Kuran Evrendir, Her Varlık Ayet

Example HTML page

Kuran Evrendir, Kuran’ın hakikati yanar mı?

Kainat Yüce Tanrı’nın kitabıdır. Her varlık bir ayettir. Her varlık kutsaldır. Her varlık Yüce Tanrı’nın nurundan ve emrindendir. Her varlıkta, yaratılış yasaları ve hakikati yazılıdır.

Biz, geceyi ve gündüzü iki ayet yaptık…İsra-12

Gökleri ve yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması da O’nun ayetlerindendir….Şuara – 29

Zebur, Tevrat, İncil, Kuran ayetleri

Tüm Nebilere indirilen Kuran’dır. Zebur, Tevrat, İncil, Kuran ayetleri insana indi. Her insan Yüce Tanrı’dan bir kitaptır. İnsanlar İhtilafa düşmesin, hakikati bulup Yüce Tanrı’ya ulaşsın diye var.

Kitaplar; Yüce Tanrı sır ve Nurdur, merhametli ve cömert ol diye başlar. Bunu her ayetin başında insanoğluna tekrar tekrar hatırlatır.

O, sana Kitap’ı(Kuran’ı), önündekileri tasdikleyici olarak hak bir yoldan indirdi. Tevrat’ı ve İncil’i de indirmişti. Ali-İmran-3

…Bir kılavuzdur o, sakınanlar için. Bakara- 2

Kuran Yanmaz…

Yaşayan Kuran insan ve evrendir. Yazılı Kuran ise Zebur, Tevrat, İncil ve Kuran’dır. Kağıtları yakmak ile Kuran yanmaz. Yazılı kağıtları kirletmek veya yakmak ile Allah’a ait bir şey kirlenmez, yanmaz. Kuran yazılı Kağıtları, savaşta mızraklara takmak saygısızlık veya yakmak sadece kağıdı yakar, Allah’ın kelamını ve yaratılış yasasını yakmaz. Yanan kağıttır, yanan bu yanlışı yapan kişilerin kendileridir.

Onlar ki Kur’an’ı parça parça/bölük bölük/falcılık aracı yaptılar. Hicr-91

Ayetleri menfaati için çarpıtıp kullananlar, ayetleri para ve iktidar aracı yapanlar Kuran’a asıl zarar verenlerdir. Böylelerinin cezasını Yüce Tanrı Kitabında açık seçik bildirmiştir.

Allah, kendilerine kitap verilenlerden şu yolda mîsak almıştı: “Onu insanlara mutlaka açık-seçik bildireceksiniz, onu saklamayacaksınız.” Ama onlar Kitap’ı sırtlarının gerisine attılar, basit bir ücret karşılığı onu sattılar. Ne kötü şey satın alıyorlar! Ali İmran 187

Kuran ve Barış ile mücadele

Kuran’ı kabul etmeyenlere karşı yine Kuran ile cevap vermekten başka bir seçenek yoktur. Kuran ile alay edenlere karşı Yüce Tanrı onların yanında oturmayın, onlardan uzak durun diye buyurmuştur. Onlarla kavga edin diye buyurmamıştır. Her varlık kutsaldır ve kutsallar arasında yarış yapmak ta hatalı bir durumdur.

…Allah’ın ayetlerinin inkâr edildiğini, bu ayetlerle alay edildiğini işittiğinizde, bir başka lakırdıya dalıp gittikleri zamana kadar, o münafıkların yanında oturmayın…Nisa-140

Artık inkârcılara boyun eğme, onlara karşı Kur’an ile zorlu bir cihat aç. Furkan-52

Evren ve İnsan kitabını okumak

Varoluş veya yaratılış ayetlerini bilmek kişinin kendi hakikatini bilmesi ile başlar ve kendi hakikatine ulaşması ile tamam olur.

Evren ve İnsan kitabını okumak Yüce Tanrı’nın kitabını okumak demektir. İnsanların kimi kitabı aklı ile okur, kimi aklını kullanmadan olur. Kimi gönül ile okur, kimi menfaat ile okur.

Aklını kullanıp barış ile hakikati okuyanlar ve yaşayanlar doğru yol üzerinedir. Aklını işletmeyenler ise Kuran’ın tabiri ile pislik içindedir.

…Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden akıllarını işletemezler onlar. Bakara-171

…o Kitap’la esenlik ve barış yollarına iletir…Maida-16

Mevlâna Hazretleri buyuruyorlar ki;

“Şu hafız Kur’an okuyor, evet, Kur’an’ın şeklini doğru okuyor amma, anlamadan. Mânâdan haberi yok. Kur’an’ın mânâsını ona anlatsanız o reddeder, Kur’an’ın lafzını körü körüne okur durur.

Bir hâfıza söyledim, dedim ki; “Tanrı Kur’an’da diyor ki; ‘Denizler mürekkep olsa Tanrı’nın sözlerini yazıp bitiremeden o denizler tükenip giderler.’ Hâlbuki Kur’an elli gram mürekkep ile yazılabilir, bu da Tanrı bilgisine bir işarettir.

Hakk bilgisi de bu kadar değildir. Diğer nebilerin, Hz. Musa’nın, Hz. İsa’nın zamanlarında da Kur’an yani Tanrı sözü vardı. Arapça da değillerdi. “

Bunu o hafıza anlattım fakat tesir etmedi, bende vazgeçtim. “Bir batman ekmek yemek büyük bir iştir. Ancak ağza alınır çiğnenir, çıkarılırsa bin eşek yükü ekmek de yenilebilir.”

cemhaber.com

Mealler : Yaşar Nuri Öztürk

02.02.2023

Nihat Vural

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6Daha fazla mesaj var Ayetler Kategori
Sizin için önerilen
Ahzap Suresi, İki Yüzlüler, Hz. Muhammed ve Kadınlar

  Ahzap Suresi Nura'a göre yorumlanmalı Kuran; Nur ve Sır olan, merhamet ve cömertlik ile...