İslamda Örtünme Gerçeği ve Türban Uydurması

Example HTML page

Ulema ve siyasetçiler tarafından yıllarca İslam halktan saklanmış, uydurma bir din anlayışı ile toplum kandırılmış. Neticesinde rahmet dini olan İslam gitmiş, ayrılık ve kargaşa dini olan irtica ve yobazlık gelmiş.

İslamda Örtünme NUR Suresi

30 – Mümin erkeklere söyle: Bakışlarını yere indirsinler. Cinsel organlarını/ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Kuşkusuz, Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır.

31 – Mümin kadınlara da söyle: Bakışlarını yere indirsinler. Cinsel organlarını/ırzlarını korusunlar. Süslerini/zînetlerini, görünen kısımlar müstesna, açmasınlar. Örtülerini göğüs yırtmaçlarının üzerine vursunlar. Süslerini şu kişilerden başkasına göstermesinler: Kocaları yahut babaları yahut kocalarının babaları yahut oğulları yahut kocalarının oğulları yahut kardeşleri yahut erkek kardeşlerinin oğulları yahut kız kardeşlerinin oğulları yahut kendi kadınları yahut ellerinin altında bulunanlar yahut ihtiyaç içinde olmayan erkeklerden kendilerinin hizmetinde bulunanlar yahut kadınların kaygı duyulacak yerlerini henüz anlayacak yaşa gelmemiş çocuklar. Süslerinden, gizlemiş olduklarının bilinmesi için ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler, Allah’a topluca tövbe edin ki kurtuluşa erebilesiniz!

32- İçinizden bekârları/dulları, bir de erkek hizmetçilerinizden ve halayıklarınızdan durumu uygun olanları evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah onları lütfundan zenginleştirir. Allah Vâsi’dir, Alîm’dir.

33 – Nikâh imkânı bulamayanlar, Allah kendilerini lütfundan zenginleştirinceye kadar iffetlerini korusunlar. Size bağımlı olanlardan, hürriyetini satın almak isteyenlerin, kendilerinde iyi hal görürseniz, onlarla yazılı anlaşma yapın. Allah’ın size verdiği malından siz de onlara verin. Hizmetinizdeki genç kızları, iffetli kalmak isteyip dururlarken, iğreti dünya hayatının basit menfaatini elde etmek için fuhşa zorlamayın. Kim onları baskı altında tutarsa Allah, fuhşa zorlanmalarından sonra onları affedici, esirgeyicidir.

34 – Yemin olsun ki, size, gerçeği açık-seçik anlatan ayetler, sizden önce gelip geçmiş olanlardan örnekler, korunanlar için de bir öğüt indirdik.

NUR SURESİ ULEMA TARAFINDAN YILLARCA ÇARPTIRILARAK ANLATILMIŞTIR.

Ulema ve siyasetçiler tarafından yıllarca İslam halktan saklanmış, uydurma bir din anlayışı ile toplum kandırılmış. Neticesinde rahmet dini olan İslam gitmiş, ayrılık ve kargaşa dini olan irtica ve yobazlık gelmiş.

En güzel cevabı Ahmet Yasevi Ve Hacı Bektaşı Veli bin yıl önce vermiştir. Dergahında erkek ve kadınların beraber ibadet etmesine ulema itiraz edince , Ahmet Yasevi bir küçük kutunun içerisine önce pamuk sonra bir kor ateş koyarak ulemaya yollar. Ulema küçük kutuyu açınca ne görsün, ateş pamuğu yakmıyor. Bu kerametten sonra olay kapanır.
Hacı Bektaşı Veli’de – Aslanın erkeği aslanda dişisi aslan değimli? sözü ile kadın ve erkek ayrımının yanlış olduğunu anlatmıştır.

Yobazın Allah’ı erkek fikirlerine sahiptir. İslam’ın Allah’ı ne erkek ne de dişidir.
İslam’ın Allah’ı nurdur. Tüm güzel olanı kendi varlığında toplamıştır. Bütün varlığı kuşatmıştır.

AYETİN AMACI ZİNA YAPMAMAKTIR. (Türban Takmak Değil)

Nur 30 : Mümin erkeklere söyle: Bakışlarını yere indirsinler. Cinsel organlarını/ırzlarını korusunlar
Nur-31 : Mümin kadınlara da söyle: Bakışlarını yere indirsinler. Cinsel organlarını/ırzlarını korusunlar….

