Dört Kapı Kırk Makam

İSLAMİYETİN DÖRT KAPI KIRK MAKAMI

Muhammed Ali yüce Tanrı’ya ulaşmanın yolunu Dört kapı kırk makamda açıklamış ve yaşamışlardır. Velayet yolunu takip eden veliler, Erenler dört kapı kırk makam üzeri Yüce Tanrı’ya ulaşmış ve sırlara vakıf olmuşlardır.

Hacı Bektaş-ı Veli Makalat isimli eserinde bu dört kapı kırk makam yolunu açıklamış ve yaşatmıştır.

“Adem, Tanrı’ya kaç makamda erer, onu bildirir. Pes Kutb-ı Alem buyurur kim, Çalab Tanrı’ya kırk makamda erer, dost olur. Onu Şeri’at içimde, onu tarikat içinde, onu ma’rifet içinde, onu hakikat içindedir.“ Hacı Bektaş-ı Veli

Kişi hata ve kusurlarından arınmak için öncelikle tövbe etmeli ve Yüce Tanrı’ya yönelmelidir. Yüce Tanrı’ya layık kullarını bulmalı ve onlarla dost olmalıdır.

 

ŞERİAT  Kuralları anlatır. Şer kötü manasındadır. Seri-at yani kötülüğü at demektir. Kötülüğü üzerimizden atmak için oluşturulmuş kuralların tamamını anlatır. Peygamberlerin getirdiği Tanrı kuralları bunun içindir. Birde insanların kuraları vardır. İnsanların kurallarının ismi Hukuk’dur. Yüce Tanrı’nın yasaları değişmez. İnsanların yaptığı yasa değişir. İnsanlar yüce Tanrı’nın yasalarından her zaman ilham alır fakat kendi yasalarını kendileri oluştururlar.

 

1)      İman etmek,  Allah’a, Meleklere, Peygamberlere, Kitaplara, Ahiret gününe

2)      İlim öğrenmek,

3)      İbadet etmek, (Salat, Oruç, Haça gitmek, cenabetten temizlenmek, Seferberlik olunca kaçmamak)

4)      Helal kazanmak, Faizi haram bilmek

5)      Nikah kıymak,

6)      Hayız ve nifas halinde nikahı haram bilmek (Kadının özel hallerinde cinsellikten uzak durmak)

7)      Sünneti cemaat, Allah’ın kullar arasındaki adaleti aynıdır ve değişmez.

8)      Şefkatli olmak,

9)      Temiz yemek ve temiz giyinmek,

10)      Emr-i Maruf, Yaramaz işlerden sakınmak.

 

ŞERİAT kapısı İslam kurallarının olduğu kapıdır. İki cihan serveri Muhammed Mustafa’nın bizlere bıraktığı kuralları içerir. Bu kurallara uyarak kulun kötülüklerden arınmasını sağlar.

 

TARIKAT kötülüklerden uzaklaşan kişi yola girerek kıldan ince kılıçtan keskin Allahın yolunda Hakka uzanan yolu ifade eder.

 

1)   Tövbe edip, ikrar vermek,

2)   Mürit olmak (Hikmet verilenlere ve ilim sahiplerine – Pir, Mürşid, Rahber)

3)   Sac gidermek, ( Tarikata uygun düşünce ve giyim)

4)   Cihat etmek,  (Kötülükle mücadele, Ateşten sakınmak)

5)   Hizmet etmek, (Başkasına hizmet edene, hizmet edilir)

6)   Korkmak,   (Allah’tan uzaklaşmaya korkmak)

7)   Ümit etmek, (Allah’ın rahmetinden ümit etmek)

8)   Hırka, Zembil, Makas, seccade, tesbih, ibadet, hidayet etmek. (Dervişlere verilen halleri anlatır)

9)   Nasihat ve Muhabbet sahibi olmak, (Hak ile muhabbet)

10)   Işık, Aşk ve fakirlik, can makamı (Aşk ehlinin aşk ile birleşmesi)

 

 

.

MARİFET: Allah yolunda kötülüklerden uzaklaşan kişi hak yoluna girerek kendi özünde olan güzel amelleri açığa çıkarır ve hayırlı işler yapar. Yapılan hayırlı işler marifet olarak adlandırılır.

 

1)      Edep,

2)      Korku,

3)      Perhizkarlık, (İstekleri sınırlamak)

4)      Sabır,

5)      Utanmak,

6)      Cömertlik,

7)      İlim,

8)      Miskinlik,

9)      Ma’rifet,

10)      Kendini Bilmek. (Nefsini bilen Rabbini bilir)

.

 

HAKİKAT Allah’ın sırlarını, hayatın ve yaşamın sırlarını, kendi sırlarını, evrenin sırlarını ifade ederi

 

1)      Toprak olmak,

2)      Yetmiş iki millete bir gözle bakmak,

3)      Elinden geleni yapmak,

4)      Yaratılmış olandan emin olmak,

5)      Varlıkta Yüce Tanrı’yı bulmak ve tabi olmak,

6)      Sohbet etmek, hakikatın sırrını söylemek

7)      Seyir, (Manevi yolcukuk)

8)      Sır saklamak,

9)      Allah’a Münacaat, Yakarış

10)    Allah’a ulaşmak

 

Bu kırık makam eksiksiz olarak tamamlanırsa kişi Hakikat sırlarına erer ve nur ile nur olur. Hakikat ona ayan beyan olur. Oturduğu yerden kainatı seyreder. Bu sırlara vakıf olmayan karanlıkta kalmaya devam eder.

 

Kaynak : Hacı bektaş-ı veli’nin Makalat isimli eserinden alınmıştır. Bu eserin okunmasını tavsiye ediyoruz.

 

cemhaber

Nihat Vural

Tarih : 08.11.2015

2Yorumlar

  • Haydar Kesgin dedi ki:

    Şeriat’ın Şer’i at şeklinde açıklanması çok zorlama bir tanım olmuş.Şeriat kapsının maddeleri de zaten şer ile ilgili değil.Şeriatın ceza olmadıını allah sevgisi.Allah inancı ve Allah’a iyi bir kul olduğu şeklinde ki açıklama daha uygun olmazmıydı?

    • Cemhaber dedi ki:

      Şeriat sizi kötülüklerden uzaklaştıracak kurallardır. Bu kurallar kötü değildir ve ceza değildir. Bu kurallara uyarak Şeri-at yolun söylediği bir sözdür ve yorum değildir. Tarikat erbapları bunu iyi bilir. Amaç zaten arınmak ve Allah’a iyi bir kul olmaktır. Saygılarımızla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

17Daha fazla mesaj var Hacı Bektaş Veli Kategori
Sizin için önerilen
Haı Bektaş Veli Makalat
Adem’in dört bölük olduğunu beyan eder-Hacı Bektaşi Veli

Hacı Bektaş-ı Veli Makalatının birinci bölüm Bu risale Hazreti Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli (Allah onun...