Allah, Adem ve Yaratılış

Example HTML page

Allah, Adem ve Yaratılış

Salat ve selamda önce, Allah telanın bütün alemi onun sevgisi yüzünden yarattığı peygamberler ulusu ve rasüllerin reisi Hz. Peygamberin(*)  üzerine; sonrada onun arı ve temiz Ehlibeyt’ine(**) en üstün kavim olan evladına ve ashabına olsun. Çünkü bütün kainatın padişahı olan Tanrı, bu itibarla Müslümanların (Dil ile ikrar verip gönül ile ikrarına uyup arınanlar) ruhlarını ahirette rahmetine eriştirmiş ve bağışlamıştır

(*)Şu bir gerçek ki, Allah ve melekleri, o Peygamber’e destek verirler/onun şanını yüceltirler. Ey inananlar! Siz de ona destek olun/onun şanını yüceltin ve ona içtenlikle selam verin. Azhab-56

(**)… De ki: “Ben, buna karşılık sizden, yakın akrabamı/Ehlibeytimi sevmeniz dışında bir ücret istemiyorum Şura – 23

Ey Ehl-i Beyt! Hic kuskusuz Allah sizden her tür pisligi gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.”  Ahzap -33

BizmillahirRahmanirrahim

Nurunu, sırrını ve yaratılış manasını Bismillahirrahmanirrahim’de bildirdi.  Nur ve sır rahman ve rahim ile alemlerde bilinir oldu. Yer gök yok iken nur deryası kubbeyi-rahmanda ışık saçan (*) kandil idi. Kandil nurundan tüm ruhları var etti. Bu aşk ile bilinmekliğini diledi ve “kün” emriyle onsekizbin alemi var etti. İlahi nur yarattığı tüm alemi ilmi ile kuşattı. Yaratan; yarattığı ile batın yani sırrını zahir yani görünen alemde bilinir oldu. Aşkından var ettiği ruhları Adem sıfatında yeryüzünün halifesi yaptı. Yeryüzünün 60 yerinden aldığı toprak ile Onların bedenlerini güzel süsledi(***) ve nurundan(****) yarattığı Adem’e ruhu üfledi.(*****).

 (*)Ve Allah’ın izniyle bir davetçi, ışık saçan bir kandil olarak… azhap-46

(**)Tanıdıklarınızı ve tanımadıklarınızı, ancak beni bilsinler ve kulluklarını anlasınlar diye yarattım. Zariyat – 56

(***)Üzerlerinde ince ve kalın ipekden yeşil elbiseler vardır. Gümüşden bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri de onlara gayet temiz bir şarab içirmişdir. Yain-21

(****) “andolsun size kendisinden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır ve güç gelir. Üstünüze çok düşkündür. Müminleri cidden esiregeyicidir, bağışlayıcıdır o.” Tevbe 128

(*****)“Onu kıvama erdirip içine ruhumdan üflediğimde, önünde secde ederek eğilin!”Sad-72

Sonra Hak Teala’nın emri ile yaratılış azametiyle Adem’in gövdesine can girdi. Meleklere buyurdu. Rıza suyu ile yıkadılar. Büyüklük ve kutluluk tacını başına giydirdiler. Keramet kaftanını giydirip, yücelik kürsüsüne getirip, üzerine oturtup “halife” diye ad verdiler. “Yerde gökte halifesin dediler.” Noksan Sıfatlardan beri olan Hak Telal sözüyle “ Cennet içinde benim hazinemsin” dedi. Dostluk (Velayet) fermanı verdi. Bütün eşyaların adlarını öğretti.  Allah teala şöyle buyurmuştur: “ Allah Adem’e bütün isimleri öğretti, sonra onları Meleklere arz etti…”(Bakara-31)

Yani şükür, “Her durumda alemleri besleyen / Rızık veren Tanrı’yadır.” Demektir. Öyle ki, şekle girmeden önce gelen hareket aksırmaktır. Önce dile gelen kelime budur. Sonra “ol” dediğinde oldurmaya muktedir olandan cevap geldi ki:

“Rabbin sana Rahmet etsin ey Adem!”

Yani Rabbinden sana rahmet gelsin demek olur. Sonra yüce Allah ‘İzzetim ve Celalim hakkına seni bu kelime (Errahman) ile yarattım’ dedi. Noksan sıfatlardan beri olan Hak Teala : ‘yukarı bak’ diye buyurdu. Adem baktı gördü ki arş-ta: ‘ Allah’tan başka Tanrı yoktur, Muhammed Allah’ın elçisidir. ‘ yazılıdır.

