Kutbetddin Hayder’in Bedahşan savaşına gitmesi

Example HTML page

Kutbetddin Hayder’in Bedahşan savaşına gitmesi

Ahmet Yesevi Horasan ülkesine valiydi. Bedahşan ülkesinin haklı ise kafirdi. Horasan iline akın eder, inananların mallarını yağmalardı. Horasan halkı bu durumdan gelip Ahmet Yesevi’ye şikayet edip çare bulmasını istediler. Ahmet Yesevi, oniki yaşındaki nefes evladı Kutbettin Hayder’e kılıç kuşatıp, tuğa ve alem vererek başına erlik tacı giydirdi. Altıbin er ile Bedahşan iline yürüdüler. Bedehşan beyi ordu topladı ve iki ordu karşı karşıya geldi. Kafirler kırıldıkça çoğaldı, Tanrı yardım etmedi, sonunda altıbin er kırıldılar. Kutbettin Hayder’i kutsak edip çırıl çıplak bir mağaraya hapsettiler. Kutbettin Hayder yedi yıl mağazara kaldı saçları döküldü.

Kafirler onun yokluğundan faydalanarak Türkistan iline saldırıp ili harap ettiler. Bu saldırılara karşı koyacak kimse kalmadı. Horasan halkı Ahmet Yesevi’ye gelip şikayet ve sitemde bulundular, Horasan halkı hep senin kisveni giymiştir, bize yardım et dediler. Ahmet Yesevi hem oğlunun üzüntüsünden, hem de halkın feryatlarından çok üzüldü ve kendisi de yaşı ilerlemişti ve ata binemiyordu. “Ey herkesin sırrını bilen Tanrı dedi, Adem’den Muhammed’ kadar bütün peygamberlerin, hakkında “Hele ta” süresi inen, şanında “La Feta” denen Mürteza Ali’nin hakkı için, Ehl-i Beyt’in hürmeti için bana bir kulunu gönder de Müslümanlara yardım etsin.”

Ahmet Yesevi’nin bu münacatını Tanrı Hacı Bektaş-ı Veli’ye ilham etti. Bektaş, Ahmet Yesi’ni  dergahına geldi, eşiğine yüz sürdü, kapıda peymançeye durdu. Şehy’te Hacı Bektaş’ı görünce mülk ıssı geldi diye sevindi. Ahmet Yesevi, – Ya Bektaş, Tanrı seni mülke sahip etti. Önce Bedahşan ilini fethet, kafirin kanını yere saç, Arslan gibi bir nefes oğlum var, adı Kutbettin Hayder”…oğlumu kurtar, ded,.

Hacıbektaş, Ahmet Yesevi’nin elini öperek Şahin şekline girdi ve Bedahşan iline uçtu. Ahmet Yesevi’nin dervişleri ise biz yıllarca Ahmet Yesevi’nin dergahında hizmet ederiz, çıplak bir abdal geldi Şeyhimiz ona itibar etti, hiç birimize itibar etmedi, ona mülkün ıssı dedi diye Şeyhi saymaz oldular. Hacı Bektaş süzülüp mağaranın üstüne konup içeri girdi. Kutbettin Hayder’in ağız yağını alıp başına sürdü ve başının kelliği gitti. Hacı Bektaş Hayderi’i kucağına aldı, yum gözünü dedi. Hayder gözünü açınca kendisini Ahmet Yesevi’nin tekkesinde buldu. Hacı Bektaş tekrar mağaraya giderek dua etti, Mağaranın önüne yedi başlı bir ejderha geldi, Bedehşan’a güneş doğmadı, sular kesildi, bereket olmadı. Bu tam bir yıl sürdü. Hacı Bektaş bir yıl mağarada Bedahşan ilinin halkını defalarca imana getirdi, ve devalarca Bedahşan halkı imanından vazgeçti. Hacı Bektaş sonunda bu ejderha kafirleri yutsun diye dua etti, ejderha kafirleri yuttu. Bedahşan halkı imana tekrar geldi. Hacı Bektaş, Bedahşan halkına islam’ı öğretti ve beyliği tekrar eski beye verdi. “Beni arayan Ahmet Yesevi dergahında bulsun” dedi ve silkinip güvercin olup uçtu gitti.

Kaynak : Hacı Bektaş-ı Velayetnamesi

Bedahşan Afganistan Horasan’da bir bölge

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

52Daha fazla mesaj var Erenler Kategori
Sizin için önerilen
Isparta Veli baba Sultan Serinket-Uluğbey

Veli baba Sultan Türbesi nerede? Veli Baba Sultan Türbesi Isparta ili Senirkent ilçesinin 3 km...