OCAK VE TEKKELERDE CUMA SALATI

Cuma’nın manası nedir?

Cuma; cem- cum’a- câmi- cem’a- cemaat- cemiyet- cima-camia, aynı kökten gelen kelimelerdir.

Cuma Hz. Muhammed’in cemiyetinden olmak, Hz. Muhammed’in meclisinde, yolunda cem olmak, birlik olmak tevhid olmak demektir. Haftanın beşinci günü Hz. Muhammed’in cemaatinden olmak toplanmak demektir.

Cuma Suresi neden indi?

Cuma suresi Resul’ün hayatının son yıllarında indi. Bu ayetten önce Cuma günü öğle vakti dua edilmekteydi. Mekke’nin fethinden sonra Müslümanlar Hz Muhammed’in sohbetlerine katılmakta, birlikte olmakta ve İslam uğruna mücadele etmekte zayıflık gösterdiler. Dünya malının ve sevdasının peşine düşenler çoğaldı. Hz. Muhammed’e biat edenler yani ikrarda kalanlar azaldı. Bunun üzerine Cuma ayet indi. Yüce Tanrı Hz. Muhammed’den ayrılmayın, ona bağlılıkta zayıflık göstermeyin, onu takip edin, onun çağrısına icabet edin diyor. Bu dünya malının peşine düşmekten daha hayırlıdır diyor.

Ey inananlar! Cuma günü, dua için çağrı yapıldığında, Allah’ı anmaya/Allah’ın Zikri’ne koşun! Alış-verişi bırakın! Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. CUMA 9

Cuma çağrısını Hz Muhammed ve onun yolundan gelen Ehlibeyt ocakları veya Hz Muhammed’in yol evlatlarınca yapılacağı muhakkaktır. Hikmet verilenler ancak Cuma çağrı yapabilir ve Cuma ibadetini yaptırabilir.

onlara Kitap’ı ve hikmeti öğretir Cuma-2

Ocaklar, Ehlibeyt’e bağlı Muhammed Ali soyundan gelen hikmet sahiplerince kurmuşlar ve günümüze kadar yaşatılmıştır.

Dergahlar veya tekkeler olarak adlandırdığımız ve tarikatların da bağlı olduğu ekol hikmet verilmiş Muhammed Ali soyu ve yol evlatlarınca kurulmuş ve günümüze kadar yaşatılmıştır.

Cuma salatı bireysel olarak yapılabilecek bir ibadet değildir. Bireysel ibadet için bir kural olmadığı halde Cuma salatı için ocak ve tekkelerde belirlenmiş kurallar bulunmaktadır.

Ocak ve Tekkelerde icra edilen Cuma Salatı gece yapılır.

Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan haftanın beşinci gecesine Cuma gecesi denir. Araplarda gün, güneşin batımı ile başlardı. Cuma günü, Perşembe akşamı güneşin batımı ile başlar. İbadetin gizli ve gece olduğu konusunda detaylı bir yazımız “Hira Mağarasından Çilehaneye Gerçek NAMAZ” isimli makalemizde yayınlanmıştır.

Cuma ibadetinin çağrısını Hz Muhammed ve onun yolundan gelen Ehlibeyt ocakları ve hikmet verilen yol evlatlarınca Perşembeyi Cumaya bağlayan gece yapılır.

Bütün tarikatlar Cuma Salatını aynı şekilde Perşembeyi Cumaya bağlayan gece yaparlar. Adına zikir, sema, sohbet, cem gibi isimlerle adlandırmışlardır.

İlim Şehri ne girer gibi Cuma Salatına gidilir.

