni tekkelerin açılmasına izin verilmemelidir.

10 ) Devlet cami yapmaktan ve camiler eli ile yurttaşlara din dayatmaktan vazgeçmelidir.

11 ) Dini günler resmi olmaktan çıkarılmalı ve her yurttaş dini günlerini yurttaşların inanç hürriyetlerini dikkate alarak kutlamalıdır. Devlet eğer dini bayram kutlayacaksa tüm inançlara ait bayramlar kutlanmalıdır. Doğru olan devletin dini bayramlardan uzak durması ve dini bayramları vatandaşın kendi sahiplenip kutlamasıdır.

12 ) Tarih kitaplarında inanç ayrımcılığını ve nefretini körükleyen ibareler gelecek talepler dikkate alınarak düzenlenmelidir. İnanç ayrımcılığını ortadan kaldırmak için tarikte ve Cumhuriyet döneminde yapılan kitlesel katliamlar bir daha olmaması için vatandaşlara doğru olarak bilgi verilmelidir.

13) Hacı Betaş-ı Veli dergahındaki Cami ismi, mescit olarak değiştirilmeli, minare kullanılmamalı, cem ve vakit namazları bu mescitte birlikte yapılmalı ve bu mescitin idaresi Hacı Bektaş- ı veli inanç ve kültürünü yaşayan görevlilere verilmeli. Dergahın kuruluş esası zaten Hz. Muhammed mecitine göre yapıldığından ayrıca bir camiye ihtiyaç yoktur. Minareden ve megafonlardan ezan okunması uygulamasından vaz geçilmeli. Vakit namazı ezanı mescit önünden insan sesi ile okunmalıdır. Vakit namazları dışında ise cem ibadeti yapılmalı.

Anma etkinliklerinde İnanç ve kültür öne çıkacak:

Hacı Bektaş-ı Veli Anma etkinliklerinde konserler ve siyasi söylemler daha fazla öne çıkmaktadır. Amaç Hacı Bektaş-ı Veli kültür ve inancını gelen yüzbinlerce ziyaretçiye doya doya yaşatmak olmalıdır. Hacı Bektaş-ı Veli inanç ve kültürünü içeren etkinliklerin daha fazla öne çıkması gerekir.

Her geçen gün maddi, dünyevi konular ile manevi boşluğa düşen ve ahlaki kaygılar ile arayış içine giren kişilere yapılacak en büyük hizmet Hacı Bektaş-ı Veli inanç ve kültürünü anlatmak olacaktır.

Anma etkinliklerinde on binlerce kişiyi Hacıbektaş ilçesine getirmek değil, inanç ve kültürü yaşayarak öğretecek kadar kişiyi ilçeye getirmektir. Gelen ziyaretçilere türbe ziyareti hakkında detaylı bilgi vermek, Hacı Bektaş veli hakkında sunum yapmak, inanca uygun ibadetleri yaşatarak yerine getirmek daha fazla etki sağlayacaktır.

Balkanlarda bulunan tekke ve ocakların etkinlikte daha fazla yer alması, tanıtım yapması sağlanmalıdır. Anadolu’da bulunan ocakların etkinlik tanıtımına dahil edilmesi bu ocakların çadır kurarak ocaklarını ve inançlarını tanıtması sağlanmalıdır.

Suriye, Irak, İran, Türkmenistan gibi Hacı Bektaş-ı Veli izlerinin olduğu ülkeler ile işbirliğine gidilmeli ve bu bölgelerler kültür ve inanç işbirliğinin sağlanması.

Diyanet, Kilise, Havra gibi inanç kurum ve sivil toplum kuruluşları ile Hacı Bektaş-ı Veli inanç ve kültürünün “inanç hürriyeti” temelinde işbirliğine gidilmesi ayrımcılığın önüne geçmek için çalışmalar yapılmalıdır.

