Hz. Muhammed Hadisleri Tolstoy Gizlenen hadisleri Kitabından

Example HTML page

Hz. Muhammed Hadisleri – Tolstoy Gizlenen hadisleri Kitabından

Dünya edebiyatının önemli ustalarından Rus Edebiyatcı Tolstoy’un Hz. Muhammed’in derlenen hadis kitabından bazı hadisleri sizlerle paylaşıyoruz.

Allah Teâlâ buyurur: “Ben, gizli bir hazine idim. Bilinmek istedim ve insanı yarattım.”

“Ben ışığa doğru koştum, ışıkta da yaşıyorum.”

“Fakirliğim, benim övünç kaynağımdır.”

“Allah Teâlâ’nın en sevmediği şey, erkek veya kadınların ibadetlerinde gösteriş yapmasıdır.”

“En mukaddes savaş, insanın (nefsine) kendine galip gelmesidir.”

“Allah’ın en büyük düşmanları, mü’min oldukları halde haksız yere zulmedip cana kıyanlardır.”

“İnsanların kusurlarını, özellikle böyle kusurlar kendinde varsa, onların yüzüne vurmaktan sakın!”

“Allah Teâlâ’nın en hoşuna giden şey, insanın, kendi çalışmasıyla elde ettiği azıcık kazancından, gücü yetmeyenlere yardım etmesidir.”

“Hiçbir kimse öfkesini yutmaktan daha güzel bir içki içmemiştir.”

“O kimse ki, bizi zulmetmeye çağırır, o bizden değildir. Kendi halkını cehalette, yalan içinde bırakanlar da bizden

değildir. Kendi halkını zorluğa ve sıkıntıya maruz bırakanlar da bizden değildir.”

“Muhabbet, insanı sevdiğine karşı sağır ve dilsiz yapar.”

“Kendisi için istediğini, mü’min kardeşi için de istemeyen gerçek mü’min değildir.”

“Diliyle insanları kıranları, ibadetleri temizlemez.”

“Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Mü’min de, halkın, can ve mallarını kendisine karşı emniyette bildikleri kimsedir.”

“Fazla geçmez bir zaman gelir ki, kendi dininizin adından başka bir şey kalmayacak. Kur’an’dan, onun görüntüsünden başka bir şey kalmayacak. O zaman camilerde artık ilim ve din öğrenilmeyecek, Allah’a kulluk yapılmayacaktır. Din adamları, ilim adamları, insanların en kötüsüne dönecek, münakaşa ve münazaralar onlardan çıkacak ve insanlar dinden çıkıp geri dönecekler.”

“Konuşunca doğru söyleyin; söz verince yerine getirin; borçlarınızı ödeyin; kendi fikir ve işlerinizde sapıklığa düşmeyin; ellerinizi israftan ve kötü şeylerden koruyun.”

“Allah’a tevekkül et (güven), ancak deveni sağlam kazığa bağlamayı da ihmal etme.”

“Kimseyi kırma. Biri seni kırar ve ayıplarını, kötülüklerini açığa vurursa, sen de onun kötülüklerini açıklayıp yayma.”

“Kim Allah’ın yarattıklarına karşı merhametli olursa, Allah da ona merhametli olur. İnsanların iyilik ve kötülüklerine

bakmayarak onlara iyilik et. Başkalarına iyilik yap ki kötülüklerine engel olasın”

“Öfkesini açığa vurmaktan çekinip, onu boğanları Allah daima mükâfatlandırır.”

“Namaz kılıp oruç tutmaktan ve iyilik etmekten daha güzeli nedir bilir misiniz? Dargınları barıştırmak. Çünkü kin, nefret ve düşmanlık insanı Allah’ın vereceği her mükâfattan mahrum eder.”

“Allah Teâlâ, kendi kazancıyla yaşayanları, kendisine dost yapar.”

“Gerçek zenginlik, mal çokluğu değil, gönül tokluğudur.”

*************

Abdullah İbnu Mes’ûd şöyle dedi: “Rasülullah bir hasır üzerinde yatıp uyumuştu. Uykudan

uyandığında, hasır vücudunun yan tarafında iz bırakmıştı. Biz: “Ya Rasülallah! Sizin için bir döşek edinsek, dedik. Bunun üzerine Resul-i Ekrem:

“Benim dünya ile ilgim ne kadar ki? Ben bu dünyada bir

ağacın altında gölgelenen, sonra da oradan kalkıp giden binitli

bir yolcu gibiyim” buyurdular.”

**********

“İşçinin hakkını alnının teri kurumadan (yorgunluğu geçmeden) veriniz.”

“Kardeşine karşı göstereceğin tebessümün bir sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yolu gösterivermen sadakadır; gözü sakat kimse için görüvermen sadakadır; yoldan taş, diken, kemik (gibi şeyleri) kaldırıp atman sadakadır; kovandan kardeşinin kovasına su boşaltman sadakadır.”

“İnsanlara merhamet edin ki, Allah da size merhamet etsin!”

“Hakikat insanlar için ne kadar acı olsa da, hakikati söyleyin!”

“Allah’ım, beni miskin (fakir) olarak yaşat, miskin olarak ruhumu kabzet, kıyamet günü de miskinler zümresiyle

birlikte haşret.”

Tolstoy’un Hz. Muhammed – Gizlenen Kitap eserinden

11.04.2021

cemhaber.com

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

10Daha fazla mesaj var Peygamberler Kategori
Sizin için önerilen
Vadedilmiş Topraklar ve Mesçit-i Aksa

Vadedilmiş Topraklar ve Mesçit-i Aksa Vadedilmiş topraklar ve Mesçit-i Aksa üzerinden insanlar birbirleri ile düşmanlık...