Şeker Bayramı Emevi Bayramıdır

Example HTML page

Şeker bayramı veya sonradan Ramazan bayramı diye adlandırılan bayram İslam dininde yoktur. İslam’da bayram kavramı çok farklıdır. ŞEKER BAYRAMI MUAVİYE UYGULAMASINDAN DOĞMUŞTUR. 

İnanlar ibadetin özüne bakmalıdır. Bayram kutlayanların gönüllerini sadece Yüce Tanrı bilmektedir. Kutlayanların niyetleri üzerinde bir görüş bildirmek kulun işi değildir. Bayram ne niyetle yapılırsa o amaca hizmet eder. Günümüzde bayramın halk tarafından iyi niyetle kutlandığını ve bu sebeple kutlayan halka bir diyeceğimizin olmadığını peşinen belirtiriz. 

Şeker Bayramı İslam dininde yoktur. 

Hz Muhammed ve Ehlibeyti şeker bayramı kutlamadı. Hz Muhammed ve onun Ehlibeytine tabi olanlar şeker bayramı kutlamazlar. İlk şeker bayramını kutlayan İslam ve Ehlibeyt düşmanı Muaviye’dir. Hz Ali’nin şehit olma haberi Muaviye’ye ulaşınca sevinçten Şam’da şeker dağıtmış ve üç gün kutlama yaptırmıştır..  Zamanla toplumsal ve siyasal baskılar sonucunda şeker bayramı yaygınlaşmış ve günümüzde sosyal hale gelmiştir.

Ehlibeyt’i yok sayanlar şeker bayramının kaynağını gizlemek için bu bayramı Ramazan bayramı ismi ile değiştirme gayretleri içindedirler. Oysa Kuran-ı Kerim’e bakılırsa Ramazan Bayramının islam’da olmadığı görülecektir. Değerlendirmemiz sadece ramazan bayramı veya Şeker bayramı ile ilgilidir.

Ramazan orucunun Kuran’da olduğu ve günahlardan arınmak için yapıldığı ve farz olmadığını biliyoruz. Ramazan orucundan amaç Kuran’ın hira mağarasında kadir gecesi indirilmeye başlanması gibi Kuran’ı gönüllere ve yaşama indirmektir. Kuran’ı yaşamına indiren zaten ramazan orucuna uygun yaşamaktadır ve ayrıca ramazan orucu tutma ihtiyacı duymaz.. Ramazan orucu ile ilgili daha geniş değerlendirmemizi başka bir yazıda yayınlayacağız.

Ramazan ayı bitimi ile kutlanan şeker bayramıdır ve Ramazan bayramı diye bir bayram İnancın temelinde yoktur. Şeker bayramı Emevilerden kaynaklanan bir gelenektir. Şeker bayramı ayrıca Ramazan ayı içinde kutlanmadığından Şeker bayramına Ramazan bayramı ismi vermek doğru değildir.

BAYRAM, YAPTIĞI AMELDEN FAYDA BULANA BAYRAMDIR. 

Bayram, orucunu, geceleri ettiği ibadeti Allah’ın kabul ettiği kişiye bayramdır. Hangi gün Allah’a isyan edilmezse o gün bayramdır. (Hz Ali)

Ne mutlu kendini alçaltana, kazancını tertemiz bir hale koyana, özünü düzgün hale getirene, huyunu güzelleştirene, malının fazlasını yoksullara verene, ağzını beyhude sözlerden yorana, şerrini insanlardan giderene, kendisine amel ağır gelmeyene, uydurmaya mensup sayılmayana… (Hz Ali)

Duanın kabulü bayramdır. Bir yetimi, garibi, yoksulu, darda kalmışı, çıplak olanı sevindirmek bayramdır. Yaptığı ibadetten şefaat bulmak bayramdır. Hayırlı amel işlemek bayramdır. Bir gönül yapmak bayramdır. Helal kazanç bayramdır. Allah’ın boyasına boyanmak bayramdır. Menfaatsiz ibadet bayramdır….

Faydalı oruç tutarak günahlardan arınmak bayramdır, nefsi ıslah etmek ise en büyük bayramdır.

