Dersim Katliamını Yapanları Açıklıyoruz

Example HTML page

Dersim Katliamı ve Dersim harekatı farklı farklıdır.

Dersim 38 gerçeğinin iki temel unsuru vardır.

1 – Mustafa Kemal Atatürk’ün Dersim’i islah etme projesi ve Dersim İsyanı

2 – Dersim kırımı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Dersim’i islah etme projesi ve Dersim İsyanı konusunda  (Tunceli Harekatı, Dersim Kırımı) yazımızı dikkatinize sunuyoruz.

Öncelikle Atatürk’ün kurtuluş mücadelesine karşı çıkan kesimlerin Dersim katliamını görmezlikten gelmelerinin nedeni nedir.?

Atatürk’ün devrimlerine her fırsatta karşı çıkan kurtuluş savaşı komutanları ve önderlerinin Dersim katliamı konusunda hiç konuşmamaları ve dersim katliamını görmemezlikten gelmelerinin nedeni nedir.?

Kurtuluş savaşına katılan ve ilk meclise mebus olan Mustafa Zeki Saltık’tan nakil aşağıdaki bilgileri değerlendirmenize sunuyorum.

Atatürk Dersim’in sorunlarını çözmek için bölgeye hizmet götürerek kalkınma hamlesi başlatıyor. Ayrıca dersim aşiretlerine çağrıda bulunarak Türkiye’nin değişik bölgelerinde yerleşme imkanı sunuyor. Atatürk projesini Dersim milletvekillerine Dersimlilerin burnu dahi kanamayacak sözü ile başlatıyor.

Dersim’in kendine buyruk bazı aşiretleri ve beyleri Atatürk’ün bu projesine karşı geliyorlar. Devlet istemeyiz, okul yol istemeyiz diye ağalık davası güdüp halkın malına ve namusuna zarar veriyorlar. 

Dersim islah çalışmaları başlarken Osmanlı anlayışına göre yetişmiş bazı devlet görevlileri bölge insanına “Katli Vacip” anlayışı ile davranıyorlar. Halkın desteğini ve güvenini almakta yetersiz kalıyorlar. Atatürk’ün başlattığı hizmet ile sorunları çözme yerine, güç ile sorunların başını ezmek seçeneğini uyguluyorlar.

Atatürk’ün hastalığının arttığı dönemde 1938 Ağustos ayında Dersim’de eşi benzeri görülmemiş ve isyana iştirak etmemiş binlerce insan katlediliyor.

Mustafa zeki Saltık Sivas kongresinden sonra Atatürk ile Hacıbektaş’a gelmiş, devamında ilk Mebus olarak kurtuluş mücadelesine katılmış Atatürk’ün devrimlerine tam destek vererek
Atatürk’ün en yakınında bulunmuş ve onun desteğini kazanmış bir kişidir. Saltuk beyliği ve Saru Saltuk ocağının mensubu olması nedeni ile Dersim de çok sevilen ailenin evladıdır.

Mustafa Zeki Saltık:
– Dersim katliamını haşa, haşa, Atatürk yapmadı.
– Dersim katliamını yapan başbakan Celal Bayar, Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak, 3. Ordu Müfettişi Orgeneral Kazım Orbay, 3. Ordu Komutanı Salih Omurtag ‘dir der.

Bu bilgi bizzat Mustafa Zeki Saltık’tan duyan Saru saltık evladı Haydar Evsen Dede’den alınmıştır.

Dersim kırımını yapan anlayış

Dersim kırımını yapan anlayış Hz. Muhammed’in dostu Eyüp El Ensari’yi Muaviye ve Yezid’in bayraktarı yapan anlayıştır.(Peygamberin gerçek dostları Emevi anlayışını asla benimsemez. Eyüp El Ensari’nin Emeviler ile ilgili bilgileri uydurmadır .Eyüp El Ensari bir derviş gibi Emevi zulmünden kaçark  İstanbul’a gelmiş ve burada piyerloti sırtlarında ömrünü tamamlamıştır. Gösteriş, riya ve saltanattan uzak bir kişidir. Türbe yeri konusunda farklı söylemler vardır..Eyüp El Ensari’nin kabrinin piyerloti sırtlarında olması veya mevcut türbesinin çevresinde ulu çınar ağaçlarının birinin altında olduğu rivayetler arasındadır. )

Muaviye ve Yezit ayrıca Orta Asya da Arap, Fars ve Türkmenlere büyük katliamlar yapmıştır.

