Hacı Bektaş’ın Zahir ve Batın eğitimi

İlke eğitimini Ehlibeyt ocağı ailesinden aldı

Hacı Bektaş-ı Veli İlk eğitimimi Ehlibeyt ocağı olan annesi ve babasından aldı. Sonra devrin Kutuplarının kutbu, doksan dokuz bin Türkistan pîrlerinin sultanı,  Piri Hoca Ahmet Yesevi’nin halifelerinden olan Lokman-ı Perende’den ders almış. Daha çocuk yaşta gösterdiği kerametler ile ilk aldığı manevi unvan “Bektaş” sonraki aidığı unvan “Hacı” olmuştur.

Bismillahirrahmanirrahim ve Beytullah “Ba” harfi ile başlar. Yüce Allah’ın nur olarak belirdiği makam “Ba” harfi, sırlandığı makam “Ba”’nın altındaki noktadır. “Ba” Hz. Muhammed’e, nokta ise Hz. Ali’ye işaret etmiştir Bektaş makamı “Ba”’yı taşıyan kişi demektir. Hacı Bektaş-ı Veli kendisinin Hz. Ali’nin velayet sırrı olduğunu ve bu kerametlerin kendileri için mümkün olduğunu Horasan erenlerine belirtmiştir.

Mana aleminde Hocası, Muhammed Ali’dir.

Bektaş’ın manevi hocası Hz. Muhammed ve Hz. Ali’dir. Hz. Muhammed’den peygamberlik bilgisini, Hz. Ali’den velayet bilgisini manevi alemden almıştır. Zahir görünen alemdir. Batın ise mana alemidir. Hacı Bektaş-ı Veli velayetnamesinde yine anlatıldığına göre

“Bir gün Lokman-ı Perende mektebe geldiğinde görmüş ki iki er gelmiş, biri Bektaş’ın sağında oturmada, öbürü solunda; ona Kur’an öğretiyorlar. Mektep yüzlerinin nurlarıyla nurlanmış. Lokman içeriye girer girmez acaba bunlar kimdir diyordu. Hacı Bektaş mübarek ağzını açıp hoca dedi, biliyor musun o iki nurlu zat kimler? Lokman aman bildir, kimlerdir? Bektaş, sağımda oturan iki cihan güneşi ceddim Muhammed Mustafa idi, solumda oturan, Tanrı arslanı, inananların Emiri Murtaza Ali. Biri, gelip zâhir bilgisinden öbürü bâtın bilgisinden bahsederler. Kur’an’ı belletirler bana. Lokman-ı Perende, Bektaş’ın bu sözlerini duyunca pek sevindi, gidip babası Sultan İbrahim’e anlattı. Sultan İbrahim işitince neşelendi Tanrıya şükürler etti.”

Mürşidi Hoca Ahmet Yesevi ‘dir

Hacı Bektaş eğitimlerini tamamladıktan sonra manevi olgunluğa erince Hoca Ahmet Yesevi’den sonra kutuplar kutbu makamına geçerek devrin manevi sultanı olmuştur. Evliyalar, her devirde kendi zamanlarının Kurbul Aktab’ına bağlıdır. Hacı Bektaş, Rum diyarına geldiği zaman rum diyarında bulunan abdal ve erenlerin tamamı ona bağlanmış ve kendisini manevi önder olarak kabul etmiştir.

Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli’nin mürşididir. Mürşit olmadan Muhammed şehrine girmek mümkün değildir.  Muhammed Mustafa’yı bulmak için ise Ehlibeyt yolu takip edilmelidir. Ehlibeyt’i bilmeyen Muhammed Mustafa’yı bilmez, Muhammed Mustafa’yı bilmeyen Allah’ı bilemez.

27.03.2019

Nihat Vural

hacıbektaştv

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

19Daha fazla mesaj var Hacı Bektaş Veli Kategori
Sizin için önerilen
Hacı Bektaş Veli ve Yeniçeriler

Yeniçeri Ocağını Piri : Hacı Bektaş Veli Hacı Bektaş Veli, yeniçeri ocağının manevi koruyucudur. Yeniçeriler;...