Şeker Bayramı Emevi Bayramıdır

Şeker bayramı veya sonradan Ramazan bayramı diye adlandırılan bayram İslam dininde yoktur. İslam’da bayram kavramı çok farklıdır. ŞEKER BAYRAMI MUAVİYE UYGULAMASINDAN DOĞMUŞTUR. 

İnanlar ibadetin özüne bakmalıdır. Bayram kutlayanların gönüllerini sadece Yüce Tanrı bilmektedir. Kutlayanların niyetleri üzerinde bir görüş bildirmek kulun işi değildir. Bayram ne niyetle yapılırsa o amaca hizmet eder. Günümüzde bayramın halk tarafından iyi niyetle kutlandığını ve bu sebeple kutlayan halka bir diyeceğimizin olmadığını peşinen belirtiriz. 

Şeker Bayramı İslam dininde yoktur. 

Hz Muhammed ve Ehlibeyti şeker bayramı kutlamadı. Hz Muhammed ve onun Ehlibeytine tabi olanlar şeker bayramı kutlamazlar. İlk şeker bayramını kutlayan İslam ve Ehlibeyt düşmanı Muaviye’dir. Hz Ali’nin şehit olma haberi Muaviye’ye ulaşınca sevinçten Şam’da şeker dağıtmış ve üç gün kutlama yaptırmıştır..  Zamanla toplumsal ve siyasal baskılar sonucunda şeker bayramı yaygınlaşmış ve günümüzde sosyal hale gelmiştir.

Ehlibeyt’i yok sayanlar şeker bayramının kaynağını gizlemek için bu bayramı Ramazan bayramı ismi ile değiştirme gayretleri içindedirler. Oysa Kuran-ı Kerim’e bakılırsa Ramazan Bayramının islam’da olmadığı görülecektir. Değerlendirmemiz sadece ramazan bayramı veya Şeker bayramı ile ilgilidir.

Ramazan orucunun Kuran’da olduğu ve günahlardan arınmak için yapıldığı ve farz olmadığını biliyoruz. Ramazan orucundan amaç Kuran’ın hira mağarasında kadir gecesi indirilmeye başlanması gibi Kuran’ı gönüllere ve yaşama indirmektir. Kuran’ı yaşamına indiren zaten ramazan orucuna uygun yaşamaktadır ve ayrıca ramazan orucu tutma ihtiyacı duymaz.. Ramazan orucu ile ilgili daha geniş değerlendirmemizi başka bir yazıda yayınlayacağız.

Ramazan ayı bitimi ile kutlanan şeker bayramıdır ve Ramazan bayramı diye bir bayram İnancın temelinde yoktur. Şeker bayramı Emevilerden kaynaklanan bir gelenektir. Şeker bayramı ayrıca Ramazan ayı içinde kutlanmadığından Şeker bayramına Ramazan bayramı ismi vermek doğru değildir.

BAYRAM, YAPTIĞI AMELDEN FAYDA BULANA BAYRAMDIR. 

Bayram, orucunu, geceleri ettiği ibadeti Allah’ın kabul ettiği kişiye bayramdır. Hangi gün Allah’a isyan edilmezse o gün bayramdır. (Hz Ali)

Ne mutlu kendini alçaltana, kazancını tertemiz bir hale koyana, özünü düzgün hale getirene, huyunu güzelleştirene, malının fazlasını yoksullara verene, ağzını beyhude sözlerden yorana, şerrini insanlardan giderene, kendisine amel ağır gelmeyene, uydurmaya mensup sayılmayana… (Hz Ali)

Duanın kabulü bayramdır. Bir yetimi, garibi, yoksulu, darda kalmışı, çıplak olanı sevindirmek bayramdır. Yaptığı ibadetten şefaat bulmak bayramdır. Hayırlı amel işlemek bayramdır. Bir gönül yapmak bayramdır. Helal kazanç bayramdır. Allah’ın boyasına boyanmak bayramdır. Menfaatsiz ibadet bayramdır….

Faydalı oruç tutarak günahlardan arınmak bayramdır, nefsi ıslah etmek ise en büyük bayramdır.