İdris-i Bitlisi türbesi Eyüp’tedir.
Yavuz Sultan Selim ile anlaşma yaparak doğuda Türkmen Alevileri katleden ve geri kalanları da Şafi Kürt yaparak asimile eden sözde bir alimdir.

Şeyhulislam-Ebusuud Efendi – Mezarı Eyüp’tedir.

Türkmen Alevilerin katlinin vacip olduğunu , kestiklerinin yenmediğini, çocuklarının ve kadınlarının helal olduğunu fetva vererek katliam yaptıran Osmanlı Şeyhulislamdır..

Maraşal Fevzi Çakmak – Mezarı Eyüp’tedir.

Dersim Katliam emrini bizzat vererek binlerce Dersim’liyi katleden kişidir.

Bu sebeple dersim katliamı Kerbela vakası olarak değerlendirilmiştir.

Dersimliler Katliamı yapan zihniyetin Yavuz Sultan Selim – İdrisi Bitlisi gibi kardeşini, evladını, babasını ve halkını saltanat için öldüren anlayışı olduğunu çok iyi bilmektedirler. Bu anlayış daha sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerini ortadan kaldırmak için adım adım gizli çalışmalar yapmıştır.

Bunu gibi bir anıyı İstanbul Sütlüce’de tarihi bir mekan içinde kurbanlık satan Erzurum’lu bir kişiden dinlemiştim.

Kendisi Kürt kültürüne mensup olan bu beyin dedesi Dersim 38 hareketinde komutanların birinin emir askeri görevini yapmaktaymış.

Dersim 38 de Kutu deresi denilen bölgede askerler seher vakti bir gurup insana rastlarlar.
Komutan : Gidin bakın bakalım kim var.
Komutanın emri ile kalabalığa bakan emir askeri gelerek
Komutanım kadın ve çocuklar var…
Bunu üzerine komutan: hepsini öldürün… yılanın başını küçükken ezin…
Bunu üzerine askerler kadın ve çocuklardan oluşan kalabalığın üzerine yaylım ateşi açılarak tamamını katlediyorlar.

Bir başka gerçekte askerlerin çoğunun doğu ve güneydoğulu olduğu gerçeğidir. Zira Dini gericilikle büyüyen bölge insanı içinde  Alevileri öldürünce cennete gideceklerine inananalar bulunuyordu.

– Dersim katliam emrini veren Mareşal Fevzi Çakmak Atatürk’ün olayı duyması üzerine acele dersime gelerek katliamı yarıda kesmiş ve katledilme aşamasında yüzlerce kişinin katledilmesini Atatürk’ün emri ile yine kendisi durdurmuştur.
– Köyümüzde 1938 yılında buna benzer bir olay yaşanmış köy meydanına toplatılan köylüler, kan ter içinde gelen bir atlının getirdiği ferman üzerine bırakılmış, haberi getiren atlının emrini öncelikle ret eden komutan haberi getiren atlının ısrarı üzerine katlim yapamamış köylülere hakaret ederek köylüleri bırakmıştır.
– Bölge halkı emri veren kişinin Mareşal Fevzi Çakmak olduğunu bilmediği için son katledilenlerin Mareşal Fevzi Çakmak tarafından kurtarıldığını sanarak Mareşal Fevzi Çakmak’ı yad ettiler. Oysa Katliam emrini bizzat Mareşal Fevzi Çakmak vermiştir.
– Düşmanına dahi insan muamelesi yapan ve dersim mebuslarını yanından ayırmayan Atatürk’ün katliam yapması mümkün değildir. Dersim mebusları bunun en canlı şahitleridir.

Dersimin davası 73 millete bir bakmaktır…İnsanlık yolundan gitmektir.
Dersimin davası Kerbela’nın davasıdır.
Bunun en canlı örneği Seyit Rıza’nın ipi kendi boynuna takması ve Dersim’lilerin kan davası gütmemesidir.

Bir kere zalim olacağıma, Bin kere mazlum olurum. Hz Ali

Nihat Vural
yayın : 01.01.2012
derleme : 15.11.2014
Cemhaber.com

Not : Sarısaltuk evladı Haydar Evsen dede Tunceli Hozat ilçesinde 29.10.2021 tarihinde Hak’kın rahmetine kavuşmuştur.

