Bahaddin Nakşibendi

Bahaddin Buharî Pir Ahmet Yesevi’nin Orta Asya’da aydınlattığı ulu dergahlarda yetişmiş, sonra Seyyid Emir Külal Hazretlerinin dergahına gelerek eşiğine yüzler sürmüş, ikrar bağı ile ona bağlanarak canı baş hak yoluna koymuş ulu bir kişidir. Bütün dergahlar gibi Seyyid Emir Külal’ın yolu ve soyu Ehlibeyt’e dayanır. Bütün dergahlar Muhammed Ali yolundan ve soyundan gelen pirler tarafından kurulmuştur.
Bahaddin Nakşibendi ismini pirinin dergahında aldıktan sonra ömrünü “Güzel Ahlak” yolunda tamamlamıştır. Tarikat silsilesi İmam Ali, Selman-ı Farsi, Ebu’l-Kâsım Muhammed bin, Ebî Bekr ile devam eder Seyyid Emir Külal ile Bahaddin Nakşibendi’ye uzanır. Ebu’l-Kâsım Muhammed Halife Ebu Bekir’in oğlu olmasına rağmen Hz Ali’nin manevi oğlu olmuş davasını ve ömrünü İmam Ali’nin yanında ve yolunda feda etmiştir. Hz Muhammed “Selman-ı Farsi Ehlibeyt’tendir”. diye buyurmuştur.

Zaman içinde Ehlibeyt’i sevenlere yapılan zulümler sonucunda bazı Nakşibendiler saltanat sahiplerinin baskılarına boyun eğerek tarikat silsilesinde olmadığı halde Halife Ebu Bekir’i Hz Ali’nin yerine dahil etmişlerdir. Kuran ve Hz Muhammed’in emrine uygun olan bu uygulama günümüzde bazı Nakşibendilerin Ehlibeyt’i yok sayma noktasına taşımıştır.

Bütün tarikatlar Ehlibeyt sevgisini esas alırlar
Allah’ın, iman edip hayra ve barışa yönelik iyi işler yapanlara müjdelediği, işte budur. De ki: “Ben, Tebliğ ettiğim dine karşılık sizden, yakın akrabamı/Ehlibeytimi sevmeniz dışında bir ücret istemiyorum.”… Sura-23

Bütün tarikatlar Ehlibeyt’e bağlıdır.

…… Allah’a ve resulüne itaat edin. Allah sizden kiri/lekeyi gidermek istiyor ey Ehlibeyt, sizi tam bir biçimde temizlemek istiyor….Azhab-33

Tarikatlar Fatma ana ve İmam Ali ile Hz Muhammed’e ulaşır.

Şüphesiz, Biz sana Kevser’i verdik. Şu halde Rabbin için ibadet et ve kurban kes. Doğrusu, asıl ebter (soyu kesik) olan sana kin duyandır. Kevser Suresi

Hz Muhammed’in soyu Fatma anadan devam eder. Seyyitler bu soya bağlıdır.

Tarikatlar iki emaneti kabul eder.

Size iki emanet bırakıyorum birisi Allah’ın kitabı Kuran diğeri benim Ehl-i Beyt’imdir. Hz Muhammed

Hz Muhammed’in Ben ilmin/ hikmetin şehriyim, Ali de kapısıdır. İlim isteyen kimse bu kapıdan gelsin” Emrine uyarak İmam Ali kapısına bağlı olan Seyyid Emir Külal’in eşiğine gece vakti baş koyan Bahaddin Nakşibendi canı pahasına yağan karın altında ikrarından vaaz geçmeyerek İlim şehrine alınış ve kurtuluş gemisi olan Ehlibeyt gemisine kabul edilmiştir.
Uzun ve zorlu bir yolculuk, çileli bir yaşam, acılarla geçen bir hayat ile dünyadan vaz geçmiş İkrar bağı ile bağlandığı pirinin dergahında canı başı hak yoluna koymuş ve hizmet ile sırlar kapısını aralamış bir Bahaddin Nakşibendi’yi doğru tanımayan günümüzün bazı Nakşibendileri, hem tarikat silsilesini değiştirmiş, hem de aslı dururken Ehlibeyt isminin yerine Ehli Sünnet ismini kullanmışlardır. Tartışmalı hadisleri birinci kaynak haline getiren ve ikrar ile Ehlibeyt’e bağlanmayı kabul etmeyen kişilerin Bahaddin Nakşibendi’ye layık olmaları mümkün değildir.

Bahaddin Nakşibendi’nin Ehlibeyt ve Kuran olan yoluna layık olmaya çalışan Nakşibendilere aşk olsun.

Nihat Vural
Cemhaber.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

37Daha fazla mesaj var Erenler Kategori
Sizin için önerilen
Şairin Aşure günü “kime yas tutuluyor?” diye sorması – Mesnevi

 Kendine ağla…. Ey Hüseyin aşığı; O Şehitler serdarı zulmün deryasına dalmadı. Ecel şerbetini mazlumlar için...