Hacı Bektaş, Sineson köyünde

  • Erenler Kutbu Seyyid Muhammed Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Horasan’i bu aleme Hz. Ali’nin nişanları iel doğdu ve bir çok kerametler gösterdi. Yüce Tanrı’nın Adem peygamberden başlayan Musa, İsa ile devam eden ve Muhammed peygamber ile tamamlanan yolu, doğru ve güzel örnekleri ile insanlara anlattı. “Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız.” Sözünü kem söyledei hem de hayatında uyguladı. Yaratılışta kardeşin, yada inançta kardeşindir. …Mûsa’ya, İsa’ya ve diğer nebilere Rablerinden verilmiş bulunana inandık. Onlardan hiçbirini ötekinden ayırmayız…Ali İmran 84 emrine uygun olarak yetmiş iki millete bir bakan Hünkar, Sineson köylülerine siz kafirsiniz, müslüman olun demedi. Bana gelmek için, İsa’yı bırakın demedi. Zira İsa’yı sevmek ve takip etmek Yüce Tanrı’nın emridir. Hünkar, Yüce Tanrı’nın lisanı olan sevgi yolunu tercih etti ve Anadolu’da inanç ve kültür farklılıklarına bu dil ile yaklaştı. İnsan’ın hakikatinin bir olduğunu, Musa, İsa, Muhammed dinini kaynağı Yüce Tanrı olduğunu anlattı.

Hacı Bektaş, Sineson köyünde

Abdulbaki Gölpınarlı tarafından hazırlanan Hacı Bektaş-ı Veli velayetnamesinde Sineson köyün şöyle anlatılmaktadır.

Hünkar, Kayseri’den Ürgüp’e gelirken yolda Sineson adlı bir Hrıstiyan köyüne ulaştı. Hristiyanlar, çavdar ekmeği pişirmişlerdi. İçlerinden bir kadın,  başına bir tekne almış, ekmek götürmekteydi. Hünkar’ı görünce hemen tekneyi başından indirdi; derviş dedi, lütfet, bir parça al ye; bizim yerimizde buğday bitmez, ayıplama.

Hünkar, bu sözü duyunca, bereketli olsun, çavdar ekin buğday biçin; küçük hamur yapın, büyük somun alın dedi. Şimdi hala o köyde çavdar ekerler, buğday biçerler. Küçük hamurlar yapıp fırına atarlar, büyük somun çıkarırlar. Buğday ekerlerse çavdar olur, fakat çavdar ekince buğday biçerler.

Gene bu yüzden o köydeki Hristiyanlar, Hünkar’ın oturduğu makamı ziyaret ederler, her yıl toplanıp gelirler, kurbanlar, adaklar getirip şenlik ederler.

Temizlenenler kurtuluşa erer..

“Yolumuz; ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur”. “Sakın, bir kimsenin gönlünü yıkma” Hünkarın sözüne uyduk ve kurtuluşa erenlerin yoluna gönülden ikrar verdi. “Ancak Allah’ın samimi, temiz kulları kurtuldu. Saffat-74“…Benliği temizleyip arındıran, gerçekten kurtulmuştur. Sems-9”. Yüce Tanrı’nın kelamına uyarak kendi özünü temizleyenlerden olmak erenlerden bize kalan en değerli nasihattir. Başkası ile uğraşan, başkasını kınayan ve kendinde aynı ayıp varken başkasını ayıplayan gerçekte zararda kalmıştır.

12.01.2019

www.cemhaber.com

Nihat Vural

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

19Daha fazla mesaj var Hacı Bektaş Veli Kategori
Sizin için önerilen
Hacı Bektaş Veli ve Yeniçeriler

Yeniçeri Ocağını Piri : Hacı Bektaş Veli Hacı Bektaş Veli, yeniçeri ocağının manevi koruyucudur. Yeniçeriler;...