Şöyle demiştik: “Girin şu kente; orada, dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Kapıdan secde ederek girin ve ‘Affet bizi!’ deyin ki, hatalarınızı bağışlayalım. Biz güzel davranıp, güzellik üretenlere daha fazlasını da veririz.” BAKARA-58

Ben ilim şehriyim. Ali’de kapısıdır. Kim bana gelmek istiyorsa kapıya gelsin. Hz Muhammed

Şu kent Hz Muhammed’in ilim şehri olarak adlandırdığı manevi bir şehirdir. Ocak ve tekkelere giden tüm kişiler kapıdan secde ederek içeriye girerler.
Hz Muhammed’in Miraçta kırklar ile birlikte yaptığı ibadet ve semah, Ehlibeyt ocaklarınca yüzyıllarıdır yapılmaktadır.

Cuma ibadetine üzerinde kul hakkı bulunan kişiler alınmaz. Bu kişiler üzerlerindeki kul hakkından kurtulmaları halinde Cuma ibadetine alınır. İbadete alınmayan diğer kişiler ise Allah, Muhammed Ali yolunu kabul etmeyen kişilerdir.

Hacı Bekaş-ı Veli ve Mevlana’nın semah veya cem ibadeti olarak icra edilen ibadet Hz Muhammed ve Kırkların yaptığı ibadetin ta kendisidir. İkisi de hikmet verilenlerden olduğu için dergahlarında bu ibadet yapılmaktadır.

Semah Erenlerindir.
Çarka Girenlerindir
Bu Yola Eğriler Girmez
Doğru Gelenlerindir

Cuma duasına verilen lokmalar

Ehlibeyt , On iki İmamlar, evliyalar ve Ehlibeyt bendeleri evlerinde ve dergahlarında kırkların ibadetini devam ettiler. Bütün tarikatlarda Cuma akşamları zikir ve erkan yapılmasının kaynağı da budur.

Ey iman edenler! Resulle gizlice konuşacağınız zaman, bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin! Bu, sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Eğer bu imkânı bulamazsanız bilin ki, Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir. Mücadele-12

Cuma ibadetine giden ikrarlı müminler orta namazında Hz. Muhammed ve Ehlibeyt’in huzurunda olduklarını kabul ettikleri için Allah rızası için, Hz Muhammed ve Ehlibeyt aşkına lokma getirirler.

Hak Aşıklarının İbadeti semahtır.

Bakıp görmediler mi, Allah’ın yarattığı şeylerin gölgeleri bile, sağ ve sollarından boyunları bükük bir halde, Allah için secdelere kapanarak dönüyor. Nahl-48

Haşa ki Semahımız oyuncak değildir
İlahi bir aşktır, salıncak değil,
Her kim ki Semahı bir oyuncak sanır
Mümin diye namazı kılınacak değildir …

Hacı Bektaş-ı Veli

Bir dertliyem derdim vardır
Ya ben nice dönmeyeyim
Her dem işim ah ü zardır
Ya ben nice dönmeyeyim

Aşk odu yürekde yanar
Beni gören mecnun sanar
Gökyüzünde ay gün döner
Ya ben nice dönmeyeyim

Gel şekki gönülden gider
Müminlerde inkar nider
Meleklerde arş devreder
Ya ben nice dönmeyeyim

Biziz ümmet-i naciler
Din yolunda duacılar
Kabe’de döner hacılar
Ya ben nice dönmeyeyim

Bu sırra münkirler ermez
Dost yolunu körler görmez
Çarh-ı felek döner durmaz
Ya ben nice dönmeyeyim

Yeller eser deniz coşar
Irmaklar dağlardan aşar
Döne döne sular taşar
Ya ben nice dönmeyeyim

Seyyid Nizamoğlu tekdir
Münafığın işi şektir
Evvel ahır dönmek haktır
Ya ben nice dönmeyeyim

Seyyid Nizamoğlu

Hz Muhammed, Ehlibeyt ve Kuran ışığına göre hazırlanmıştır.

Cemhaber.com

Derleme

Nihat Vural

09.08.2015

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

37Daha fazla mesaj var İnanç Kategori
Sizin için önerilen
Terör ne zaman biter

Cehalet ve yoksulluk bittiği zaman Adalet ve liyakat geldiği zaman Aileler evlatlarına daha fazla sahip...