KADININ ÖRTÜNME SINIRI GÖĞÜSLERİN ÜZERİNE KADARDIR.

Nur-31 …Örtülerini/başörtülerini göğüs yırtmaçlarının üzerine vursunlar….

Örtmenin göğüslerin üzerine doğru olmasının tek yolu vardır. Önce cinsel organlar örtülecek sonra göğüslerin üzerine çekilerek tamamlanacak.
Buradaki örtü tabiri bütün giysileri kapsaması nedeni ile kullanıldığı açıktır. Mesela çarşaf bir örtüdür. Elbise giysidir. İkisini ifade edecek tek kelime örtüdür. Örtünmede birinci adım cinsel organları kapsar ikinci adımda göğüslerin üzerini örtmek ile tamamlanır. bu sebeple örtünme cinsel organlardan göğüslerin üzerine doğru yapılır.

…Süslerini şu kişilerden başkasına göstermesinler…Nur-31

Süslerden maksat erkek de olmayan ve edep kavramı içine giren uzuvlardır. Süslerin neler olduğunu 1400 yıldır hep erkek olan ulemalar tartışmışlardır. Bu konuyu büyük küçük dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan birine sorarsanız ortak cevap verebilir. Saç erkekte ve kadında aynı özeliğe sahip olması sebebi ile kadının süs yeri kavramının içine girmeyeceği gayet açıktır.

. Cinsel organlarını/ırzlarını korusunlar…Nur-31

Erkek ve kadınların örtünmesinin sınırı cinsel organları kapsamaktadır. Bunun yanında kadınların göğüslerinin örtülmesi ile sınırı kadınlar için genişletilmiştir. Saçla ilgili bir ifadenin olmadığı açık seçiktir. Örtünmenin de cinsel organları kapsadığı kadınlar için göğüsler ilave edilerek sınırın genişletildiği açık ve seçik olarak ifade edilmişti.

SAÇ ALLAH YAPIMI BİR ÖRTÜ GÖREVİ GÖRMEKTEDİR.

Erkek ve kadına aynı anda hitap eden bu ayette, saç ile ilgili bir hüküm yoktur. Kadın ve erkek saçı aynı özeliklere sahiptir. Kadınlığı veya erkekliği saç belirlememektedir. Saçın kendisi örtü işlevi görmektedir. Peruk takılması buna örnektir. Saçın faydalarını tıp bilimi sayısız örnekle anlatmaya muktedirdir. Mesela saç, başının ısısını dengede tutmaktadır.

Allah yapımı saçı günah görmek fakat kul yapımı örtüyü sevap görmek ancak aklı kullanmamakla izah edilecek bir durumdur.. Oysa İslam aklı ve ilmi esas almaktadır.

GÜNAH KAVRAMI KİŞİLERE, MİLLETLERE GÖRE DEĞİŞMEZ.

Nur-34….gerçeği açık-seçik anlatan ayetler, sizden önce gelip geçmiş olanlardan örnekler… ayet ile Allah’ın hükümlerinin kadına aykırı erkeğe aykırı uygulanamaz, milletlere arı uygulanamaz, geçmiş ve geleceğe göre ayrı uygulanamaz. Günah ise erkek içinde günahtır. Değil ise kadın içinde günah değildir.

Biz bir ayeti siler, unutturur veya ertelersek ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz Bakara-106

Günah kavramı inanana ve inanmayana göre değişmez. Erkek ve kadına göre değişmez. Hırsızlık yapmak, Adam öldürmek, yalan söylemek, yetimin hakkını yemek, zina yapmak, Allah’ın kullarını ayırmak, zulüm etmek, dedikodu etmek gibi günahlar bütün kullar için günahtır. Eğer saçı göstermek günah olsaydı bu günah erkekler içinde geçerli olurdu. Bu eylemi kadına günah kılmak ve erkeğe günah kılmamak dine ters düşmektedir. Dinde olmayan bir hükmü dine sokmaktır.

GÜNAH OLAN ZİNA YAPMAKTIR.