Şekil ve gösterişin öne çıktığı, siyasetin kullandığı, kalıpların din haline getirildiği ve dünyevileşen her uygulama Erenler tarafından mesafeli karşılanmış ve uzak durulmuştur…

Noldu bu gönlüm noldu bu gönlüm
Derd-ü gamla doldu bu gönlüm
Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm
Yanmada derman buldu bu gönlüm

Yan ey gönül yan yan ey gönül yan
Yanmadan oldu derdine derman
Pervane gibi pervane gibi
Şem’ine aşkın yandı bu gönlüm

Gerçi ki yandı gerçeğe yandı
Rengine aşkın cümle boyandı
Kendi de buldu kendi de buldu
Matlabını hoş buldu bu gönlüm

Sevad-ı a’zam sevad-ı a’zam
Belki oluptur arş-ı muazzam,
Matlab-ı canan matlab-ı canan
Olsa acep mi şimdi bu gönlüm

El fakru fahri el fakru fahri
Demedi mi ol alemler fahri
Fahrini fakrin fahrini fakrin
Mahv-u fenada buldu bu gönlüm

Bayram’ı imdi Bayram’ı imdi
Bayram edersin yar ile şimdi
Hamd-ü senalar hamd-ü senalar
Yar ile bayram kıldı bu gönlüm

KAYNAK : EHLİBEYT

derleme:cemhaber.com

Nihat Vural

Example HTML page

8Yorumlar

 • Cemhaber dedi ki:

  Sayın İsmail Hayat bey öncelikle değerlendirmeniz için teşekkürler…Fikirlerinizi açıklarken “Hz. Ali’yi herkes çok sever. Ama sevgide aşırı gitmek insanı yoldan çıkarır” suçlamanız ve ayrıca CHP’yi suçlamanız ne kadar objektif olduğunuzun göstergesi…Kuran ortada, ramazana gelince oruç tutmak var…Tabi Kuran’ı gönüle indirip, dünya sevgisini çıkarmak için. Kuran’da oruç var, bayram ise yoktur.
  1 -Kuran’da Ramazan bayramı varsa buyurun açıklayın….
  2 – Ayrıca bu bayram arap geleneği olan şeker bayramıdır ve Ehlibeyt ocaklarında böyle anlatılır..
  3 – Ramazan bayramının hicretin 2. yılından itibaren kutlandığını belirtmişsiniz. Ramazana orucunun ilk tutulduğu tarih Ehlibeyt kaynaklarına göre belirtiğiniz tarihle farklıdır. Tarihi açıdan bu kaynaklara itibar edebilirsiniz. Fakat İnanç acısından bizim kaynağımız Ehlibeyt ve Evliyalardır.
  4 -İbn Mülcem Hz. Ali tarafından yetim iken büyütülen kişidir ve sonradan Harici olmuştur.
  5 – Hz. Ali’nin şehadet dünü hakkında farklı rivayetler mevcuttur. Hz. Ali’nin şehadet haberinin Kufe’den Şam’a Muaviye’ye ulaşması ve Muaviye’nin bu haberin doğruluğunu anlaması için geçen zamanı da dikkate almak gerekir.
  6- Bizim için oruç ibadeti vardır ve bayram ise yoktur…Bayram ise ancak günahlarından arınan, nefsini ıslah edenler içindir.. Nefsini ıslah edenlerin ise kutlamaya ihtiyacı yoktur…
  7 – Tarihte de, Günümüzde de bayram artık kültürel bir konudur. İyilik yapmaya vesile yapılan bayramları kutlayanların bayramı kutlu olsun.Başkasının bayramına karışmayız.
  8 – Ehlibeyt’e bağlı kişiler olarak biz bayram kutlamıyoruz. Bayram kutlayan dostlarımızın bayramını da her zaman kutladık. Biz artık niyete bakarız…

 • İsmail Hayat dedi ki:

