Üsküdar Gözcü Karaca Ahmet Sultan Dergahı ve Cemevi                             

Example HTML page

Karaca Ahmet Kimdir? 

Karaca Ahmed Sultan’ın doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. İran Horasan’dan başlayan yaşamı Anadolu’dan Üsküp’e kadar geniş bir coğrafyada birçok makamı bulunmakla tamamlanmıştır. Bunların en meşhurlarından biri günümüzde Karacaahmet mezarlığı içinde kalan Karaca Ahmet Sultan tekesidir. Bu tekke günümüzde cemevi ve türbe olarak faaliyetini sürdürmektedir.

XII ve XVI yüzyılda Moğol istilasından kaçan göçebe topluluklar Erenlerin öncülüğünde Anadolu’ya göçerler. Rum diyarı (Roma İmparatorluğu sınırlar)  olarak anılan Anadolu’da savaşlar ve derebeylerin zulmü altında halk inlemekteydi.

Selçuklu Hükümdarı Alpaslan’ın ordusunda Seyyitlerlere bağlı Türkmenler ile gelen Alp erenleri, Horasan Pirleri Anadolu’da, Gâziyân-ı Rûm, Abdalân-ı Rûm Bacıyan-ı Rum, Ahiyan-ı Rum ismini alarak, Ahlak ve sevgiyi simgeleyen tahta kılıçlar ile gönülleri feth ettiler.

Selçukluların yıkılmasından sonra oluşan kargaşa ortamında Osmanlı beyliğinin destekçileri yine bu dervişler olur.

Hacı Bektaş Veli İle ilk karşılaşma

Hacı Bektaş Veli o zamanlar Rum diyarına güvercin donunda geldiğinde Rum erenlerine, selam verir. Elli yedi bin Rum Erenin başı Taptuk Emre, gözcüsü ile Karaca Ahmet’dir. Hacı Bektaş en mazlum don(beden) olan güvercin donunda Sulucakarahöyük (Hacıbektaş) tepesinde bir kayanın üzerine konar.

Gözgü karaca Ahmet on sekiz bin alemi tekleyip çiftleyerek tefekküre dalar. Tüm yaratılmışı kendi çiftiyle görür. Sulucakarahöyük’te tek bir güvercin görünce içine bir ürperti düşer. –“olsa odur” der.

Hacı Bektaş’ı Veli’nin rum diyarına gelmesinden sonra Rum diyarı ismi Anadolu olarak kullanılmaya başlanır. Anadolu’da bulunan tüm erenler gibi Karaca Ahmet’de Hacı Bektaş-ı Veli’yi kendilerine önder kabul ederler.

Hacı Bektaş Veli ile Son karşılaşma

Hacı Bektaş-ı Veli’nin bir gün Saru İsmail’i çağırarak bugün Perşembe bugün ahirete göçeceğim dedi. Ben göçünce kapıyı kapat, dışarı çık. Çiledağı tarafından yüzünde yeşil nikap olan bir boz atlı gelecek. Gelince onu içeri al. Beni o yıkar ve hülle donundan kefene sarar. Beni yıkarken su dök, yardım et ona. Karaca Ahmet’te kapıda gözcülük yapsın vasiyeti ise Karaca Ahmet ile son karşılaşmasıdır.

Karaca Ahmet hem erenlerin on sekiz bin alemin gözcüsü hem de Ruh hekimi olarak “Karaca Ahmed ulu velî / Uslu olur gelen deli” manevi görevi ile halk arasında şöhret kazanmıştır. Cem ibadetinde on iki hizmetten olan gözcülük görevi Karaca Ahmet Sultan’a aittir.

Hacı Bektaş Veli’nin Karaca Ahmet Sultana; “Karaca’m , Karaca’m…bir yerde mekanın olsun, kırk yerde çerağın yansın … !” sözüne uygun Kırşehir, Manisa, Afyon, Isparta, Aydın, Kütahya, Uşak, Eskişehir Sivrihisar, olmak üzere Mekodonya Balkanlara kadar gönül fetihlerine katılır ve buralarda birçok makamı bulunur.

Karaca Ahmet’in Roma İmparatoru’un kızını iyileştirmesi.

Karaca Ahmet’in Ankara,Bilecik, Sakarya Pamukova üzerinden Pelekanon ovasında 10 Haziran 1329 Osmanlı – Bizans savaşından sonra Osmanlı ordusu arkasından İstanbul Anadolu yakasına geldiği rivayetler arasındadır. Üsküdar’daki tekkesinin bulunduğu bölgede gösterdiği kerametler yavaş yavaş halkın arasında yayılmaya başlar.

İmparator Andronikos’in hasta olan bir kızı vardır. İmparator nice alimler, nice hekimler çağırarak kızına şifa aramış ve bir türlü kızına şifa bulamamış. Halkın içinde kerametleri yayılan Karaca Ahmet’in ünü saraya kadar ulaşır. Hekimler, İmparatora bu dervişten bahsederler. İmparator son çare olarak, dünyalık sadece hırkası olan Karaca Ahmet’i sarayına davet eder. Karaca Ahmet İmparatorun kızını, imkansızı başararak iyileştirir.

Bunu üzerine çok sevinen İmparator Karaca Ahmet’e “dile benden ne dilersen” der.

Karaca Ahmet “Bizim dünya ile işimiz yoktur.” der.

 İmparator Karaca Ahmet’e yine de ısrar eder. Bunun üzerine Karaca Ahmet “o zaman bizim dervişlerimize kalacak bir yer ver” der. İmparator bu teklifi sevinerek kabul eder. “Nereyi istersen orayı sana veririm” der.