…Cinsel organlarını/ırzlarını korusunlar…Nur-31

…Hizmetinizdeki genç kızları, iffetli kalmak isteyip dururlarken, iğreti dünya hayatının basit menfaatini elde etmek için fuhşa zorlamayın. Kim onları baskı altında tutarsa Allah, fuhşa zorlanmalarından sonra onları affedici, esirgeyicidir. Nur-33

Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. İsra-32

ÇÖZÜM OLARAK ALLAH EVLENMEYİ VE SABRETMEYİ ÖNERMEKTEDİR.

… İçinizden bekârları/dulları, bir de erkek hizmetçilerinizden ve halayıklarınızdan durumu uygun olanları evlendirin…Nur-32

Allah zinayı men ettiği bu ayetler ile ayrıca bir çözüm önerisi olarak evlenmeyi teşvik etmekte, imkanı olmayanları ise sabra davet etmektedir. Nedense ulemaya ait yorumlarda nur suresinin 32 ve 33 sureleri kapsam dışı tutulmuştur. Oysa ki bu ayetler 30-31 suresindeki iffetli kalmayı kolaylaştırıcı öneri sunması nedeni ile e tamamlayıcı ayetlerdir.

BAŞÖRTÜSÜ ÖRTMEYEN KADINLARI İFFETSİZ VE DİNSİZ OLARAK SUÇLAMAK BÜYÜK GÜNAHTIR.

Nur-23 O bir şeyden habersiz iffetli mümin kadınlara iftira atanlar, dünyada da âhirette de lanete çarptırılmışlardır. Büyük bir azap vardır onlar için.

ADEM VE HAVVA’NIN İLK GİYİNMESİ

…” Böylece ikisi ondan yediler, hemen ardından ayıp yerleri kendilerine açılıverdi, üzerlerini cennet yapraklarından yamayıp örtmeye başladılar…. Taha-121

….” Ey Ademoğulları, biz sizin çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve size ‘süs kazandıracak bir giyim’ indirdik… Araf-26

…Sizin için, sıcaktan koruyacak elbiselerle savaşta koruyacak elbiseler de yaptı… Nahl-81

EN HAYIRLI GİYSİ TAKVA GİYSİSİDİR.

…” Ey Ademoğulları, biz sizin çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve size ‘süs kazandıracak bir giyim’ indirdik (var ettik). Takva ile kuşanıp-donanmak ise, bu daha hayırlıdır
Araf-26

BEN GÜZEL AHLAKI TAMAMLAMAK İÇİN GÖNDERİLDİM. Hz Muhammed

Bununla birlikte diğer tespitlerimizi aşağıdaki gibidir.

1- Kur’anı kerimin mealleri kuranın özüne uygun olarak yapılmalı farklı kuran meallerinin önüne geçilmelidir.

Yazıklar olsun o kişilere ki, Kitap’ı kendi elleriyle yazarlar da sonra onunla basit bir karşılık satın alsınlar diye, “İşte bu, Allah katındandır!” derler. Vay haline onların, ellerinin yazdıkları yüzünden! Vay haline onların, kazanıp durdukları yüzünden! BAKARA 79

2- Hz Muhammed’in ilmin şehri olması, kuranın bu ilmin yazılı belgesi olması sebebi ile yapılacak yorumlar peygamber ilmine sahip Ehl-i Beyt yolundan gelen evliyalara göre yapılmalıdır.

… Allah’a ve resulüne itaat edin. Allah sizden kiri/lekeyi gidermek istiyor ey Ehlibeyt, sizi tam bir biçimde temizlemek istiyor. Azhap-33

3- Türban adeta İslam’ın temel şartı gibi sunulmuştur. İslam’ın temel değerleri ikinci sıraya itilmiştir.

Allah’ın kitaptan indirdiği şeyi gizleyip onu basit bir ücret karşılığı satanlar, karınlarında ateşten başka bir şey yemiş olmazlar. Kıyamet günü, Allah onlarla konuşmayacaktır, onları arındırmayacaktır. Onlar için korkunç bir azap vardır. BAKARA 174

4 – Hiçbir peygamber ve hiçbir evliya insanlara yaşadıkları zamanın dışında farklı bir giyinme modeli önermemiş ve ne kendileri nede eşleri giyinmemişdir. Mesela Hz Hatice zamanının kadınları nasıl giyinmişse oda öyle giyinmiştir.

