Haç İbadetinin Manevi Manası Nedir?

Peygamberler ve Evliyalar Haç Makamıdır.

Haç makamı Adem’in gönlüdür. Peygamberler ve Evliyalar birer Haç makamıdır. Haç ibadeti Hz. Muhammed’den önce Peygamberlerin kabrini ziyaret etmek ile yapılırdı. Kurban keserek, lokma ve sadaka vererek ibadet tamlanırdı. Bu ibadet İbrahim peygamberin kabrinde yapıldığı gibi, Yusuf, Musa, Yakup, Süleyman, İsa peygamberin kabirlerinin ziyaret edilmesi ile de yapılırdı. Her toplum kendi yöresine yakın olan peygamberin kabrini ziyaret ederdi.

Mekke, İbrahim peygamberin kabri olduğu için Hac ibadetinin yapıldığı makamlardan biridir. İbrahim peygamberin evlatları gelen ziyaretçilere hizmet eder onlara peygamberlerin hikayelerini anlatırlardı. Gelen Hacı adayları kurban ve lokmaları ile gelir, önce İbrahim peygamberin eşi Hacer ve Oğlu İsmail’in makamlarını ziyaret eder ve sonra İbrahim Peygamberin kabrini ziyaret der ve dualarını yerine getirirlerdi. Kabe’nin içinde misafir olur, gördükleri rüyalar ile Hac ibadetlerinin manevi yönünü şahit ederlerdi.

Her Haç ibadeti Yüce Tanrı katında kabul değildir. Her dua Allah katında karşılık bulmaz. Haç peygamberler ve Evliyalar şehrine girmektir. Yüce Tanrı’nın misafir olduğu bir gönüle girmektir.

Hacı Bektaş Veli Haç Makamıdır.

Gönül büyük bir şehirdir. Noksan sıfatlardan uzak olan yüce Tanrı arşa değin neyi yarattı ise o şehirde vardır, o şehire sığar.

Gönül alemin mutlak padişahı olan Tanrı’nın nazargahıdır. Gönül ile Allah arasında perde yoktur. Bu durumda müminlerin gönlü Kabe’ye benzer. Kabe’ye varanlar ayakları ile yürürler. Gönül isteyenin yüz üstü sürünmesi gerekir. Onun için aşıklar yüzlerini yere sürerler. Yine Kabe’de ihram giyerler. Hakkı batıldan ayırmak, Kabe’de ihram giymeye benzer. Yoldan taşları temizlemek Batın-ı Arafta taş atmaya benzer. Geçmiş ömrümüz Sa-fa’ya, Kalan ömrümüz Merve’ye benzer. Pişman olmak, kalan ömrümüzü Hakka kullukla geçirmek Safa ile Merve yolculuğuna benzer.

Kabe’ye varanların dört yerde tavafı vardır. İlk önce sağında (havf) korku nuru tavafı vardır. İkinci olarak solunda (reca) ümit nuru tavafı vardır. Üçüncü olarak önünde muhabbet nuru tavafı vardır. Dördüncü olarak arkasında Şevk nuru tavafı vardır.

Hararet nardadır sacda değildir,
Keramet baştadır tac’da değildir
Her ne arar isen, kendinde ara,
Kudus’ta mekke’de hac’da değildir

Sakin ol kimsenin gönlünü yıkma,
Gerçek erenlerin izinden çıkma.
Eğer adam isen ölmezsin korkma
Aşığı kurt yemez uc’da değildir.

Mevlana Celalettin Rumi’den

“Kabe, Âzeroğlu İbrahim’in binâsıdır. Gönül ise, Celîl ve Ekber olan Allâh’ın nazargâhıdır.

Eğer sende basîret varsa, gönül Kâbe’sini tavaf et!.. Taş ve top­raktan yapılmış sandığın Kâbe’nin asıl mânâsı gönüldür.

Şunu iyi bil ki, sen Allâh’ın nazargâhı olan bir gönlü inci­tir, kırarsan, Kâbe’ye yaya olarak da gitsen, kazandığın sevâp, gönül kırmanın günâhını dengeleyemez.

Sen varını, yoğunu, malını, mülkünü ver de bir gönül yap! (Böyle bir gönülle haccet!) Kazandığın o gönül, mezarda, o kapkara gecede sana ışık versin!.

Haç Bir Gönül Yapmaktır.

Yunus Emre

Çalış kazan ye yedir bir gönül ele getir

Yüz Kabe’den yeğdir bir gönül ziyareti.

Ak sakallu pîr koca bilmez ki hali nice

Emek yimesün hacca bir gönül yıkar ise.

Bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz değil

Yetmiş iki millet dahi, elin yüzün yumaz değil

Yunus Emre dir hoca, gerekse var bin hacca

Hepsinden eyice, bir gönüle girmekdir.

Gönül Çalabın tahtı, Çalab gönüle bahtı

İki cihan bedbahdı, Kim gönül yıkar ise.

Aşk imandır bize gönül cemaat
Dost yüzü kıbledir daimdir salâd
Dost yüzü göricek şirk yağmalandı
Anın için kapıda kaldı şeriat

Seyyit Nesimi

Her neye kim baktın ise anda sen Allah’ı gör

Kancaru kim azm kılsan “semme vechullah”ı gör

Bu ikilik perdesinden geç hicabı ref’kıl

Gel bu birlik vahdetinden bak bu Ressullah’ı gör

Hacc-ı Ekber kılmak istersen gel ey zahid berü

Aşıkın kalbi içinde sen bu Beytullah’ı gör

Hacıbektaştv

14.04.2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

37Daha fazla mesaj var İnanç Kategori
Sizin için önerilen
Terör ne zaman biter

Cehalet ve yoksulluk bittiği zaman Adalet ve liyakat geldiği zaman Aileler evlatlarına daha fazla sahip...