Karyağdı Baba Tekkesi ve Türbesi

Example HTML page

Karyağdı Baba Türbesi nerede?

Karyağdı Baba tekesi ve türbesi İstanbul, Eyüp Piyer Loti tepesinde yer almaktadır. Piyer Loti Kahvesi’nin yukarısında Karyağdı Sokağı ile eski adı Bâli Baba olan şimdiki Ballı Baba sokağının birleştiği köşede olup etrafı bir duvarla çevrilmiştir.

Tekke binası ve diğer yapılar ahşap olup, yakın tarihte bir kısmı yanmış ve bir kısmı da yıkılmıştır. Bugün yalnız tek katlı ahşap bir ev mevcuttur. 1925 yılında teke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra tekke içinde oturan ailenin mülkiyetinde olarak sadece ev olarak kullanılmıştır. Aile bu mekanın Bektaşi kültürünün yaşaması için Şahkulu vakfına devretmiştir.

1994 yılında Refah ve AKP’den üç dönem seçilen Ahmet Genç yönetiminde Eyüp Belediyesi Karyağdı Baba tekesini alıp yandaşlarına verme girişiminde bulunmuştur. Bu girişim mahkemeden dönmüştür.

Şahkulu vakfı mülkiyetinde bulunan tekkede yenileme çalışmaları başlamış olup devamı getirilememiştir. Karyağdı Baba sevenleri ve ziyaretçileri tekke bahçesinde bulunan Karyağdı Baba türbesini ziyaret etmektedir.

Karyağdı Baba Muhammed Ali neslinden ismi Es-seyyid Mehmed Ali’tir. Hakikat sırlarına ermiş ariflerin kutbu yani ulu bir kişidir.  Horasan Erenleri’nden olduğu ve buraya gelerek dergahını kurduğu tarih tam olarak bilinmemektedir. Bektaşi tarikatı olarak bilinen tekke Muhammed Nübüvetini Ali velayetini esas almıştır.

Yaz ayında kar yağdıran dua

Karyağdı Baba; Seyyid Muhammed  Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli nasibi ile kurduğu dergahını bir süre sonra çevrede bulunan softa ve şeriat ehli (Şekilci kişiler) tarafından taciz edilmeye başlanmıştır. Şikayetler tacizler ve iftiralar sonucu Karyağdı Baba artık görevini yapamaz hale gelmiştir. Zira Evliyalar yüce Tanrı tarafından seçilen örnek kişilerdir.

Baskılar dayanılmaz hale gelince Karyağdı Baba asasını yaz ayında yere saplar ve yüce Tanrı’ya dua ederek kendisine yapılanlardan şikayetçi olur ve davasını Allah, Muhammed Ali’ye havale eder.

Sabah olunca tepeye kar yağdığı ve her çevrenin karla kaplı olduğu görülür. Yaz ayında gerçekleşen bu mucizeden sonra çevredeki kişiler Karyağdı Baba’nın veli bir Allah dostu olduğunu anlar ve artık rahatsız etmekten vazgeçerler.

Karyağdı Baba Tekesi

 Vefatından sonra tekke bahçesine defnedilmiştir. Etrafı parmaklık ile çevrili lahidin baş tarafına yuvarlak mermer üzeri Elif-taç ile taçlanmıştır.  Diğer mezar taçlarının bir bölümü ise on iki dilimli Hüseyini taç bulunmaktadır.

Kabrinin çevresinde dervişleri ve daha sonra posta oturan dervişlerinin kabirleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Süleyman Baba, (topal) Mustafa Dede, Es-seyyid Mehmed Abdi Baba’dır. Son Şeyh ise Yaşar Baba’dır.

1826 tarihinde Yeniçeri Ocağı’nın imhası üzerine İstanbul’daki bütün Bektaşi Tekkelerinin yıktırılmasının sırasında Karyağdı Baba Bektaşi tekkesi de yıkılmış, babaları ise sürgüne gönderilmiştir. Sultan Abdülmecid döneminde Nakşibendi Tekkesi adı altında tekrar açılan ve yıkılan binalar yeniden yapılan tekke gizli olarak Bektaşi erkanı yürütülmüştür.

 Tekke avlusunda üç kuyu bunmaktadır. Hz. Hüseyin aşkına şifa niyetine bu kuyulardan çıkan su gelenlere verilmektedir.

Karyağdı Baba makamı ulu bir makamdır Yüce Tanrı’ya açılır. Gönülden gelen, aşk ile bağlanan mahrum kalmaz.

Nihat Vural

11.11.2019

www.cemhaber.com

 

 

Karyağdı Baba Makamı
Example HTML page

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

48Daha fazla mesaj var Erenler Kategori
Sizin için önerilen
Hünkar’ın İki Ak Gül Bir Kırmızı gül Kerameti
Hacı Bektaş ve Mevlana’ya giden Kurban

Hacı Bektaş ve Mevlana’ya giden Kurban Adamın biri fakirdi. Kurban alacak parası yoktu. Bir gün...