Ehline Helaldir na ehle Haram

Onlardan bir zümre vardır, aslında Kitap’tan olmayan birşeyi siz Kitap’tan sanasınız diye, dillerini Kitap’la eğip bükerler. O, Allah katında olmadığı halde, “Bu, Allah katındandır.” derler. Bilip durdukları halde, Allah hakkında yalan söylerler. Ali İmran-78

Kötülüklerin kaynağı nefsimizdir. Bu gerçeği ayetler ışığında açıklamaya çalışacağız.
Mustafa Kemal Atatürk, içki içerdi hemde helalinden ve vatan, millet ve İslam için erişilmez hizmetlerde bulunmuştur.

IV. Murad’ın Şeyhülislamı Zekeriyazade Yahya Efendi :


Bırak mescitte ikiyüzlüler devam etsin riyakárlığa
Sen meyhaneye gel ki orada ne riya var ne riyakár

Kötülükler İnsanın kendi nefsindendir.

Kötülüklerin kaynağı insanın kendi benliğidir. Benlik sonludur ve Dünyaya ait olan değerlerin peşinden koşar. İnsan gönlü sonsuzdur ve Allah’a yönelmiştir. Büyük savaş, kişinin kendi nefisini ıslah etmesidir. Kişinin, nefsinin yaptığı hataları dış etkenlere bağlaması gerçeklerden kaçıştır. İçki içip hata işleyen insanlar olduğu gibi içki içip doğruluktan ayrılmayan insanlarda mevcuttur. İçki içenleri kınayanlar, kendi benliklerini kınamalıdırlar.

İyilik ve güzellikten sana her ne ererse Allah’tandır. Kötülük ve çirkinlikten sana ulaşan şeyse kendi nefsindendir Nisa – 79
…Onlar zulmü bize yapmadılar, onlar kendi benliklerine zulmetmekteydiler Bakara-57
…Aslında onlar öz benliklerinden başkasına oyun oynamıyorlar ama farkında değiller. Enam-123
… Hepsi bu. Şimdi beni kınamayı bırakın da öz benliklerinizi kınayın… İbrahim-22

Alkol İmtihan aracıdır yasaklanamaz.

Kişi imtihan aracına kötü gözle bakamaz ve ortadan kaldıramaz. Kişi imtihan aracı olan içkiye yasak getiremez. Eğer yasak getirirse Allah’ın emrine uymamış olur. Kişi sadece alkol konusunda kişisel tavrını ortaya koyabilir.
Yemin olsun ki, sizi korku, açlık; mallardan-canlardan-meyvelerden eksiltme türünden bir şeyle mutlaka imtihan edeceğiz. Sabredenlere müjdele. Bakara-155
Biz bir imtihan olarak sizi şer ile de hayır ile de deniyoruz. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Enbiya-35
Yemin olsun ki, mallarınızda da canlarınızda da imtihan edileceksiniz… Ali İmran-186
Allah kötü olan bir şey yaratmamıştır. Her şeyin bir yaradılış gayesi vardır.
…”Ey Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Şanın yücedir senin!Ateş azabından koru bizi!” Ali İmran-191
Yaratılmış tüm varlık hayır için yaratılmıştır. Günah olan insanlığın sınırlarının dışına çıkıp, nefsinin esaretine girmesidir. Kişiler yaratılan tüm nesnelere güzel bakmalı ve bu güzelliğin dışına çıkmamalıdırlar.
Alkol insan bedeni için gerekli bir gıdadır. Önemli olan Alkolün ne amaçla insan tarafından kullanıldığıdır. İnsan, alkol vesilesi ile kötülüklere yönelebileceği gibi iyiliklere de yönelebilir. Bu imtihanın sonucu, kişinin nefsi ile mücadelesi sonucunda açığa çıkacaktır.

İnsanların iyiliği için Alkollü içki yapmak Allah tarafından müsaade edilmiştir.

