Şekil Putlarını kırmalı…

Example HTML page

Hakikati arayan dünya malı ve saltanatına önem vermez. Kendi noksanını aramayan ise yola giremez. Yola giremeyen menzile ulaşamaz.

İnsanlar bilinmezi aramak ve kendi gerçeğini bulmak için uzun ince bir yolculuğa çıkmışlardır. Bu yolculuk insanın kendisinden iç dünyasına uzanan derin bir yolculuktur. Karanlıkta aydınlığı bulmak, benlik zindanında nura ulaşmaktır.
Nefsini bilen Rabbini bilir hadisindeki arayışa başlayan hak aşıkları, ilahi varlığı kendilerinde bulmuşlardır. Kendi nefisi ile büyük savaşa girip ve bu savaşı kazanmış olanlar ancak hakikate ulaşabilir.
Dâim Enelhak söylerem
Hakk’dan çün Mansur olmuşam
Kimdir beni berdâr iden
Bu şehre meşhur olmuşam. Seyyid Nesimi

Nesimi ve Hallaç’ı Mansur gibi peygamberler ve evliyalar aşağıda belirtilen mana bütünlüğünü insanlara aktardıkları için şekil zindanına hapsolmuş kişilerin zulmüne uğramışlardır.
Andolsun ki insanı Biz yarattık. Ve nefsinin ona ne vesveseler vereceğini biliriz. Ve Biz, ona şah damarından daha yakınız. Kaf-16
…Şunu da bilin ki, Allah kişi ile kalbinin arasına girer.. Enfal-24

Hani meleklere “Âdem’e secde edin!” demiştik de İblis müstesna hepsi secde etmişti. İblis dayatmıştı. Taha-116
Derman arardım derdime derdim bana derman imiş
Burhan sorardım aslıma aslım bana burhan imiş

Sağ u solu gözler idim dost yüzünü görsem deyu
Ben taşrada arar idim ol can içinde can imiş

Öyle sanırdım ayriyem, dost gayridir ben gayriyem
Benden görüp işideni bildim ki ol canan imiş
Niyazi Mısri
severim ben seni candan içeri
yolum vardır bu erkândan içeri

şeriat tarikat yoldur varana
hakikat meyvası ondan içeri

dinin terk edenin küfürdür işi
ol ne küfürdür imandan içeri

beni bende deme bende değilim
bir ben vardır bende benden içeri

beni benden alana ermez elim
kim kadem basa sultan’dan içeri

Süleyman peygamber kuş dilin bilir dediler
bir Süleyman var Süleyman’dan içeri

tecelliden nasip erdi kimine
kiminin maksudu bundan içeri

senin aşkın beni benden alıptır
ne şirin dert bu dermandan içeri

miskin yunus gözü tuş oldu sana
kapında bir kuldur sultan’dan içeri
Yunus Emre

Hakkı görmek dilersen
Sureti insana bak
Gezme avare halkı
Can içinde canana bak
Noksani Baba

Kişi şekiller dünyasından kurtulması için kendi öz benliğinde bulunan şekil putlarını kırmalıdır. Kendi düşmanını kendinde aramayan ve karşısındakini düşman ilan eden her zaman hüsrana uğrayan kişidir.
Güzelliği ahlak güzelliğinde değil beden güzelliğinde aramak sonsuza kadar sürmez. Bedenin bir gün toprak olacak. Ahlak güzelliğin ise sonsuza kadar sürecek.
İnancı sadece şekillerden ibaret sanıp, cehalet karanlığında boğulmak felaketin büyüğüdür.
Kötülüklerin kaynağını dışarıda aramak, hayatı sadece biçimlerden ibaret sanmak, iç dünyasındaki sonsuz ve sınırsız evreni bedenden ibaret görmek sayacağımız şekil zindanlarıdır.

Medrese ile minare yıkılmadıkça kalenderlik töreni düzene girmez; iman küfür, küfür de iman olmadıkça tanrının hiç bir kulu hakkıyla Müslüman olmaz Mevlana

Biçimi yok sayamazsın ama biçimi amaç ta yapamazsın. Biçim zindanından kurtulana ise biçim dayatamazsın. Biçim zindanından kutulana biçim dayatmak ise zulümdür.
Ararsın dışarıda kendini, uzatırsın yolunu, kendinde bulanlar gibi işe kendinden başla.

Hararet nardadır sacda değildir
Keramet baştadır tacda değildir
Her ne arar isen kendinde ara
Kudüste Mekkede Hacda değildir

Hacı Bektaşi Veli

İbadet kutlamaları başka bir şekil tuzağıdır. Bir kişi yaptığı ibadeti ulu tanrıya ulaştıramamış ve duasının cevabını ulu Tanrı’dan alamamış ise yaptığı ibadetler boşadır.. Eğer duasına cevap alabilmiş ise zaten ödününü almış demektir. Ulu Tanrı’dan duasına karşılık almak en büyük ödüldür.
Şekil zindanından kurtulanlara Selam olsun
Nihat Vural
www.cemhaber.com

son derleme : 15.05.2015

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

41Daha fazla mesaj var Genel Kategori
Sizin için önerilen
Atatürk’ün Din Anlayışı ve İftiralara Cevap

Her kişinin İnancı kendine aittir. Bu yazımızın amacı Atatürk’ün inancı nasıl anladığı ve yaşadığı, inançlı...