Example HTML page

90Yorumlar

 • Aslan dedi ki:

  Hayatiniz yalan dolan cemhaber Ataturk bizzat kendi eliyle tunçeli operasyonu adi altinda soykirim yapmistir ve siz katilinize maalesef asiksiniz yazik sizlere

 • Cemhaber dedi ki:

  Sizin PKK dan ne farkınız var. Onlarda kin nefret ve kürtçülük adına yalanlarla ülkeyi böüyorlar. Sizde Türkçülük ve nefretle insanları bölüyorsunuz…Biraz Türk Kültürünü öğrenin. Hacı Bektaş, Mevlana, Yunus Emre, Atatürk…

 • Cemhaber dedi ki:

  Tam bir cehalet örneği verdiğiniz belgeleri doğru okuyun. Operasyonlar ile katliamı birbirine karıştırıyorsunuz. 1938 Mayısına kadar olan operasyonlarda katliam yoktur. Bu operasyonlar Atatürk tarafından kontrol edilmiştir. İsmet İnönü ile ayrılığı yine Dersim meselesindendir. 1937 yılı sonunda operasyonda 500 üm üzerinde kişi öldürülmüştür. Bu sayı yüksek olduğu için Atatürk İnönü ile tartışmış ve görevden almıştır. Buda başka bir gerçektir.Katliam 1938 Ağustos ayında olmuştur. Atatürk’ün hasta olduğu dönemde. Yukarıdaki verdiğiniz haber ise tam bir uydurma ve yalanlar üzerine kurulmuş. Seyyit Rıza Atatürk ile görüşmemiştir. Seyyit Rıza ile görüşmesi için Sabiha Gökçen Atatürk tarafından görevlendirilmiştir.Seyyit Rıza ise ben kadınlarla görüşmem diye red etmiştir. İşin gerçeği budur.

 • Cemhaber dedi ki:

  O kadar önemsiz bir konuki neden bu kadar büyütüldü anlamadım. Zira uçaklarla katliam yapılmamıştır. Daha fazla söze gerek varmı? Sabiha Gökçen katliam yapmamıştır..

 • Ahmet uslu dedi ki:

  Başbakan celal başardı katliamı yapan Celal Bayar ve mareşal Fevzi Çakmak, tır.

 • Kültürlü dedi ki:

  Pkk ve ypg nin arkasından giden bi topluluk anca katliamla durdurulur binlerce şehit verdik yine azarsanız yine olur bi Türkden ne farkınız var yaşayın istemezseniz siktir olun gidin başka ülkede devlet kurun…

 • perihan yılmaz dedi ki:

  CEM HABER cahile hele de okumadan yorum yapana laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan daha da zordur. hiç kimse okumuyor ve düşünmüyor. ATATÜRK bu kadar cani bir insan olsa bunca insanlara yenilikler ve haklar sunmazdı. aksine Osmanlı devletinin başına geçer sultanlık yapardı. ama Atatürk tam tersine iyiliği güzelliği ve çağdaşlaşmayı seçti ve yaşattı bizlere. bilhassa biz kadınların ATATÜRK e borcu vardır. Ha bu ülke düzenini bozan kim olursa olsun, kim kötülüğü seçerse seçsin mutlaka cezasını çekecektir, çekmiştir de…

 • doğan dedi ki:

  Atatürk ve CHP Dersim katliamını yapmıştır. İnsanları kandırmayın.
  Belgeside burada.
  …………..

 • Jan dedi ki:

  Sembolik olarak neden dağları bombaladı ne gereği vardı sebebi neydi sembolik olarak bombaladı

 • Cemhaber dedi ki:

  Kendi ön yargılarınızın içinde kaybolmuşsunuz. Yalanlara iftiralara sizlerde kapılmışsınız. Bizim yazımızı okumadığınız gibi aklınızdaki şablonları bize mal ediyorsunuz. Evet 1938 yılının temmuz ayına kadar katliam yoktur. Bu döneme kadar yapılan operasyonlardan Atatürk’ün bizzat haberi vardır. Yönetmiştir. Bu operasyonlar sadece dağlara çıkmış isyan etmiş sözde ağalara yöneliktir. Trabzon’daki harita budur. Biz 1938 Temmuz- Ağustos döneminde yapılan katliamı deşifre ettiğimiz gibi, bu katliamı devlet içinde kimlerin ve hangi anlayışın yaptığını da açıkladık. Ayrıca Dersim bizim için bir aşk halidir, Kebela’dır hala kanar durur. Ayrıca sözlü anlatımda Sabiha Gökcen’in katliam yaptığını gösteren bir tane sözlü aktarım dahi yoktur. Katliama ait sözlü anlatım tarihi hep 1938 yılının temmuz – ağustos dönemine aittir.
  Atatürk’ün dersim konusunda bir tane olumsuz kelimesini bulamasın.
  Dersim’in acılarını anlatan belgeseller, bizlerin yüreğindeki kanayan yaranın bir parçasıdır. Tekrar kısaca anlatalım. Devletin o zaman içinde iki görüş vardır.
  1 – Dersim sorunları hizmet ile çözülecek 2 – Dersim bir çıban başıdır. bu çıban başı kökünden kazılacak. Dersim raporlarının içinde bu anlayışları görebilirsin. Atatürk birinci görüşte olarak uygulamalar başlatmış ve dersimin başına buyruk sözde ağaların direnciyle karşılaşmıştır. Atatürk, sözde ağalara karşı yapılan uygulamalar sonucunda bu ağarlar isyan etmiş ve dağa çıkmıştır. 1938 yılını mayıs ayına kadar Atatürk’ün yönettiği operasyonlarda katliam yoktur. Bu operasyonlar dağa çıkmış sözde ağalara karşı yapılmıştır. 1938 haziranından sonra Atatürk hastalanınca devlerin içindeki “dersim bir çıbandır” görüşündeki kadro yönetime hakim olmuş katliam yapmıştır…Bu anlayış yüzyıllar boyunca “katli vacip” fetvaları ile katliam yapan anlayıştır. Atatürk işte bu “katli vacip” anlayışı 400 yıl sonra sonlandıran kişidir. Bizi Zalim Sultan Selim – İdris-i Bitlis’i anlayışından kurtaran kişidir.

 • Pepule dedi ki:

  Sabiha Gökcenin röportajini okumadan, sabiha gökcenin katliam yapmadigini, kimseyi öldürmedigini söylüyorsunuz! Bu nasil hastalikli bir tutumdur ki red ve inkar dan baska bir sey yok söylediklerinizden! Onbinlerce insan soykirima tabi tutuluyor, yok ediliyor siz isi hikayeymis gibi yansitiyorsunuz! Yaziktir, günahtir. Binlerce insan sürgüne gönderildi, cocuklar tecavüze ugradi, siz nasil bir ahlaka sahipsiniz ki böyle basit cümlerle bir halkin yok edilisini, katledilisi üzerinden siyaset yapiyorsunuz! Bizzat ATATÜRK tarafindan Sabiha Gökcen ugurlanir fotograflari var. Meclis tutanaklarina bakin hele, ya da tunceli kanunu neden cikarildi ona bakin. Sizi doyurmadi ise gidin trabzona haritaya bakin atatürkün bizzat nerden girilecegi, nereden vurululacagi hepsi haritada imzali gästerilmis. Cemhaber e cevaben;
  Ha ona da mi inanmazsaniz bizzat Atatürkün kendi konusmasindan Dersimin vurulmasi gerektigi ile ilgili konusmasini gürürsünüz, tabi insanliga dair kaldi ise vicdaniniz! Bizzat devletin kendi Dersim raporlarin da katlimain boyutunu görebilirsiniz. O da yetmezse bizzat o dönemde bati dan giden askerlerin anlatimlari var, yani katliam da bizzat görev alan ama uyuyamayan, vicdanlarini rahatlatmak icin konutuklari bizzat katledenlerin konusmalarin dan yapilan Kara vagon belgeseli var. O da mi yetmedi, Cayan Demirelin Dersim katliami belgeseli var, o da mi yetmedi, Dersimin kayip kizlari belgeseli var, oda yetmedi mi valla yapacak bir sey yok o zaman! Kimseyi suclamak degil bu yazilanlar ama hakikatten uzaklasip, kendi siyasi ahlaksizliginiza kurban edemezsiniz bir halkin sadece kürt sadece alevi olmasindan kaynakli bu büyük soykirimi görmek yerine red ve inkarda sinir tanimiyorsunuz!

 • Cemhaber dedi ki:

  Sabiha Gökçen roportajını okumadım. Bu roportaj dışında kaynaklarda, bombalanan köy veya yerleşim yeri konusunda bir bilgi göremedim. Ayrıca bu bombalamada katliam yapıldığını söyleyen bir sözlü anlatım da bulamadım. Yani sözlü anlatım içinde sabiha gökçen’in bombalamasından katliam yapıldığını söyleyen kimse yoktur. Ayrıca Sabiha Gökçen konusu hakikati ile bambaşkadır. Bunlardan birisi Sabiha Gökçen’in Dersim’de görev yaptığı dönemde bir katliam yoktur. Katlamın yapıldığı 38 Temmuz- Ağustos ayında Sabiha Gökçen Dersim’de görev yapmamıştır. Teknik olarak dağlık olan bir bölgede uçak ile operasyon yapma konusunun iyi araştırılması gerektiğini düşünüyorum.