Karaca Ahmet “benim atım önde askerlerin arkada, atım nereyi dolaşırsa orayı dervişlerime verirsin”.der.

Karaca Ahmet’in atı önde, askerler arkada Bugün Karaca Ahmet mezarlığının bulunduğu alandan başlayarak günümüzde Çiçekci, Bağlarbaşı, İbrahimağa mahallelerini içine alarak Çamlıca sırtlarına kadar bölgenin çevresinden dolaşır ve yine başladığı yere gelir.

Günümüzde Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi Üzerinde bulunan Kartal Baba Tekkesi ve Kısıklı Nurbaba Caddesi üzerinde bulunan Nurbaba Tekkesi’de bu alan içinde bulunmaktadır. Dergahın bulunduğu bölge 1481 yılında Padişah II. Beyazıd tarafından Karaca Ahmet Sultan Vakfına kaydedilir.

Nezihe Araz Anadolu Evliyaları isimli eserinde onun Afyon’un fatihi olarak anıldığını nakletmektedir

Afyon’da okunan;

Karaca Ahmed ulu velî
Akıllanır gelen deli
Karşısında Hayran Balî
Sultan Karaca Ahmed Sultan
Oğlu Eşref kâmil insan

Karaca Ahmet’in nerede yaşama veda ettiği bilinmemektedir. Karaca Ahmet Üsküdar’daki kabrini ziyarete gelenlere “Bana gelenler önce atımı ziyaret etsin, sonra bana gelsin” diye vasiyet etmiştir. Karaca Ahmet’in atının kabri ise Tekkenin yanında mezarların içindedir.

Günümüzde Üsküdar Karaca Ahmet Tekesi

Karaca Ahmet dergahı kurulduğundan itibaren tekke ve şifahane olarak hizmetlerine devam etmiştir. Özellikle ruh hastaları tekkeye getirilir, zincirlere bağlanarak gece tekkede kalmaları sağlanırdı. İçlerinden iyileşenler, şifa bulanların canlı hikayeleri günümüzde de yaşanmaktadır. Karaca Ahmet mezarlığının içinde özellikle yeniçeri ve Osmanlı yöneticilerinin kabri bulunmaktadır. Hacı Bektaş-ı Veli’ye bağlılık Karaca Ahmet’e bağlılığı sağlamıştır.

Tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra uzun yıllar kapalı kalan dergah, 1969 yılında kurulan Karaca Ahmet Sultan derneği ile ziyarete açılmıştır. Zamanla gelen ziyaretçilerin artması üzerine tarihi bina küçük olduğu için yetersiz kalır.

Tekkenin bitişiğindeki mezarlar sahiplerinden izin alınarak yerleri değiştirilir. Sahibi bulunmayan mezar taşları ise yine çevrede uygun yerlere yerleştirilir. Tabi imar açısından o zaman cemevleri yapımı için izin alması mümkün değildir. Sadece cemevleri değil o zaman İstanbul’da birçok bölge imar mevzuatı dışında yapılmıştır. Cemevi binası yapılırken 8 Eylül 1994 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığınca yıkılmak istenmiş, halkın tepki göstermesi ile yıkılamamıştır.

Günümüzde dergah, ile bitişik bu binada, kitap satış yeri, büfe, cay ocağı, cemevi, aşevi, kurban kesimhanesi gibi bölümlerle hizmet vermektedir.

Cemevinin yapımında yaşanan mucize

Cemevinin yapımı sırasında, Mezarların taşınmasında görev alan Hüseyin amca mezarların taşınmasından vicdan azabı çekmektedir. Bir gece Karaca Ahmet Sultan’ı rüyasında görür. Kendisine sadece bir mezara dikkat etmesi gerektiğini söyler. Yeri değiştirilen mezarların içinden biri hariç kemikler çıkar. Bir mezardan ise cesedi hiç bozulmamış bir kadının mevtası çıkar. Bu mevta özenle başla bir yere nakledilir.

Dergahlarda yapılan hizmetler Allah aşkına, karşılıksız yapılır. Hz. Muhammed’in “Ben fakirliğim ile öğünürüm” sözüne uygun fakir olmak ve fakirlere hizmet etmek dergah ve inanç merkezlerinde görevlilerin birinci vazifesidir.

Nebi ve velilerin kabri Yüce Tanrı’ya açılan birer kapıdır ve haç makamı gibidir. İtikat (gönülden bağlılık) ile, aşk ile Temiz gelen mahrum kalmaz.

Hz. Muhammedin Ehlibeyt’in ve Karaca Ahmet Sultan’ın himmetleri üzerimizde hazır ve nazır olsun.

Aşk ile…

Karaca Ahmet Dergahı iletişim bilgileri

Adres – Zeynep Kamil Mah. Gündoğumu Cad. No:117 Üsküdar / İstanbul

Telefon – (0216) 492 20 78 – (0216) 532 36 46 – (0216) 532 36 48

Mail : karacaahmetsultan@gmail.com

Web adresi : https://karacaahmet.org.tr

Dergah Pazartesi günleri hariç her gün ziyaretçilere açıktır.

www.cemhaber.com

Nihat Vural

25.10.2022

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

52Daha fazla mesaj var Erenler Kategori
Sizin için önerilen
Isparta Veli baba Sultan Serinket-Uluğbey

Veli baba Sultan Türbesi nerede? Veli Baba Sultan Türbesi Isparta ili Senirkent ilçesinin 3 km...