Hurmalıkların meyvalarından, üzümlerden de sarhoş edici bir içecek ve güzel bir rızık elde edersiniz. İşte bunda, aklını işleten bir topluluk için kesin bir mucize vardır. Nahl-67

Bu izin insanların iyiliği ile sınırlıdır. Hastalara verine uyuşturucu, Ameliyatlarda narkozun kullanılması, psikolojik rahatsızlığı olan hastalara verilen uyuşturucu haplar, insan stresini azaltmak için alınan alkol ve insanlar arasında muhabbete vesile olması gibi birçok iyi sonuç söyleyebiliriz. Büyük şehirlerde stresin insan hayatına kattığı olumsuz değerleri ve kişiler arasında oluşan derin duvarları insanoğlu içki ile biraz olsun aşmaya çalışmaktadırlar.

Dost meclislerinde güzel dostluklar ve muhabbet için aranan en önemli vesile içkidir.


Muhabbetten Muhammed oldu hasıl..
Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl?


Muhabbet baldan tatlıdır diye söyleyen erenler alkolü dem olarak alırlar. Sarhoş olmayı asla kabul etmezler. Sarhoş olup kendini bilmeyen kişiyi meclisine almazlar. Asıl sarhoşluğun Hak aşkı ile gönül şarhoşluğu olduğu bilirler. İbadet ve ilim ehli, aşk ehlinin halinden anlayamaz. Aşk velilerin halidir. Kendi nefsini ıslah etmiş Hak aşıkların halidir.
Kendi nefsinizin zindanından çıkmamış iseniz sakın erenlerin meydanına dil uzatmayın.
Zira erenler öz nefislerini Hak yoluna kurban etmiş kişilerdir.

Orada; birbirleriyle, saçma söyletmeyen ve günaha sokmayan kadehler tokuştururlar. Tur-23
Üzerlerinde, ince yeşil ipekli, parlak atlastan elbiseler vardır; gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara, tertemiz şaraplar içirir. Sure-21

Ehline helaldir na-ehle haram
Ey zahit saraba eyle ihtiram
Müslüman ol terk et bu kilükali
Ehline helaldir na-ehle haram
Biz içeriz bize yoktur verbali

Sevaba girmek çün içeriz sarap
Içmezsek oluruz duçar-i azap
Senin aklin ermez bu baska hesap
Meyhanede bulduk biz bu kemali

Kandil geceleri kandil oluruz
Kandilin içinde fitil oluruz
Hakki göstermeye delil oluruz
Fakat kör olanlar görmez bu hali

Sen münkirsin sana haramdir bade
Bekle ki içesin öbür dünyada
Bahs açma HARABI bundan ziyade
Çünkü bilmez haram ile helali

Alkolün sınırlarını Hz Muhammet’ten anla… 


” Peygamber bir gece Mekke sokaklarında dolaşıyordu… Bir meclisten içeri girdi. İçerde içki içiliyordu hoş bir ortam vardı.. sohbete eşlik etti selam verdi selam aldı çıktı… Başka bir gün tekrar bir meclise girdi. İnsanların Ahlaka ters bir şekilde kadınlı erkekli bir şekilde adaba aykırı davranışları gördü.. kavga ve kargaşaya tanık oldu. Peygamber selam vermedi yüzünü çevirip meclisi terk eyledi…(Buhari)

Uyuşturucu büyük oranda insanın zararına olduğu halde insanın iyiliği içinde kullanılmaktadır.

Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: “Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür.” Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “İhtiyaçtan arta kalanı.” Allah size âyetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Bakara-219

Dünya yüzünde yaşayan insanlar alkol ve uyuşturucu bağımlılığının insanlık için zararlı olduğunu bilmektedirler. Uyuşturucu, insana felaketler getiren kötü bir alışkanlık olmasına rağmen insanlığın iyiliğine yarayan tarafları da mevcuttur. Narkoz ve uyuşturucu haplar insan sağlığı için vazgeçilmez değerdedir. Tıp bilimi bu konuda önemli çalışmalar yapmıştır. Bilimin değerlendirmelerini göz ardı etmek doğruluktan uzaklaşmak demektir.

Yemin olsun, biz onları bir ilim sayesinde âlemlere üstün kılmıştık. Duhan-32

Ey iman edenler! Sarhoşken, ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de -yolculuk halinde olmanız müstesna- boy abdesti alıncaya kadar namaza/duaya yaklaşmayın… Nisa-43

Alkol kullanmak kişiyi günahkar yapmaz. Sarhoş olup kişinin sınırlarını aşması Allah tarafından kabul edilmemektedir.
Nasıl ki nefsimiz bizi kötülüklere sevk ettiği halde nefsimizle iç içe yaşamayı öğrenmemiz gerekiyorsa Alkol ve uyuşturucu ile de içi içe yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor.