  İslamda Ramazan Bayramı yoktur çok büyük ve mesnedsiz bir iddiadır. Hicret’in 2. yılından itibaren kutlanmıştır. Siz kutlamaya layık görmüyor olabilirsiniz ama katil İbn Mülcem’i çok abartıp Muaviye’nin adamı ilan etmişler. Bu katil hem Hz. Ali R.A.’ha , hem Hz. Muaviye’ye, hem de Hz. Amr Bin As’a nasıl düşman olabilir? Ayrıca verilen tarihler tutarsızdır. Bir cuma sabah namazı bu talihsiz vakanın meydana geldiği herkesçe malumdur. Ama ne 17 Ramazan 40 , ne de 19 Ramazan 40 cuma gününe denk gelmez. Hariciler hemen Muaviye’ye koşup düşman oldukları halde bu haberi verip bayram ettiriyorlar. Bir çok kişi yıllarca Ramazan Bayram’ı ifadesini ısrarla kullanmasına rağmen CHP ve sevenleri daha da ısrarlı şekilde hep ŞEKER BAYRAMI ifadesinde ısrar ettiler. Ya bunu cahilce muhalefet sebebiyle kullandılar yada yarayı kaşımak/kaşıtmak için yani bilmeden de olsa kullanımının yaygınlaşmasına çalıştılar. çalıştılar ki iki tarafı birbirine düşürmek için bir argüman olmasına çalıştılar.
  İbn Mülcem yakalanır. Hz. Ali, “Bunu hapiste tutun ve orada iyi davranın. Eğer yaşarsam ne yapacağımı düşüneceğim. Bağışlarım veya kısas yaparım. Eğer ölürsem, bir can karşılığında sadece bir tek can alınsın ve ona müsle / burun, kulak,.. kesme yapılmasın!” der.
  Hz. Ali’yi herkes çok sever. Ama sevgide aşırı gitmek insanı yoldan çıkarır. Biz ehl-i beyt’i yani peygamber efendimizin tüm hane halkını ve sahabileri severiz. İnsaf ile bakılırsa dereceleri ve faziletleri anlaşılır. Herkese saygılarımla.

 • Cemhaber dedi ki:

  Öncelikle niyet önemli….Gönül yapmak için her vesile değerlidir…Kuran’da ramazan bayramı olmadığı sabittir. Şeker bayramı olarak tarihte kutlanmaktadır. Hala günümüzde şeker bayramı kutlanmaktadır. Son yıllarda ramazan bayramı diye öne çıkarılıyor. Ehlibeyt ocakları günümüze kadar şeker bayramını kutlamadı…

 • Bilge dedi ki:

  Merhaba kaynak varmıdır acaba gerçek ise kutlamak istemiyorum..

 • Cemhaber dedi ki:

  Lütfen Kuran ve Peygamber’den alıntı bilgi verin. Uydurma hadisleri tekrarlamayın. Kuran’da Ramazan bayramı varsa o zaman Eyvallah deriz. Ayrıca Kuran bize Ehlibeyt’e uymamızı emrediyor. Azhab-33, Sure – 23 gibi bir çok ayet ve hadiste sabittir. Ebu Davut’a nasıl itibar ediyorsunuz. Ayrıca bu konu mezhep meselesi değildir. Mezhepçi bakış ile islam olmaz.

 • Muhsin dedi ki:

  Bu uydurma bilgilerin adlı yok. Bayramın adı da şeker bayramı ddgil , Ramazan Bayramı dir.
  Medine’ye hicret ettikten sonra, bura sakinlerinin İran’dan alınma Nevruz ve Mihricân bayramlarını kutladıklarını gören Hz. Peygamber (asm), “Allah sizin için o iki günü daha hayırlı iki günle, kurban ve ramazan bayramlarıyla değiştirmiştir.” (Müsned, III, 103, 235, 250; Ebû Dâvûd, Salât, 245; Nesâî, Salâtü’l-îdeyn, 1) mealindeki hadisiyle İran menşeli bu iki bayramın kutlanmasını yasaklamıştır.

 • Cemhaber dedi ki:

  Herkes hürdür. Kişilerin tercihlerine karışmamız mümkün değil. Sadece şeker bayramının kaynağını açıkladık..

 • alper akgün dedi ki:

  Biz şeker bayramını dostlarla biraraya gelmenin bir bahanesi olarak kutluyoruz. Hazır tatilken fırsatı değerlendiriyoruz. Alevilerin en onemlisi eşit yurttaşlık hakkı bile yokken bu tür ayrıntılarla vakit harcamanın gereği yok. İsteyen şeker bayramını kutlamayıp işe gitsin. Çalışsın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

49Daha fazla mesaj var İnanç Kategori
Sizin için önerilen
Vadedilmiş Topraklar ve Mesçit-i Aksa

Vadedilmiş Topraklar ve Mesçit-i Aksa Vadedilmiş topraklar ve Mesçit-i Aksa üzerinden insanlar birbirleri ile düşmanlık...