Kuran Ezberleme Kursları ve Öğretilmeyen İslam

Example HTML page

Kuran’ı ezberlemek Kuran’ı gizlemektir.

Mustafa Kemal Atatürk; Kuran’ı Türkçe Meali ile halkın hizmetine sunmasına rağmen siyasi iktidarlar Kuran’ı halkın kendi dili ile öğrenmesine engel oldular. Kuran’ı öğretiyoruz diye halka Kuran’ı ezberlettiler.  2010 yılı resmi kuran kursu sayısı on bin, katılan kişi sayısı 250.000 kişi civarındadır. Resmi olmayan Kuran kursları sayısı da resmi Kuran kursu sayısından fazla olduğu tahmin edilmektedir.

Kuran İnsanlara kılavuzdur.

Bilmediğiniz sadece ezberlediğiniz Kuran ile yolunuzu bulmazsınız.  Kuran, insan ile Allah arasında köprü görevi görmektedir. Kesindir. Değişmez.

Ülkelerin anayasaları ise insanlar arasındaki sorunları çözmek için düzenlenmiştir. İhtiyaçlara göre değişir.

İslam ve Kuran’ı yaşamanın önünde tek engel vardır. O da kişinin kendi nefsidir.

Anayasalar Allah ile kul arasına girmez.  İslam’ı yaşamaya, Türkiye Anayasası’nı ve Atatürk’ü engel gören anlayış irticadır. Yani cehalet ve yobazlıktır.

Bu Kitap’ı sana yalnız şunun için indirdik: Hakkında ayrılığa düştükleri şeyi onlara iyice açıklayasın ve Kitap, iman eden bir topluluk için kılavuz ve rahmet olsun. Nahl-64

Kuran’ın anlaşılması gerekir. Ezber, Kuran’ı gizlemektir.

Kutsal kitaplar indirilen toplumların dilleri ile indirilmiştir. İncil ve Tevrat Arapça değildir. Türk milleti Kuran’ı Ahmet Yesevi, Dede Korkut, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal gibi Ehlibeyt ocakları ve evliyaların öğretilerinden öğrendi. Bu öğreti ile Kuran’ın evren olduğunu, her yaratılanın bir ayet olduğunu, her yaratılanın kutsal olduğunu idrak ettiler.

Biz onu sana, aklınızı çalıştırasınız diye, Arapça bir Kur’an olarak indirdik.  Yusuf-2

Apaçık Kitab’a andolsun ki, iyice anlayasınız diye biz, onu Arapça bir Kur’an yaptık  Zuhruf 2-3

O, sana Kitap’ı, önündekileri tasdikleyici olarak hak bir yoldan indirdi. Tevrat’ı ve İncil’i de indirmişti. Ali-İmran-3

Kuran’ın Arapça dışında okunmayacağını söyleyerek halkı gerçeklerden uzak tutular.

İndirdiğimiz açık-seçik delillerle, kılavuz mesajı; biz onu Kitap’ta insanlara ayan-beyan gösterdikten sonra gizleyenlere, işte onlara, hem Allah lanet eder hem de diğer lanet okuyanlar lanet eder. Bakara-159

Kuran’ı korku ve büyü kitabı yaptılar.

Yüzyıllar boyunca Kuran’ı insanları yönetmek için korku ve büyü kitabı olarak kullandılar.

Kuran üzerine yeminler ederek amacı dışında kullandılar.

Onlar ki Kur’an’ı parça parça/bölük bölük/falcılık aracı yaptılar. Hicr-91

Kuran’da da olmayan hükümleri Allah’ın emri diye halka dayattılar.

Yazıklar olsun o kişilere ki, Kitap’ı kendi elleriyle yazarlar da sonra onunla basit bir karşılık satın alsınlar diye, “İşte bu, Allah katındandır!” derler. Vay haline onların, ellerinin yazdıkları yüzünden! Vay haline onların, kazanıp durdukları yüzünden! Bakara-79

Yüzlerce Yanlış Kuran meali ile hakikati sakladılar.

Peygamber ilmine dayanmayan yüzlerce farklı Kuran meali vardır. Diyanet işleri Kuran’ın özüne uygun mealleri toplumun hizmetine sunmamıştır.