 • Huseyin dedi ki:

  Sitenize bu olayı merak ettiğim için girdim. Hiç bir bilgim yoktu. Okudum yazinizi yalnız yorumunuz dikkatimi cekti. Diyorsunuz ki Sabiha Gökçen dağları bombaladı, insanları değil. Ama Sabiha Gökçen bizzat kendi açıkladı insanları bombaladigini… Google a Sabiha Gökçen roportaj yazın, itiraflari yazın zaten goreceksiniz. O yorumu gördükten sonra yazinizin gerceklerden degil söylentilerden ibaret olduğumu anladım.

 • Cemhaber dedi ki:

  Yazımızı okumadan yorum yapmanız ve ayrıca yalanları gerçekmiş gibi anlatmanız kabul edilemez. Biz Sabiha Gökcen’in sembolik olarak dağları bambalamasından katliam olmamıştır. Bu tarihi bir gerçektir ve bununda bilinmeyen nedeni vardır.. Katliam tekrar söylüyelim 1938 yaz aylarında olmuştur. Katliamın sorumlusu sözde dersimli ağalar ve devlet içindeki alevi düşmanlığı ile yetişmiş kadrolardır.

 • Aydın dedi ki:

  Binlerce kişi sembolik olsun diye mi öldürüldü atatürk af dilesinler diye dersime gidince af dilenmeyip sana boyun eğeceğimize ölürüz bu da sana dert olsun diyip halk lanet okumuştur atatürke gerçekleri gizleyemezsiniz. Çarpıtın çevirin yalanlarıızı kitaplarda katilller allahın gazabı üzerine olsun bu insanların

 • atatürk e saygı dedi ki:

  Cem haber kardeş bırak bu cahiller laftan anlamaz. Atatürk. Alevi düşmani olsaydi hatay turkiyeye bagli kalamzdi kac bin alevi m.kemali tercih etti oyle bir katliami atam yapsaydi kalbimizdeki ona karsi sevgi deil nefret olurdu ben hatay alevisiyim m.kemalde ilelebet kalbimizdedir zaten bizden baska sevende yokmus adami islam dusmani katliamci hersey yapmislar nankor itler biraksaymista hepiniz yabanci devletlerin somurgeliginde yasasaymissinz admin sana tsk ediorum saygilarmla

 • nil dedi ki:

  dersim katliamını araştırdım ve bu yazıyakatılıyorum.zaten yapmak istedikleri tc yi yıkmak için önce atatürkü silmek bizleri ondan uzaklastırmak ki bu da böyle kin yaratarak olur.sonra dış güçlere bağlı politikacılar başımıza getrmek.gercekten atatürk alevi katliamı yapmış olsa sadece dersim de mi var aleviler?her yerde var onlara neden katliam yapmamış?dıs güçlerle anlasanlara vatana ihanet edenler asılmıştır.olması gereken de odur.yeni bir cumhuriyet kurmaya calışılıyor,dıs güçler vatanı kuşatmış,birde içerden hainler onlara yardım ediyor ne yapılabilirdi?yazıda emeği gecenlere tesekkür ediyorum

 • Cemhaber dedi ki:

  Bilgi sahibi olmadan kamu oyunda yanlış bilgilere göre değerlendirme yapıyorsunuz…Ayrıca herkes kendi inancını tartmalı…

 • Cemhaber dedi ki:

  Bizim katillerimiz Saltanata tapan anlayışlardır…Yavuz Sultan selim – idris-i bitlisi anlayışıdır…

 • Cemhaber dedi ki:

  Abdullah bey Atatürk kimseyi inancından veya kültüründen dolayı astırmamıştır. ayrıca devrimleri kanlı değildir. istiklal mahkemelerinde asılan kişilerin suçları ise kaynaklarda mevcuttur..

 • Erdalcimen dedi ki:

  Pes vallahi Atataputunuz katletti Alevileri kızı bizzat vurdu sembolikmiş o Zaman siz Alev’i değil Alev’i düşmanısınız Alev’i katillerini melekleştiriyorsunuz uyanın Alev’i kardeşler

 • Erdalcimen dedi ki:

  Adamlara bakya katillerine tapıyorlar bu kadarda olmaz

 • Abdullah dedi ki:

  Biri demiş ki devim kanla olur. Güldüm. Devrimleri arastirirsaniz önce kan dökülür aci çekilir artik dayanilmaz bir hal alır ve biri yad a. birileri buna dur der düzeni degistirir. Gelelim dersim olaylarına… Atatürk devrimlerini hayata geçirirken din ve devlet islerini ayirmis din özgürlüğü taninmiş fakat dinin vicdanla yani inanan ve inanılan arasında kalmasına hukmetmistir. Haliyle gerici yobaz bağnaz din kisvesi altında insanari sömüren zaatlarin bir çoğunu astirmistir. Dersim katliamı ise malumunuz din inanisina yapilan bi saldiridir. Simdi tekkeyi koyup önünüze dusunun din ve vicdan özgürlüğünü tanimis ve milletine aşılamaya çalışan bi önder din üzerine insan katedermi? Atatürkü sevmeye bilirsiniz ama biyerlerinizden hikayeler uyurmayin lütfen. Acin okuyun biraz. Ayrıca yazi için teşekkürler karanlık beyinlere isik olmak büyük sevaptır.

 • Cemhaber dedi ki:

  Yazımızı okumadığınız ortada. Atatürk’ü kötülemek şöyle dursun, ona iftira atanlara cevap veriyoruz. Okumadan böyle bir yorum ve değerlendirme yapmanız şaşılacak bir durum.

 • Atatürk'ü Çok Seviyorum !!! dedi ki:

  Yazık
  Burda ya yobazlar kendilerini aleviymiş gibi lanse edip Atatürk’ümüzü kötülemeye çalışmışlar, yada bazı Alevilerin beyinleri çoktan yıkanmış ve yobazların istedikleri gerçekleşmiş.

 • Cemhaber dedi ki:

  Rusların geri püskürtülmesi ve doğudan çıkarılmasında önemli bir görev üstlenmiş olan Dersim’lileri suçlamak ancak bilgi eksikliği ile olabilir… Bizim tavsiyemiz ön yargılardan arınmış bir şekilde yorum ve eleştiri yapmanız…

 • Kemal dedi ki:

  93 harbinde niye ayaklandınız, Osmanlı Rus la savaşırken, 38 e kadar kaç ayaklanma yaptınız.

 • Aynur dedi ki:

  kendilerini kandırırlar sanki osmanlı vardı o zaman tarih bilgisinden yoksun cahil sürüsü

 • Cemhaber dedi ki:

  Sayın Bayram bey; Yazımızı okumadığınız ve yönlendirilmiş anlatımlara göre yorum yazdığınız ortada. Katliam olmuştur. Katliam Atatürk’ün hasta olduğu 1938 Ağustos ayında olmuştur. Trabzon köşkündeki bilgi Atatürk’ün 1938 yılının mayısına kadar Dersim operasyonunu yönettiğinin kanıtıdır. Atatürk’ün operasyonları yönettiği zaman diliminde katliam olmamıştır. Atatürk’ün Seyyit rıza ile görüştüğü ise ayrı bir yalandır.”Ben sizin oyunlarınızla başedemedim bu bana dert oldu, senden af dilemiyorum buda sana dert olsun” sözünü Erzincan valisi için söylemiştir. Sabiha gökçen(hatun sebilciyan) diye yazmışsınız. Atatürk’ün millet anlayışı etnik ve inanç temeline dayanmaz. İnsanlığa ve kültüre dayanır. Sabiha Gökçen hiçbir şekilde sivil halkın üstüne bomba atmamıştır. Sabiha Gökçen’in bazı dağlara attığı bomba ölen sivil yoktur. Katliamın kimler tarafından yapıldığını net ve açık olarak yazımızda anlattık.

 • Bayram KARAAHMET dedi ki:

  Katliam olmuştur…Planları bizzat kamal atatürk tarafından yapılmıştır.İnanmayan Trabzon Atatürk Köşkün’e gidip Dersim Harekat Planı’ nı görebilir.Seyid RIZA asılmadan önce Kamal Atatürk ile görüşmüştür.Kamal Atatürk ”af dilemesi” şartıyla asılmayacağını söyleyince.”Af dileyecek birşey yapmadım.Ben sizin oyunlarınızla başedemedim bu bana dert oldu, senden af dilemiyorum buda sana dert olsun” demiş.Sabiha gökçen(hatun sebilciyan) asiler aç kalsın diye hayvanlarınıda bombaladım demiştir.katildir…

 • coban dedi ki:

  Ataturk yapmis olsaydi ! Neden cem evlerinde , ataturkun 1938 bu yana fotoraflari vardir ???? Bence ortaligi karistiriyor !!!!!