Hacı Bektaş-ı Veli inancının yeterince anlatılamaması, yaşatılamaması sonucu inanç alanında cemaatler halkımızın temiz inançlarını sömürmektedir. Hacı Bektaş Veli inanç ve kültürünün öne çıkarılması ve gelen ziyaretçilere tanıtımının yapılması inanç sömürüsünün azalmasına neden olacaktır.

Hacı Bektaş Veli etkinliklerini Türkiye ve Avrupa’da bulunan cemevleri vasıtası ile kutlanması ve yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

Kadıncık ana ve Bektaş Efendi türbeleri yaz aylarında hafta sonu açık olması ve gelen ziyaretçilere bilgi verilmesi sağlanmalı.

Turist rehberlerine Hacı Bektaş-ı Veli ve Bektaşilik hakkında hazırlanacak dökümanlar ile bilgi verilmelidir.

Hafta sonu otobüslerle gelen toplu ziyaretçilerin hizmetine belediye tesisleri hizmet vermelidir. Özellikle kurban kesimi yapan kişilerin kurbanlarını toplu olarak pişirmeli ve gelenlere sunulmalıdır. Belediye düğün salonu, belediye binasının altında bulunan toplantı salonu bu hizmete verilmelidir.

Hacıbektaş belediye binası girişinde bulunan belediye hizmet birimleri üst kata çıkarılmalı ve bu kat gelen ziyaretçilerin oturacağı, bilgi alacağı, sinevizyon gösterisi seyredebileceği, çay içeceği alan olarak yeniden düzenlenmelidir.

Yaz aylarına Çilehanede kurulacak büyük bir çadır ile gelen ziyaretçilere tanıtım, bilgi ve cem ibadeti hizmeti sunulmalıdır. Bu hizmet her yıl bir dergah ve ocağın gözetiminde ve öncülüğünde olmalıdır.

Dışarıdan gelen ve maddi durumu uygun olmayan ziyaretçiler için açık araç otopark ve çadır alanı kurulmalı ve bu alanda temizlik, tuvalet ve bilgilendirme hizmeti yapılmalıdır. Bu hizmet yine derneklerin koordinasyonunda ücretsiz ve gönüllü yapılmalıdır. Çadır kuracak ve Araç otoparkında kalacak araçlar üç boyunca ücretsiz olmalıdır. Geleneksel olarak üç gün misafir olarak kabul edilen ziyaretçilere hizmet etmek Hacı Bektaş Veli inancının temelidir ve ibadet olarak yapılır.

Çevre iller ile koordinasyon ve ulaşım için bu illerle işbirliğine gidilmeli, Ahilik ve Mevlevilik etkinlik kapsamına alınmalı ve koordinasyon sağlanmalıdır.

Hacıbektaş belediyesi öncülüğünde kurulacak esnaflar gurubu ile her yıl esnaflardan toplanacak para ile kurban kesimi yapılmalı ve pişirilen lokmalar kazanlara gelen ziyaretçilere Hacı Bektaş-ı Veli lokması olarak aşk ile dağıtılmalıdır.

 Ahi Evran ve Ahilik :  Hacıbektaş kültürü ile özdeş olan esnaf teşkilatı Ahilik ile yeniden barışılacak ve kültürel birliktelik yeniden sağlanmalı.

Mevlana ve Mevlevilik : Hacı Bektaş Veli öncülüğünde on üçüncü yüzyıla damga vuran Anadolu erenlerinden olan Mevlana ve Mevlevilik ile diyalok tekrar Hacıbektaş Veli zamanındaki gibi olması sağlanmalı. Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran arasındaki inanç ve kültür bağının tekrar yaşama geçirilmesi gerekmektedir. Yapılacak etkinliklerde işbirliğine gidilmeli ve etkinlik programlarına Mevlevilik, Bektaşilik, Ahilik dahil edilmelidir.

Hacıbektaş Üniversitesi : Hacıbektaş ilçesinde bir üniversite kurulması yerine mevcut Hacıbektaş Veli Üniversitesi ile birlikte çalışılmalı, Hacı Bektaş-ı Veli araştırması yapan yurtiçi ve yurtdışı üniversiteler ile işbirliğine gidilmeli ve koordinasyon sağlanmalı.