Şekil ve gösterişin öne çıktığı, siyasetin kullandığı, kalıpların din haline getirildiği ve dünyevileşen her uygulama Erenler tarafından mesafeli karşılanmış ve uzak durulmuştur…

Noldu bu gönlüm noldu bu gönlüm
Derd-ü gamla doldu bu gönlüm
Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm
Yanmada derman buldu bu gönlüm

Yan ey gönül yan yan ey gönül yan
Yanmadan oldu derdine derman
Pervane gibi pervane gibi
Şem’ine aşkın yandı bu gönlüm

Gerçi ki yandı gerçeğe yandı
Rengine aşkın cümle boyandı
Kendi de buldu kendi de buldu
Matlabını hoş buldu bu gönlüm

Sevad-ı a’zam sevad-ı a’zam
Belki oluptur arş-ı muazzam,
Matlab-ı canan matlab-ı canan
Olsa acep mi şimdi bu gönlüm

El fakru fahri el fakru fahri
Demedi mi ol alemler fahri
Fahrini fakrin fahrini fakrin
Mahv-u fenada buldu bu gönlüm

Bayram’ı imdi Bayram’ı imdi
Bayram edersin yar ile şimdi
Hamd-ü senalar hamd-ü senalar
Yar ile bayram kıldı bu gönlüm

KAYNAK : EHLİBEYT

derleme:cemhaber.com

Nihat Vural

6Yorumlar

 • Cemhaber dedi ki:

  Öncelikle niyet önemli….Gönül yapmak için her vesile değerlidir…Kuran’da ramazan bayramı olmadığı sabittir. Şeker bayramı olarak tarihte kutlanmaktadır. Hala günümüzde şeker bayramı kutlanmaktadır. Son yıllarda ramazan bayramı diye öne çıkarılıyor. Ehlibeyt ocakları günümüze kadar şeker bayramını kutlamadı…

 • Bilge dedi ki:

  Merhaba kaynak varmıdır acaba gerçek ise kutlamak istemiyorum..

 • Cemhaber dedi ki:

  Lütfen Kuran ve Peygamber’den alıntı bilgi verin. Uydurma hadisleri tekrarlamayın. Kuran’da Ramazan bayramı varsa o zaman Eyvallah deriz. Ayrıca Kuran bize Ehlibeyt’e uymamızı emrediyor. Azhab-33, Sure – 23 gibi bir çok ayet ve hadiste sabittir. Ebu Davut’a nasıl itibar ediyorsunuz. Ayrıca bu konu mezhep meselesi değildir. Mezhepçi bakış ile islam olmaz.

 • Muhsin dedi ki:

  Bu uydurma bilgilerin adlı yok. Bayramın adı da şeker bayramı ddgil , Ramazan Bayramı dir.
  Medine’ye hicret ettikten sonra, bura sakinlerinin İran’dan alınma Nevruz ve Mihricân bayramlarını kutladıklarını gören Hz. Peygamber (asm), “Allah sizin için o iki günü daha hayırlı iki günle, kurban ve ramazan bayramlarıyla değiştirmiştir.” (Müsned, III, 103, 235, 250; Ebû Dâvûd, Salât, 245; Nesâî, Salâtü’l-îdeyn, 1) mealindeki hadisiyle İran menşeli bu iki bayramın kutlanmasını yasaklamıştır.

 • Cemhaber dedi ki:

  Herkes hürdür. Kişilerin tercihlerine karışmamız mümkün değil. Sadece şeker bayramının kaynağını açıkladık..

 • alper akgün dedi ki:

  Biz şeker bayramını dostlarla biraraya gelmenin bir bahanesi olarak kutluyoruz. Hazır tatilken fırsatı değerlendiriyoruz. Alevilerin en onemlisi eşit yurttaşlık hakkı bile yokken bu tür ayrıntılarla vakit harcamanın gereği yok. İsteyen şeker bayramını kutlamayıp işe gitsin. Çalışsın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

37Daha fazla mesaj var İnanç Kategori
Sizin için önerilen
Terör ne zaman biter

Cehalet ve yoksulluk bittiği zaman Adalet ve liyakat geldiği zaman Aileler evlatlarına daha fazla sahip...