Allah deyip kurban kesen bir bıçak, bir başkası tarafından canlı öldürmek için kullanılabilir. Burada suçlu olan veya iyilik yapan şey bıçak değildir. Burada yargılanması gereken insanların niyetleridir.
En değerli nimet olan ekmek insanların emrine verilmiş helal gıda olduğu halde haram para ile alınırsa ekmek haram durumuna düşer. Bu durum ekmeğin kendisi ile ilgili değildir, Ekmeğin ne amaçla elde eğildiği ve kullanıldığı ile ilgilidir.


Ey insanlar! Yeryüzündeki nimetlerden temiz ve helal olmak şartıyla yiyin… Bakara-168

Alkol ayna misalidir. Alkollü iken gördüğünüz kendi benliğinizdir. İyi görünüyor ise sizsiniz. Kötü görünüyor ise yine sizsiniz.

Ey iman edenler! (Aklı örten) uyuşturucu (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Maida-90

Şeytan, uyuşturucu ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? Maida-91

Kuran’ın ayetleri arasında çelişki bulunmaz.

Müslümanların bazıları Nahl-67 suresindeki içki serbestliğinin bakara suresi 219’uncu ayetince ortadan kaldırıldığını ve içkinin haram olduğunu iddia etmektedirler. Bu kanı Allah’ın kendisi ile çeliştiğini söylemekten başka bir şey ifade etmez.
Bu iki ayet arasında hiçbir çelişki yoktur. Allah iki ayet ile Alkolün iyi ve kötü yanlarını insana bildirmiş ve İnsan uyarılmıştır.

İşte sana o Kitap! Kuşku/ çelişme/ tutarsızlık yok onda. Bir kılavuzdur o, sakınanlar için
Bakara– 2

Biz bir ayeti siler, unutturur veya ertelersek ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz. Allah’ın her şeye gücü yeter olduğunu bilmedin mi? Bakara- 106

De ki: “Allah’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına indirilmiş olana, Mûsa’ya, İsa’ya ve diğer nebilere Rablerinden verilmiş bulunana inandık. Onlardan hiçbirini ötekinden ayırmayız. Biz O’na teslim olanlarız.” Ali İmran-84

Kur’an’ı, iyice okuyup düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah’tan başka birinin katından gelseydi, elbetteki onun içinde birçok ihtilaf bulacaklardı. Nisa-82
Senden önce gönderdiğimiz resullerimize uygulanan yöntem de buydu. Sen bizim yol ve yöntemimizde değişme bulamazsın. İsra-77

Cennet içkisi: Şarap

Sakınanlara vaat olunan cennetin durumu şöyledir: Orada, bozulmayan sudan ırmaklar; tadı bozulmayan sütten nehirler, içenlere lezzet sunan bir şaraptan nehirler, süzme bir baldan oluşan nehirler var. Ve orada kendileri için her türlü meyvenin yanında, Rablerinden bir de bağışlanma var. Bu nimetler içindekiyle, uzun süre ateşte kalıp da içirildiği sıcak su tarafından bağırsakları parçalanan kimse aynı olur mu? Muhammed-15

Sürahiler, ibrikler ve öz kaynağından içkilerle doldurulmuş kadehler eşliğinde. Vakia-18

Cennete huriler varmış kara gözlü
İçkininde ordaymış en güzeli
Desene biz çoktan cennetlik olmuşuz
Bak bir yanda şarap bir yanda sevgili

Ömer Hayyam

İnsan bedeni alkol üretmektedir. 