 • kansız devrim olmaz dedi ki:

  Uydurmamı! keşke başınızı kumdan çıkarsanızda gerçekleri gorseniz. Birde alevi olarak savunuyorsunuz insan katilinin avukatlığını yaparmı bu ne perhiz…

 • Cemhaber dedi ki:

  Uydurmaları gerçekmiş gibi anlatmanız hayret verici…son yüzyılın devrimcisi Mustafa Kemal Atatürk mecburi olarak sadece yurdunu ve bu yurdun üstündeki insanları ve kültürünü savunmak için savaş meydanlarında canını ortaya koymuştur… Yaptığı devrimlerin içinde kesinlikle kesinlikle kan dökmek yoktur. Mustafa Kemal Atatürk gibi bir insanlık devrimcisine diktatör demek cehaletin ta kendisidir. Zira Mustafa Kemal Atatürk devrin zalimleri, kodamanları, emperyalistleri, saltanat sahiplerine karşı savaştı. Mazlumların yanında, Mazlumların safında…400 yılık Zalim sultan selim – İdris-i Bitlisi zulmüne son veren ve doğuyu özgürleştiren kişi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

 • kansız devrim olmaz dedi ki:

  Atatürk devrimleri her nevi istibdatla yapılmıştır bunun başka yolu olmadığını bilmeniz gerekir. Devrimlere karşı çıkanların en sert karşılığı bulacaklarını M.Kemal söylemiş ve emretmiştir. Halen bu diktatoru aklamaya çalışmayınız. kemalistler bu durumu kınamak yerine doğrulamış ve desteklemişlerdir. Yukarda yazılı olanlarla sadece öyle bilmek isteyenlerin içini rahatlatmış olursunuz lakin gerçekler değişmeyecek

 • Cemhaber dedi ki:

  Dış mihrakların yaptığını söylemek mümkün değil. Dersimli olmayanların etki etmeye çalıştıklarını söyleyebiliriz. Ama sonuçta bir dizi hataların getirdiği bir süreç var. Askerlerin öldürülmesini kabul etmemiz mümkün değildir. aynı şekilde Dersimin hatalarını bahane edip katliam yapılmasını da asla kabul etmeyiz.

 • türk dedi ki:

  birşeyde diyeyim size dersim olayları denen o olaylardan önce o askerleri niye oldürmüş dersimli isyancılar yoksa araya giren dış mıhraklarmı yapmış bunu bu konuda sağlam bilgi bulamadım bu konuda yardımcı ol bi

 • Cemhaber dedi ki:

  Ya yazımızı okumadınız, yada aklınızdaki fikirleri biz mal ediyorsunuz. Sürgünleri inkar eden bir değerlendirmemiz olmadığına göre eleştiri yerine iftira atmak size yakışıyorsa ne diyelim artık…

 • isyankar dedi ki:

  Ulan adam olun biz surgun olduk bire bir bunlari yasayanlar anatiyor siktirin gisin

 • Cemhaber dedi ki:

  Bilgi sahibi olmadan sadece uydurmalara göre hareket ediyorsunuz. Sahiha Gökçen’in bombalamasında bir kişi dahi ölmemiştir. Ayrıca 1937 yılında hiçbir mağaraya gaz bombası atılmamıştır. uydurma ve yalanlara cevap veriyoruz. Bizim önderimiz Muhammed Ali ve onun yolundan yürüyen velilerdir. Sözlü tarih anlatımında dahi uçaklarla katliam yapıldığını söyleyen bir kişi yoktur. Dersim’in büyüklerine sorun önce sözde ağaların yaptıkları mal ve namus zorbalıklarını size anlatsınlar. Sonra da bizden devletin içindeki Atatürk ve devrim karşıtlarının yaptığı 1938 Ağustos ayındaki katliamı öğren…

 • ercan dedi ki:

  vay arkadaş sabiha gökçen sembolik olarak dağları bombaladı ondan dolayı onca insan kimyasal gaza maruz kalarak öldü öylemi. size sorulması gereken ilk soru cem tv ile olan bağlantınız bence. yoksa sizdemi izzettin doğancı’sınız

 • Cemhaber dedi ki:

  Yanlış bilgi sahibisiniz. Böyle bir belge yok, hiç olmadı. Olsaydı senden önce Atatürk düşmanları açıklarlardı zaten.

 • enes dedi ki:

  Allahınızı severseniz kendinizi kandırmayın bizzat Atatürkün emri ile yapılmış ve imzası var .meclis tutanaklarında bunlar var. kimi kandırmaya çalışıyosunuz siz.

