Kuran-ı Kerim

Example HTML page

Kuran-ı Kerim; Hz. Muhammed Mustafa’ya Mekke yakınlarında Hira mağarasında ibadet esnasında 610 yılı ramazan ayın son haftasında nazil olmaya başladı. Allah’ın kelamı önce Hz. Muhammed’e sonrada insanlığa tebliğ edilmiştir.

Hira mağarasında ilk inen ayet Alak suresidir. Cebrail melek Hz. Muhammed’in huzuruna inerek kendisini göstermiş ve onun Allah’ın elçisi olduğunu bildirerek, Allah’ın dini İslam’ı insanlara tebliğ etmesi görevinin verildiğini ona söylemiştir.

Yaklaşık 23 yıla yakın bir sürede ayet ayet Yüce Allah’ın katından insanlığa tebliğ edilmiştir. Son sure ise Nasr suresidir. Ayetlerin sayımında farklı görüşler bulunmasına rağmen 6666 ayet olduğu kabul edilmiştir.

Hz. Muhammed’in vefatından sonra Halife Ebubekir zamanında toplanmış, Halife Ömer zamanında çoğaltılarak dağıtılmıştır. Bu Mushaf ayetlerin iniş sırasına göre düzenlenmemiştir. Hazırlanış ve çoğaltılmasında meydana gelen tartışmalar hala devam etmektedir.

Kuran-ı Kerim’in açık ve gizli olmak üzere iki manası vardır. Gizli manalar Hz. Muhammed tarafından Ehlibeyt olmak üzere hikmet verilenlere öğretilmiştir. Hz Muhammed’den sonra Hz Ali, Kuran-ı Natık olarak adlandırılmıştır. Ali’nin “Ben canlı Kuran’ım” demesi bundandır.

Günümüzde Kuran-ı Kerim’in sırlarına vakıf kullara Evliya denilmiştir. Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Veli, Muhiddin Arabi gibi Ulu evliyalar, Kuran-ı Kerim’in sırlarına vakıf olmuş ve hayatlarında bu inancı tatbik etmişlerdir. Kuran’ın anlaşılması için bu ulu kişilerin takip edilmesi her zaman kişilere fayda sağlar.

İnsanlık için bir kılavuz olan bu kitabın anlaşılması ve kişilerin hayatına doğru olarak uygulanması gerekir.  Günümüzde bir çok kuran meali geleneklere göre yapılmaktadır. Doğru Kuran Mealinin okunması, aklını işletenler ve temizlenme arzusu taşıyan için faydalı olabilir. Yoksa milyonlarca insan bu kutsal metinleri okuduğu halde ondan fayda sağlamamaktadır.

İşte sana o Kitap! Kuşku/ çelişme/ tutarsızlık yok onda. Bir kılavuzdur o, sakınanlar için Bakara-2

Bu Kitap’ı sana yalnız şunun için indirdik: Hakkında ayrılığa düştükleri şeyi onlara iyice açıklayasın ve Kitap, iman eden bir topluluk için kılavuz ve rahmet olsun. Nahl-64

Şu bir gerçek ki, Allah ve melekleri, o Peygamber’e destek verirler/onun şanını yüceltirler. Ey inananlar! Siz de ona destek olun/onun şanını yüceltin ve ona içtenlikle selam verin. Azhab-56

Kitap’ı sana indiren O’dur: Onun ayetlerinden bir kısmı muhkemlerdir ki; onlar Kitap’ın anasıdır. Diğer ayetlerse müteşâbihlerdir. Şu var ki, kalplerinde bir eğrilik ve bozukluk bulunanlar, fitne aramak, onun teviline öncelik tanımak için Kitap’ın sadece müteşâbih kısmının ardına düşerler. Onun tevilini ise bir Allah bilir, bir de ilimde derinleşmiş olanlar. Bunlar, “Ona inandık, hepsi Rabbimizin katındandır.” derler. Gönül ve akıl sahiplerinden başkası gereğince düşünemez. Ali İmran 7

Onlar ki Kur’an’ı parça parça/bölük bölük/falcılık aracı yaptılar. Hicr-91

cemhaber.com

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

12Daha fazla mesaj var Kitaplar Kategori
Sizin için önerilen
Mesnevi – Pir Mevlana Celaleddin Rumi

Mesnevi - Pir Mevlana Celaleddin Rumi İnsanın kendini bilmesi, onun berâtıdır. Biz şeriâtten de, tarîkatten...