Müftülere Nikah Kıyma Yetkisi Dini Değil siyasidir.

Dini söylemler ile iktidara gelen ve iktidardan inmemek için dini söylemini sürdüren AKP’den son uygulama, Müftülere nikah kıyma yetkisi için geldi. Yurttaşlara inanç alanında hizmet etmek ve doğru bir inanç anlayışının uygulanmasına öncülük etmek için kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet veren müftülere nikah kıyma yetkisi verildi.

AKP iktidarı bu yetkiyi hangi gerekçelerle istiyor? Bu isteğin dini bir temeli var mı? Kuran, Tevrat, İncil’de dini nikah kavramı geçmediği ve peygamberler tarafından bir kural konulmadığı ve tavsiye edilmediği halde böyle bir uygulamayı dini nedenlere dayandırmak tamamen İslam’ı bilmemek, bu alanda geçmiş yıllarda ulemanın uyguladığı geleneği din sanmaktan öteye geçmez.

Dini temeli olmayan “dini nikah” kavramının temeli siyasidir. Siyasetçilerin din yolu ile toplumları yönlendirmek ve yönetmek istemesinin sonucudur. Kendi saltanatları için din uydurmak ve zorla bu uygulamayı topluma kabul ettirmek Emevi saltanatından kalan ve saltanatçı yönetimler tarafından sürdürülen bir uygulamadır.

İslam inancında din sınıfı diye bir kavram yoktur. Dini sınıfa karşı gelen ve bu uğurda canını veren İsa peygamber en iyi örneklerden biridir. Bir zümrenin ve gurubun üstünlüğü yoktur. İnanç tüm insanlara hitap eden bir konudur. Peygamberler ve veliler zaten inananların inanç önderidir.

Nikah tamamen toplumların örf, gelenek ve kanunlarına göre uygulanan ve farklılık gösteren bir uygulamadır.  Hz. Muhammed ve Hz. Hatice evliğinde bir hoca ve müftü yoktur.  Hz. Muhammed ve Hz. Hatice evliği Arap örf ve ananelerine göre yapılmıştır.

Evlilik; Eşler arasında, aileler arasında, akrabalar arasında, arkadaşlar ve komşular arasında bir mutabakatı gösteren, iki kişinin yüce Tanrı’nın huzurunda ahitle bulundukları, iyi ve kötü günde birlikte olmayı kararlaştırdıkları sosyal bir uygulamadır.

Tüm yeryüzü yüce tanrının gölgesi ile süslenmiştir. Her nerede nikah kıyarsınız kıyın zaten orada Yüce Tanrı sizinle birliktedir. Eşler karşılıklı birbirlerinin, ailelerinin, akrabalarının, arkadaş ve komşularının rızalığını aldıktan sonra kalplerindeki Yüce Tanrı’nın sevgisi ile istedikleri şekilde, gelenekte nikahını yerine getirir, evlenme merasimlerini tamamlayabilir.

Müftüler önce İslam’ı öğrenmeli, sonra helal kazanç ile Yüce Tanrı aşkına hizmet etmelidirler. Bu hizmeti ilk önce İslam inancını siyasete alet eden ve insanların inancını sömürü için kullanan kimselere karşı gelerek yapmalıdırlar.

Dini nikah kıyma yetkisi müftülere veriliyorsa neden askerlere, siyasi partilere, teke, kilise, havra, cemevi, devlet kurumlarının tümü ve sivil toplum kuruluşlarına verilmesin.  Nikah kıyma kavramı hakemlik ve şahitlikten başka bir şey değildir. Bu nedenle bu konuyu siyasi menfaat aracı yapmaktan vaz geçilmeli ve halk tarafından seçilmiş olan yerel yönetimler tarafından sürdürülmesi en uygun olacaktır.

Halkın seçtiği yerel yönetimler tarafından yıllardır uygulanan nikah kıyma işleminde şimdiye kadar halk tarafından benimsenen ve sorun çıkarmayan bir uygulamadır. Toplum içinde ayrışma ve tartışma taratarak oy ve siyasi çıkarları için yapılan bu uygulamadan AKP derhal vaz geçmelidir.

Halkımız bu tür ayrışma ve siyasi çıkar kokan ve Cumhuriyet devrimini aşındırarak yerine saltanatçı bir anlayışı yerleştirmeye çalışan uygulamalara karşı çıkmalıdır.

AKP gibi dini siyasete alet eden ve din tüccarlığı yapan tüm kesimlere çağrımız dinden elinizi çekmeniz, inananları peygamberler ve kitaplar ile baş başa bırakmanızdır.

Nihat Vural

18.10.2017

www.cemhaber.com

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

33Daha fazla mesaj var Genel Kategori
Sizin için önerilen
Atatürk’e kafir diyen iftiracılara Cevap

İslam için Barış esastır … Eğer onlarla bir arada yaşarsanız, onlar sizin kardeşlerinizdir." Allah, bozguncuyu...