Şöyle deyin: “Allah’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, onun torunlarına indirilene, Mûsa’ya ve İsa’ya verilene ve diğer nebilere verilene inandık. Bunlar arasından hiç kimseyi ayırmayız. Biz yalnız O’na/Allah’a teslim olanlarız.” BAKARA 136

5 – Erkeğe her türlü giyinme modeli serbest olurken, kadınlar adeta köle muamelesi görmüşlerdir. Türbanlı kadınlar kendilerini diğer kadınlardan ayırmaktadırlar. Bu da kendileri dışındaki kadınları inançsız ve iffetsiz gördüklerini gösterir.

6 –Edepsizlik erkekler ve kadınlar için men edilen bir uygulama olurken bu fatura kadınlara kesilmiştir. Erkekler nefislerine hakim olamadıkları için çözümü kadınlar örtmekte ve toplum dışına itmekte bulmuşlardır.

7 – Türban kişisel bir tercih olarak doğmamıştır. Ulema tarafından dini emir diye kadınlara dayatılmış ve bu fikri benimseyen kişilerce de zorla uygulanmıştır. Bu dayatmaya demokratik bir hak demek ise cahillik değil de nedir?

8 – Türk kadını tarihin her devrinde erkeğinin yanında, yaşamın içinde olmuştur. Türban gibi bir giyim modeli içinde ise hiçbir zaman olmamıştır. En güzel örtüyü başına örtmüştür. Gelenek ve sosyal yaşamın bir gerekliliği olarak.

9 – Kadınların insan olması gerçeği örtünmesinin önüne geçmelidir. Sosyal yaşamda bu gerçekle hareket edilerek sevgi ve saygı sınırları dahilinde kadınlara bakılmalı ve erkeğin sahip olduğu tüm haklara kadınlarda sahip olmalıdırlar.

11 – Yapılan yasal düzenlemeler türbanı yasaklamamaktadır. Sadece kamu düzeninde dini sembolleri kullanmayı ve yasaları dine göre düzenlememeyi sağlamaktadır. Ortak ses bozulursa toplum bölünmeye gider buda dinin temel değerine aykırılık teşkil eder. Din tevhit (Varlığın birliği,tekliği) dinidir. İnsanları birleştirmeyi hedefler. Ayırmayı değil.
“Dini dosdoğru tutun; onda bölünüp fırkalara ayrılmayın!” sura-13

12 – Doc. Dr Bahriye Üçok bir televizyon programında Nur suresi 33- ve 34. ayetlerini hatırlattığı için teröre kurban gitti.
Bu ülkede başörtüsü taktı diye öldürülen kimse yoktur. Başörtüsünü çıkardı diye zulme uğrayan, dinsiz görülen, hakarete uğrayan çok sayıda kadın vardır.

13 – İslam’da bütün insanlar tırnağın tarakları gibi eşittirler. Mümin kadınlar ve mümin erkekler de birbirlerinin kardeşidirler. Bu sebeple bu ayeti kadınlara ayrı uygulanamaz. Ayet kadına ve erkeğe aynı manada hitap etmektedir. Bunun gibi kuran kurslarında ve ibadet yerlerinde erkek ve kadın ayrımı olmaması gerekmektedir. Yüzyıllar boyunca yine ulema tarafında erkek ve kadın ayrımı yapılarak İslam’a ayrı uygulamalar yapılmıştır.

Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyilik ve güzelliği belirlenene özendirirler, kötülük ve çirkinliği belirlenenden sakındırırlar. Duayı yerine getirirler, zekâtı verirler. Allah’a ve resulüne itaat ederler. Allah bunlara rahmet edecektir. Allah Azîz’dir, Hakîm’dir. Tevbe – 71

14 – Giyinmenin zamana, milletlere, geleneklere, kişilere göre değiştiği tarihi bir gerçektir. Gelenekler ve yaşam tarzının belirlediği giyim modellerini dinin emri olarak ortaya koymak dine zarardan başka bir şey vermez.

Birçok gerekçe ile yazımızı sürdürebiliriz.