Onlardan bir zümre vardır, aslında Kitap’tan olmayan birşeyi siz Kitap’tan sanasınız diye, dillerini Kitap’la eğip bükerler. O, Allah katında olmadığı halde, “Bu, Allah katındandır.” derler. Bilip durdukları halde, Allah hakkında yalan söylerler. Ali-İmran-78

Kuran’ı geçim ve iktidar aracı yaptılar.

Yüzbinlerce kişi inançtan para kazanmaktadırlar. Siyasi partiler halkın inancını kullanarak iktidara gelmektedirler.

Allah’ın kitaptan indirdiği şeyi gizleyip onu basit bir ücret karşılığı satanlar, karınlarında ateşten başka bir şey yemiş olmazlar. Kıyamet günü, Allah onlarla konuşmayacaktır, onları arındırmayacaktır. Onlar için korkunç bir azap vardır. Bakara-174

Kuran eğitiminde düşünmeyi ve aklı reddettiler.

Kuran’ı ezberletip halktan saklayanlar, halkın aklını kullanmasını istemezler. Akıl sahiplerini aldatmak daha zordur.

…Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden akıllarını işletemezler onlar. Bakara-171

Açık delillerle, kitaplarla gönderdik. Sana da bu zikiri/Kur’an’ı vahyettik ki, kendilerine indirileni insanlara açık-seçik bildiresin de derin derin düşünebilsinler Nahl-44

Kuran’ı insanlara karşı kalkan olarak kullandılar.

Kendisi gibi inanmayan kişilere karşı Allah ve Kuran’ı üstünlük aracı olarak kullandılar.  Oysa inanç kul ile Allah arasındadır. İnancın kalkan gibi insanlara karşı kullanılması İslam’a aykırıdır. Kuran’ı ilk kalkan yapan Muaviye’dir.  Muaviye Hz Ali ile savaşırken Kuran’ın yapraklarını askerlerinin mızraklarına taktırmıştır.

İyilik etmenize, takvaya sarılmanıza, insanlar arasında barışı kurmanıza engel yapmak üzere Allah’ı yeminlerinize siper haline getirmeyin. Allah, her şeyi duyar, her şeyi bilir. Bakara-224

Kuran’ın yerini uydurma hadisler aldı.

Emeviler ve Abbasiler döneminde uydurma hadisler Kuran ve Ehlibeyt’in yerini aldı. Uydurma hadisler gelenekleşerek Müslümanların yaşantısına yerleşti. Kuran kursları,  İmam Hatip ve ilahiyat okullarında uydurma hadislere dayalı eğitim günümüzde sürdürülmektedir.

Diyanet işleri, İnanç alanındaki yanlışlıkları gidermek için kurulduğu halde 1950’yıllardan sonra bu amaçtan uzaklaşmıştır.

Allah, kendilerine kitap verilenlerden şu yolda mîsak almıştı: “Onu insanlara mutlaka açık-seçik bildireceksiniz, onu saklamayacaksınız.” Ama onlar Kitap’ı sırtlarının gerisine attılar, basit bir ücret karşılığı onu sattılar. Ne kötü şey satın alıyorlar! Ali İmran 187

Kuran eğitmenleri, Kuran’ı anlama ve öğretmede yetersizdir.

Kuranın anlamını bilmeyen eğitimciler Kuran öğretmeye çalışmaktadır.

İçlerinde ümmî olanlar da vardır ki Kitap’ı bilmezler, sadece anlamını bilmeden okuyuşlar/hurafeler/hayal ve kuruntular bilirler. Onlar yalnız sanıya saplanırlar. Bakara-78

Kuran eğitiminde ayrımcılık yapılmaktadır.

Allah’ın huzurunda kadın erkek ayrımı yoktur. Peygamber kadın ve erkek ayrımı yapmamıştır. Kabe’nin etrafında kadın ve erkek ayrımı yapılmaz. Kız ve erkek kuran kursları adı altında kadın ve erkek ayrımı yapılarak İslam ve kanunlara uymayan uygulama yapılmaktadır.

Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyilik ve güzelliği belirlenene özendirirler, kötülük ve çirkinliği belirlenenden sakındırırlar… Tevbe – 71

www.cemhaber.com

Nihat Vural

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

48Daha fazla mesaj var İnanç Kategori
Sizin için önerilen
Vadedilmiş Topraklar ve Mesçit-i Aksa

Vadedilmiş Topraklar ve Mesçit-i Aksa Vadedilmiş topraklar ve Mesçit-i Aksa üzerinden insanlar birbirleri ile düşmanlık...