Kuran Evrendir, Her Varlık Ayet

Example HTML page

Kuran Evrendir, Kuran’ın hakikati yanar mı?

Kainat Yüce Tanrının Kitabıdır. Her varlık bir ayettir. Her varlık kutsaldır. Her varlık Yüce Tanrı’nın nurundan ve emrindendir. Her varlıkta yaratılış yasaları ve hakikati yazılıdır.

Biz, geceyi ve gündüzü iki ayet yaptık…İsra-12

Gökleri ve yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması da O’nun ayetlerindendir….Şuara – 29

Zebur, Tevrat, İncil, Kuran ayetleri

Tüm Nebilere indirilen Kuran’dır. Zebur, Tevrat, İncil, Kuran ayetleri insana indi. Her insan Yüce Tanrı’dan bir kitaptır. İnsanlar İhtilafa düşmesin, hakikati bulup Yüce Tanrı’ya ulaşsın diye var.

Kitaplar; Yüce Tanrı sır ve Nurdur, merhametli ve cömert ol diye başlar. Bunu her ayetin başında insanoğluna tekrar tekrar hatırlatır.

O, sana Kitap’ı(Kuran’ı), önündekileri tasdikleyici olarak hak bir yoldan indirdi. Tevrat’ı ve İncil’i de indirmişti. Ali-İmran-3

…Bir kılavuzdur o, sakınanlar için. Bakara- 2

Kuran Nasıl okunur?

İnsanların kimi bu kitabı aklı ile okur, kimi aklını kullanmadan olur. Kimi gönül ile okur, kimi menfaat ile okur. Aklını kullanıp iyilikte yarışarak barışa ulaşanlar doğru yol üzerinedir. Aklını işletmeyenler ise Kuran’ın tabiri ile pislik içindedir.

…Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden akıllarını işletemezler onlar. Bakara-171

Kuran ve ayetlerin koruyucusu Yüce Tanrı’dır. İnsanlar sadece kul hakkını yani insan, doğa ve canlıların hakkını sorgulayabilir. İnanç sorgulamak kulun görevi değil, din günün sahibi Yüce Tanrı’nındır.

Dinde baskı-zorlama-tiksindirme yoktur. Bakara-265

…O kitap verilenlerin ayrılığa düşmesi ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtirastandır..  Ali İmran-19

Kuran Yanmaz…

Yaşayan Kuran insan ve evrendir. Yazılı Kuran ise insanların kağıda döktüğü kitaplardır. Kağıtları yakmak ile Kuran yanmaz. Kağıtlarda yazılı olan kelamı kirletmek ve yakmak ile Allah yanmaz, Allah kirlenmez. Kağıtları savaşta mızraklara takmak ile Kuran zarar görmez.

Ayetleri menfaati için çarpıtıp kullananlar, ayetleri para ve iktidar aracı yapanlar Kuran’ı inkar edenlerdir. Böylelerinin cezasını Yüce Tanrı Kitabında açık seçik bildirmiştir.

Allah, kendilerine kitap verilenlerden şu yolda mîsak almıştı: “Onu insanlara mutlaka açık-seçik bildireceksiniz, onu saklamayacaksınız.” Ama onlar Kitap’ı sırtlarının gerisine attılar, basit bir ücret karşılığı onu sattılar. Ne kötü şey satın alıyorlar! Ali İmran 187

Kuran ve Barış ile mücadele

Kuran’ı kabul etmeyenlere karşı yine Kuran ile cevap vermekten başka bir seçenek yoktur. Kuran ile alay edenlere karşı Yüce Tanrı onların yanında oturmayın, onlardan uzak durun diye buyurmuştur. Onlarla kavga edin diye buyurmamıştır. Her varlık kutsaldır ve kutsallar arasında yarış yapmak ta hatalı bir durumdur.

…Allah’ın ayetlerinin inkâr edildiğini, bu ayetlerle alay edildiğini işittiğinizde, bir başka lakırdıya dalıp gittikleri zamana kadar, o münafıkların yanında oturmayın…Nisa-140

Artık inkârcılara boyun eğme, onlara karşı Kur’an ile zorlu bir cihat aç. Furkan-52

Evren ve İnsan kitabını okumak

Yüce Tanrı’nın halifeleri ayetleri insanlara açıklamışlardır. Ayetleri bilmek kişinin kendi hakikatini bilmesi ile başlar ve kendi hakikatine ulaşması ile tamam olur.

Evren ve İnsan kitabını okumak Yüce Tanrı’nın kitabını okumak demektir. Kuran-ı Kerimi anlayarak okumak faydalı olanıdır. Her kişi inancında hürdür.

Dinde zorlama yoktur. Her kişi okuyabildiği ve anlayabildiği kadar idrak eder.

Onlar ki Kur’an’ı parça parça/bölük bölük/falcılık aracı yaptılar. Hicr-91

İyilik ve güzellikte yarışanlara ne mutlu…

…o Kitap’la esenlik ve barış yollarına iletir…Maida-16

cemhaber.com

Mealler : Yaşar Nuri Öztürk

02.02.2023

Nihat Vural

Example HTML page

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6Daha fazla mesaj var Ayetler Kategori
Sizin için önerilen
Ahzap Suresi, İki Yüzlüler, Hz. Muhammed ve Kadınlar

  Ahzap Suresi Nura'a göre yorumlanmalı Kuran; Nur ve Sır olan, merhamet ve cömertlik ile...