Hasılı şimdi şöyle bilin ki, şüphe etmek şeytanidir. İman ise Rahmani’dir.  Şeytan gelse İman gider. Rahman gelse şüphe gider. O zaman alemin mutlak sultanı Tanrı bütün canları huzuruna topladı. Mü’min canını sağına, kafirler canını soluna koydu. Yüce Allah : “Ben sizin rabbiniz değilmiyim?” (Araf-172) dedi.

Hakk’a layık olanlar işittiler. Kulaksızlar işitmediler, dilsizler cevap vermediler. Bir kısmı “evet Rabbimizsin” deriler. Bir kısmı ‘ hayır’ dediler. Bir kısmı da ses çıkarmadılar. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah iki kez “ben sizin Rabbiniz değilmiyim” (Araf-172) dedi. ‘ Evet’ diyenlerin bir kısmı ‘hayır’ dediler. Cevap vermeyenlerin bir kısmı ‘evet Rabbimizsin’ dediler. Bir kısmı yine cevap vermediler. İki kez ‘evet Rabbimizsin’ diyenler, Müslüman olarak doğdular. Müslüman olarak yaşadılar. İki kez ‘hayır’ diyenler kafir olarak doğdular. Kafir olarak yaşadılar ve kafir olarak öldüler. Önce ‘hayır’ sonra ‘evet rabbimizsin’ diyenler önce kafir olarak doğup, Müslüman olarak yaşayıp ve Müslüman olarak öldüler. İki kez sesini çıkarmayanlar ise hayvanlardan fenadır, azgınlardır.

Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: “işte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da aşağıdadırlar.” (Araf-179) Bu ayet onların hakkında gelmiştir. “Zira ki bunlar hayvan gibidir. Belki daha kötüdürler.”…

…Şimdi kim bu sözleri anlamadı, kendini dahi bilmedi. Her ne kadar insan suretinde olsa da insan mertebesinde değildir. Henüz endişeleri ve malları çokluğu içinde boğulmuşlardır. Hayvanlar gibidirler…

Eğer muhiplere Allah aşkına, “Yüce Allah’ı nasıl buldunuz? Diye sorulsa, şöyle cevap verirler: ”Allah’ı kendimizde bildik, kendi özümüzü de Allah’tan bildik.” Sözümüzün delili şudur ki, Hz. Peygamber şöyle buyurur: “Nefsini bilen, Rabbini bilir.”

Hasılı, muhiplerin sözünün doğruluğu, insanın içindedir: başka yerde arayan nasıl bulsun. Hal böyle olunca bir kimse kendini bilmeyince Allah’ı nasıl bilsin. Yüce Tanrı buyurdu:

“Biz ona sizden daha yakınız, ama göremezsiniz.” Vakıa- 85

Yüce Tanrı’nın sözüdür:”…biz ona şah damasından daha yakınız.” Kaf-16 .(Makalat)

Nur; Adem, Nuh, Musa, İsa Muhammed olmak üzere tüm peygamberlerde sır olarak geldi. Son resul iki cihan serveri Muhammed Mustafa bu sırrı miraç ile açığa vurdu. Bu sırrı kendisinden gelen on iki imamlar ile devam etti ve on ikinci imam Mehdi ile tekrar sır makamına geçti.

Günümüzde veli kulların kimler olduğunu bilmek çok zordur ve bunu bilmek çok az kişiye nasip olur. Temizlenen ve arına kişiler velilerin kim olduğunu ahlak, aşk, hizmet ve Kamil-i Mürşit olma yolunda bulabilirler. Bunlar canı, cananın yolunda kurban edenlerdir.

 

Kaynak :

Hacı Bektaşı- Veli Makallatı

Kuran-ı Kerim

Ehlibeyt

01.12.2020

Cemhaber.com

Yayına Hazırlayan: Nihat Vural

 

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

26Daha fazla mesaj var Hacı Bektaş Veli Kategori
Sizin için önerilen
Hacı Bektaş-ı Veli dergahı ve dergahta yaşayan İslam

Hacı Bektaş-ı Veli dergahı ve dergahta yaşayan İslam Hacı Bektaş, doğumundan altı ay geçince şehadet...