Nehcü’l-Belâğa – Hz. Ali’nin sözleri, mektupları

Nehcü’l-Belâğa”, hazırlayan: Abdülbâkî Gölpınarlı, Der Yayınları. Ayrıca başka yayınevleride bu eseri yayınlamışlardır.

“Nehcü’l-Belâğa”, iMAM Ali ‘nin kısa hilâfeti döneminde buyurmuş olduğu 239 hutbe, 79 mektup ve 480 hikmetli kısa sözden oluşan bir kitaptır. Seyyid Râzî adıyla meşhur olan Muhammed b. Hasan Musevi (359-406), söz konusu hutbe, mektup ve kısa sözleri bir araya toplayarak değerli bir eser oluşturmuş ve bu eseri “Nehcü’l Belâğa” olarak adlandırmıştır.

imam Ali’den sözler

“Bir toplumun işine râzı olan, onlarla beraber onu işlemiş gibidir ve her kötülük işleyen kişi, iki günah kazanır, onu işlemek günahı ve ona râzı olma günahı.”

“İnsanlardan bazıları; elleri, dilleri ve kalpleriyle kötülüğe karşı çıkarlar. Bunlar, bütün hayrı kendilerinde toplamışlardır. Bazıları da elleriyle değil; ama dilleri ve kalpleriyle kötülüğe karşı koyarlar. Bunlar, iki özellikle amel etmiş ve birini terk etmişlerdir. Bazıları da sadece kalple kötülüğe karşı çıkarlar, bunlar birini almış ve önemli iki tanesini terk etmişlerdir. Ve bazıları da hem elle hem dille ve hem de kalple kötülüğe karşı çıkmayı terk etmişlerdir. İşte bunlar, yaşayan ölülerdir.”

“Öyle kişiler vardır ki, Allah’ı anmakla ün bulmuş ve O’nu dünyaya tercih etmişlerdir. Alış-veriş ve ticaret, onları Allah’ı anmaktan alıkoymaz. Günlerini O’nu anmakla geçirirler. Gâfillerin kulaklarına caydırıcı sözler söylerler. Başkalarına adalet ve doğruluğu emrederler ve kendileri de onu yaparlar. Kötülükten men ederler ve kendileri de onu yapmazlar.”

“İlk yenilginiz, elle olan cihadı terk etmenizdir. Daha sonra dille olan cihadı terk etmenizdir. Ve daha kalple olan cihadı terk etmenizdir. Her kim kalbiyle iyiliği tasdik etmez ve kötülüğü inkar etmez ise inkılaba uğramıştır (izzetten zillete düşmüştür).”

“Allah sizden önceki nesilleri sadece iyiliği emretmeyi ve kötülükten menetmeyi terk ettikleri için lanet etmiştir. Allah cahil ve sefihleri günahlarından dolayı, alim ve bilirleri de kötülükten men etmedikleri için lanet etmiştir.”

“İyiliği emretmeyi ve kötülükten men etmeyi terk etmeyin. Aksi taktirde kötüleriniz başınıza geçer ve dualarınız müstecâb olmaz.”

 

Kaynaklar

[1] Hz. Ali, “Nehcü’l-Belâğa”, hazırlayan: Abdülbâkî Gölpınarlı, Der Yayınları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

11Daha fazla mesaj var Kitaplar Kategori
Sizin için önerilen
Kuran-ı Kerim

Kuran-ı Kerim; Peygamber Muhammed Mustafa’ya Mekke yakınlarında Hira mağarasında ibadet esnasında 610 yılı ramazan ayın...