Gıdalarda doğal olarak alkol bulunmaktadır.
Doç. Dr. C. Kemal Sümbül’ün yazısından bazı alıntılar…
BAZI FERMENTE GIDALAR VE ALKOL MİKTARLARI
Patates: binde 4.47/litre,
Hurmada da binde 1.90/litre o
Meyve Suları: ortalama 0,5 gram/litredir
Sirke:Gıda Maddeleri Tüzüğünde sirkede bulunabilecek alkol miktarının en çok %1 olması gerektiği belirtilmiştir
Yoğurt:bir kilogram yoğurtta 5- 365 mg. arasında değiştiği kaydedilmiştir
Kefir: alkol miktarı en az % 0,6, en sertinde ise % 1,1 ‘dir
Boza: Bunun içerdiği alkol miktarı ise ortalama %0,6 civarındadır.
Bira: Arpadan elde edilen alkollü bir içkidir. İçerisindeki alkol miktarının en az %2, en çok %8 olduğu belirtilmektedir.
Hiçbir alkollü içecek veya alkol alınmadığı halde tabii olarak insanın karaciğere gelen toplardamar (vena porta) kanında çok az miktarda (% 0,0025-0,006) alkol bulunduğu belirtilmektedir
Vücutta alkol üretilmekte midir?
İnsanın kanında tabii olarak çok az miktarda etil alkolün bulunması, aldığı gıdalardan kaynaklanabileceği gibi bağırsaklarda mikroorganizmalar tarafından üretilen alkol de olabilir…


İbrahim Hakkı Hazretlerinden… 


Erzurumlu İbrahim Hakkı( m. 1703-1780) Hazretlerinin Zakir ve Şakir adlarında iki oğlu vardır. Şakir, beş vakit namazlı abdestli bir sofudur. Gece gündüz ibadetle uğraşmakta ve adeta mescitte yatıp kalkmaktadır. Bilgisine güvenmekte ve kendisi gibi olmayanları hor görmektedir. Mahir ise onun tam aksine meyhaneden çıkmamaktadır. Aşk ehli ile oturup kalmaktadır. Dünya makamı ve saltanatı ile işi yoktur. İnsanlara sevgi ve merhamet ile bakar. Kişileri görünüşlerine göre değerlendirmez. Makam ehlinin hor baktığı kişiler ile arkadaşlık yapmaktan hoşlanır.

Gün gelir kırklar makamından bir hak dostu dünyasını değişir ve Allah’ döner. Kırklar 39 kişi kalmıştır. Hakka giden erenin yerine bir eren seçilmesi gerekir.

İbrahim hakkı hazretleri iki oğlunu alarak Hasan Kalesine çıkar.
Alim olan Şakir’e

—Oğul birazdan 39 eren, güvercin donunda gelecekler eğer sende kalenin burcundan kendini onlara doğru bırakırsan kırklara karışırsın der.
Bir süre sonra karşıdan 39 eren, güvercin donunda uçarak gelmeye başlar.
Kale burcunda bulunan Şakir’e babası- Hadi oğlum uç der.
Babası ne yaparsa Şakir bir türlü uçamaz.
Kenarda bekleyen Zakir, babasına dönerek -Müsade var mı baba? diye sorar. İbrâhim Hakkı Hazretleri, tebesümle; -Uç oğlum, uç! der demez Zakir kendini boşluğa bırakır ve güvercin olup Kırklar’a karışır.
Bunu üzerine İbrahim hakkı hazretleri şu dörtlüğü söylemiştir.

Şarabı lebinden nûş eden âşık
Ne gezer mescitte dem haneler var
Onun için bize olmaz erişik
Almış nasibini divaneler var

Kemenkeş olanın yayı sarılır
Erenler kılıcı arştan asılır
Koç yiğit meydanda basar basılır
Gör niçe dünyada merdaneler var

Âşık olan aşk oduna alışır
Sadık olan erenlere karışır
Çıkar meyhaneden gelir ulaşır
Hak’ka vasıl olmuş divaneler var

Gel Hakkı sırrını eyleme zahir
Böyle bir yol tut ki olasın Mahir
Harabat ehline hor bakma Şakir
Defineye malik viraneler var

Kedi nefsi ile savaşan erlere selam olsun…

www.cemhaber.com

Son Derleme : 01.01.2015
Nihat Vural

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

37Daha fazla mesaj var İnanç Kategori
Sizin için önerilen
Terör ne zaman biter

Cehalet ve yoksulluk bittiği zaman Adalet ve liyakat geldiği zaman Aileler evlatlarına daha fazla sahip...