Oysaki temel değer olan İnsan gerçeği hepimizi bir arada tutacak anahtar grevi görüyor. Allah’ın huzurunda kadın ve erkek ayrımı yoktur.
O halde kadın ve erkek ayrımı yapmayalım.
72 millete bir bakalım.
Hatta tüm yaratılmışı bir görelim.
Bu topraklara İslam inancını Ehl-i Beyt ocakları getirdi.
Çözüm yakında.
Hatta içimizde.
Şah damarımızdan daha yakın içimizde…
Nurundan nurlandığımız içimizde…
Saygılarımla.

Hz Muhammed, onun Ehl-i Beyti ve Kuran ışığına göre hazırlanmıştır. Yaşar Nuri Öztürk Kuran mealinden faydalanılmıştır.

Nihat Vural
cemhaber.com

Example HTML page

7Yorumlar

 • Cemhaber dedi ki:

  Siz açmak isterseniz her yerinizi açabilirsiniz. İnsanlıktan örnek vermeyip eşelikten örenek veriyorsanız sizin bileceğiniz bir konu. İlk işiniz yine iftira armak, karalamak. Bizim çıplaklığı savunmamız ve tavsiye etmemiz mümkün değildir. Ahlak örtüsü ile örtünenler nasıl giyeceğini, nasıl davranacağını iyi bilir.

 • mehmet oflu dedi ki:

  açın isterseniz her yerinizi açın ama unutmayın eşeklerde örtünmez.

 • Halil Sanbur dedi ki:

  Bahriye Üçok da gerçek islem yolunda canını verenlerdendir. Bahriye Üçok, Kuran’da başı örtmenin bir zorunluluk olduğu yazmadığını ispatladığı için öldürüldü: http://www.ahmetakyol.net/prof-dr-bahriye-ucok

 • Cemhaber dedi ki:

  Gerçek islam diye binlerce yıldır canını veren insanlar var. Hz. Hüseyin, Hallacı Mansur, Nesimi, Yunus Emre, Mevlana, Atatürk hepisi gerçek islam. Aöa siz hala hakikatten uzaksınız. İrtica ve yobazlığı islam sanıyorsunuz…

 • Asdasd dedi ki:

  He yanlış biliyolar olamaz mı imkansız bişey mi. Kendine müslüman deyip insanlığa aykırı şeyler yapan mahlukatlar önünüze konunca “Gerçek islam bu değil” diye zırlamayı biliyosunuz ama. Onca alim yanılmıyosa ve müslüman nüfusu nispeten daha fazla olan ülkeler buna rağmen bu duruma gelmişse eğer demek ki bu dinde yanlış bi şey var derim ben kimse kusura bakmasın. Zaten her önüne gelenin farklı bi şekilde yorumladığı bir kitap da ne kadar yol gösterici olur bilemiyorum

 • Cemhaber dedi ki:

  Evliyalar hiçbir şekilde türban olduğuna dair bir bilgi vermiyor. Peygamberler ve velilerden saç ile ilgili bir değerlendirme bulamazsınız. Varsa bilginiz paylaşınız.. Tefsirde bir uydurma yok. Tevsir Sayın Yaşar Nuri Öztürk beye aittir. Şimdiye kadar Kuran’ı ezberletip halktan saklayanlara uymak doğrumu? Nefsini bırakıp şekillerle, Saç ile uğraşmak bizi hakikate ulaştırmaz.

 • Canan dedi ki:

  Gördüğüm en saçma sapan uydurma bir tefsir örneğidir . Kur’an-ı Kerim herkesin kafasına göre yorumlanacak bir kitap değil Allahu Tealanın (c.c) emridir. Bu şekildeki yorumlarınız onca insanın kafasının karışmasına sebep olduğundan dolayı vebalide ağır olur. Onca Gelmiş geçmiş alimler evliyalar veliler yanlış biliyor anlatıyor ve uyguluyor bir siz doğru biliyorsunuz dimi. Biraz düşünmeye ve gerçekleri görmeye çalışınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

49Daha fazla mesaj var İnanç Kategori
Sizin için önerilen
Vadedilmiş Topraklar ve Mesçit-i Aksa

Vadedilmiş Topraklar ve Mesçit-i Aksa Vadedilmiş topraklar ve Mesçit-i Aksa üzerinden insanlar birbirleri ile düşmanlık...