 • Cemhaber dedi ki:

  Gerekli açıklama yazımızda bulunuyor. Dikkatli okursanız anlarsınız.
  cemhaber

 • osmanlı dedi ki:

  Dersim katliamının yapıldığı 1937’de Cumhurbaşkanı kimdi, iktidarda kim vardı..?
  Mustafa kemal, İsmet inönü o tarihlerde bostan korkuluğumuydu..?

 • Cemhaber dedi ki:

  Dersim operasyonu ile katliamı birbirinden ayırmak gerekiyor. uçaklardan atılan bombalar ile katliam yapıldığını söyleyen yaşlımız yoktur. Devrin zalimlerini halk düşmanlarını kahraman ilan eden fakat devrin en büyük devrimcisi ve özgürlük savaşçısına faşist diyenlerin kervanına katılmanız üzücü. Dersim meselesi 1935 yılında değil 1932 yılında Maraşal Fevzi Çakmak’ın Erzurum vilayetinden dönerken Erzincan’a uğraması ve burada sözde bazı ağaların milletin malına ve canına yaptıkları yanlışlıkları duyması sonrasında başlamıştır. Fevzi çakmak ısrarla operasyon yapmak için taleplerde ve çalışmalarda bulunmuştur. Atatürk ise
  hizmet ile sorunu çözmeye çalışmıştır. Atatürk operasyonları yönettiği 1938 yılının mayıs ayına kadar bir katliam olmamıştır. Atatürk’ün hasta olduğu 1938 Ağustos ayında katliam yapılmıştır. katliamı yine Atatürk durdurmuştur. Ömrü yetmediği için ise olayın üstü kapatılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ü Aşık Veysel’in Atatürk’e Ağıt ve Pir Sultan Aldal’ın Mehdi Dedem Gelse Gerek diye başlayan dizeleri size cevap veriyor zaten…

 • dersimli dedi ki:

  kardeşim sanki ordaymışın gibi sembolik olarak bazı dağları bombalamışmış çoçuk olmayın bugun bile gelişen teknolojiye rağmen nokta ateşi yapılamıyorken sabiha gökçen o zman sembolik bomba atışlarımı yapmış yaşlılarımızdn dinlediklerimiz yalanmıydı bombalar evleri insan kalabalıkalrını vuruyordu uçakdan atılan ki kaldıki sabiha gökçen dağalrı bombalıyacak atatürkün haberi olmayacak geçin bunları devlet politiksı biri iyi biri kötü görünür halka zaten dersim hareketi 1935 de meclis kararıyla bizzat atatürk imzasıyla alınıyor ve buna benzer çok kanunda imzası var kabul edin kemalist sistem bu ülkeye kan gözyaşı getirdi kemalizm eşittir faşizm

 • Cemhaber dedi ki:

  Mustafa Kemal’in kızı sembolik olarak bazı dağları bombaladı. bu bombalamada katliam yapılmadı.Biz devlet tanımayız, biz halkı tanımayız diyen bazı sözde ağaların tavrına karşı sembolik bir olaydır. Katliamla bu bombalamanın hiçbir alakası yoktur. Bu bombalamada katliam olmamıştır. Halkın üzerine bomba atılmamıştır. bu bombalamada halk ölmemiştir. Katliam 1938 yılının ağustos ayında kısa süreli yapılmıştır

 • Mustafa Çoban dedi ki:

  Mustafa kemal çıtını çıkarmadı ama mustafa kemalin kızı durmadı bombaladı dimi babasının sözünü dinlemedi

 • cinx dedi ki:

  çok haklısın kardeşim

 • İLYAS EROL dedi ki:

  TÜRKİYE VE ATATÜRK DÜŞMANLARI BUGÜN BİZLERİ YÖNETİYOR. AKP ELİNE TUTŞTURULAN TÜRKİYE!Yİ PARÇALAMA PROĞRAMINI İŞBİRLİKÇİLERİ İLE AYNEN UYGULUYOR. DOĞRUSU AKP GÖREVİNİ YAPIYOR. VE BİZLER ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI KURBANLIKLAR GİBİ BAKIYORUZ. SONUMUZ YİNE SİVAS, ÇORUM, MARAŞ HATTA DERSİMDİR. GÜN BİRLİK GÜNÜDÜR.

 • 1 2

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

41Daha fazla mesaj var Genel Kategori
Sizin için önerilen
Yüz yıldan Kemale – Cumhuriyet’in yüzüncü yıl anısına

Yüz yıldan Kemale – Cumhuriyet’in yüzüncü yıl anısına Yaşa Mustafa KemalCumhuriyetin ileHalkın Gülecek DaimYüz yıldan,...