Dersim yöresi, Tunceli ilinin doğal yaşamının en anlamlı canlılarından biri de yörede dağ keçisi olarak bilinen geyiklerdir. Yörede dağ keçileri kutsal kabul edilen canlılardandır. Canlıların...

İbadet Nedir? İbadetin Sözlük anlamı “boyun eğme, alçak gönüllülük, itaat, kulluk, tapma, tapınma” anlamlarına gelmektedir. İnanç açısından manası ise: Ey iman edenler! Allah'ın buyruğuna ters...