Hacıbektaş ilçesinde uygulamalı bir eğitim sitemi oluşturulmalı, gündüz hizmet ile meşkul olunmalı akşam ise eğitim ile tamamlanmalı. Dede ve Baba adayları uygulamalı eğitim ile yetiştirilmeli.

Yaşayarak eğitim tekke kültürünün birinci özelliğidir. Olgun insan yetiştirmek olarak tanımlanan bu sistem en son Köy Enstitülerinde uygulanmıştır.

Hacıbektaş gönüllüleri :

Hacıbektaş gönüllüleri oluşturulacak ve gönüllü hizmetler ilçemize gelen konuklara rehberlik hizmetlerinden, konaklama ve ibadet hizmetlerine kadar ücretsiz hizmet verilecek.

Türbe ziyaretinde bulunacak kişilere gönüllülük esasına göre oluşturulacak kişiler tarafında rehberlik hizmeti sunulmalıdır. Bu hizmet için dede çocukları öncelikle görevlendirilmeli ve bu çocuklara uygulamalı ve hizmet esasına dayanan eğitim verilmelidir. Dede çocukları kendileri ile ilgili hizmetleri kendileri yapmalıdır.

Sanayi Sitesi : İlçede bulunan sanayi sitesi atıl durumdadır. Proje kültürünün aşılanması ve firmalara yapılacak tanıtımlar ile sanayi sitesi canlandırılmalı. Özellikle tarıma dayalı ürünlerin işlendiği ve gelen ziyaretçilere satışının yapıldığı bir uygulama başarılı olabilir.

Yeme – İçme : Hacıbektaş ilçesinde yöresel olarak adını duyuran yeme içme kültürü geliştirilememiş ve Turizm hizmetine sunulamamıştır. Bu ananda Nevşehir Hacıbektaş-ı Veli üniversitesi ve Turizm kuruluşları ile işbirliğine gidilmelidir.

Koperatifleşme : Hacıbektaş ilçesinde mevcut kooperatifler ürünlerini işlemeli ve bu ürünleri ziyaretçilerin alımına sunmalıdır. Bu konuda belediye bilinçlendirme çalışması yapmalıdır.

Kadınlar El işiçiliği : El işi ve tarımsal marka haline getirilmesi ve bu ürünlerin ziyaretçilere tanıtımı ve satışı için proje yapılmalı. Çevre iller ile koordinasyon Sağlanmalı Kırşehir, Kayseri, Aksaray ve Konya gibi bölgenin önemli kentleri ile kültür ve ekonomik olarak çalışmalar yapılmalıdır.

Tarımsal ürünler: Tarımsal ürünler gelen ziyaretçilere satışının yapılması sağlanmalıdır. Bu konuda Belediye uzman kişilerden destek alarak ilçe Tarım müdürlüğü ile birlikte öncü rol oynamalı ve işe bilinçlendirme ve eğitim ile devam edilmelidir.

El işi ürünleri : Hacı Bektaş ilçesinde satılan hediyelik ürünlerin üretimi için yine devlet kuruluşlarından proje desteği alınmalı koordinasyon için ise belediye öncü rol oynamalıdır.

Hacıbektaş taşından yeni tasarımlar ile ürünler üretilmeli ve bu ürünlerin hediyelik eşya dükkanlarında başta olmak üzere, cemevleri ve internet üzerinden satışı yapılmalı.

NİHAT VURAL

02.07.2019

nihatvural_70@hotmail.com

www.cemhaber.com

 

 

 

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

29Daha fazla mesaj var Hacıbektaş Kategori
Sizin için önerilen
Hacı Bektaş-ı Veli dergahı ve dergahta yaşayan İslam

Hacı Bektaş-ı Veli dergahı ve dergahta yaşayan İslam Hacı Bektaş, doğumundan altı ay geçince şehadet...