Siyaset Camisi İslam’a uymaz.

Tasim’de siyaset Camisi İslam’a uymaz.
Gönül Allah’ın Kabe’sidir. Sakın yıkma

…Ve Biz, ona şah damarından daha yakınız. Kaf-16
…Şunu da bilin ki, Allah kişi ile kalbinin arasına girer.. Enfal-24
Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Hadid – 4

Emanet Adem’e yüklenmiştir.
Biz emâneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmekten kaçındılar, ondan ürktüler. İnsan ise çok zalim ve çok cahil olduğu halde onu yüklendi. Azhab-72
Secde Adem’e
Hani meleklere “Âdem’e secde edin!” demiştik de İblis müstesna hepsi secde etmişti. İblis dayatmıştı. Taha-116
Siyasal çıkarlar için Cami yapılmaz…
Oy için yapılan, Kul hakkı ile yapılan, desinler diye yapıla, riya için yapılan, faiz parası ile yapılan, cennet tüccarlığı ile yapıla, İhalelerden alınan komisyonlarla yapılan, haram para ile yapılan camiler İslam inancına uymaz.
Siyasetçilerin birinci görevi, Adalet, kul hakkı, yetim hakkı, yoksul hakkı ve komşu hakkıdır.
İslam’ın asıl kaynağı Kuran ve Ehlibeyt’tir. Sınav ancak kişinin kendi nefsi iledir.

Hz Muhammed İnsanları bölen riya mescidini yıktırmıştır.
Bir de şunlar var: Tutup bir mescit yapmışlardır: Zarar vermek için, nankörlük/gerçeği örtmek için, inananları fırkalara bölmek için, daha önceden Allah ve resulüyle savaşmış kişiye gözetleme yeri kurmak için. “İyilik ve güzellikten başka bir şey istemiş değiliz!” diye gerile gerile yemin de edecekler. Allah şahittir ki, onlar kesinlikle yalancıdırlar.
Böyle bir mescitte sakın namaza durma! Daha ilk gününde takva üzerine kurulan bir mescit, içinde namaz kılman için çok daha uygundur. Temizlenmek arzusu taşıyan erler vardır o mescitte. Allah, temizlenenleri sever.Tevbe 107-108
Takva Mescit’i yapabilene aşk olsun
Hz Muhammed kendi döneminde riyakarların yaptığı bir mescidi yıkmıştır.Kul hakkı yenen camilerde temizlenmek mümkün değildir. Tüm vatandaşların rızası alınmadan yapılan camiler insanlara ayrılık getirir. Şu an zaten Müslüman’lar fırkalara bölünmüş durumda.
“Daha ilk gününde takva üzerine kurulan bir mescit ” nedir.
Hz Muahmmed’in ilk yaratılışımıdır ?
Hz Muahmmed’in ilk dünyaya geldiği gün müdür ?
Hz Muahmmed’in ilk hira mağarasında ilk ayeti okuduğu gün müdür ?

Allah Zalimleri Sevmez…
…”Allah’ın laneti, zalimlerin üzerine olsun!” Araf-44
… .” Herkes duysun ki, Allah’ın laneti zalimler üstünedir. Hud-18… zalimler üstüne, ürettikleri kötülüklere karşılık olarak gökten bir pislik indirdik. Bakara-59
… Allah zalimleri sevmez. Ali İmran-57
… Gerçek olan şu ki, zalimler kurtulamayacaktır Enam-135
İlk ibadet yeri evlerinizidir.
Kandil, Allah’ın yükseltilmesine ve içinde adının anılmasına izin verdiği evlerdedir. Orada sabah-akşam O’nu tespih eder. Nur-36
İbrahim’in, İsmail’le birlikte, o evin ana duvarlarını yükselterek şöyle yakardıkları zamanı da an: “Rabbimiz, bizden gelen niyazları kabul buyur; sen, evet sen, Semî’sin, her şeyi çok iyi duyarsın; Alîm’sin, her şeyi çok iyi bilirsin.” Bakara-127
Mescit-i Nebevi dergah gibiydi. Minaresiz, sade, gösterişten uzak, helal para ile yapılmıştı. Peygamberden sonra Mescit-i Nebevi aslından çıkartıldı.
İslam’ı kullananların vay haline
Yazıklar olsun o kişilere ki, Kitap’ı kendi elleriyle yazarlar da sonra onunla basit bir karşılık satın alsınlar diye, “İşte bu, Allah katındandır!” derler. Vay haline onların, ellerinin yazdıkları yüzünden! Vay haline onların, kazanıp durdukları yüzünden! BAKARA 79

Allah’ın kitaptan indirdiği şeyi gizleyip onu basit bir ücret karşılığı satanlar, karınlarında ateşten başka bir şey yemiş olmazlar. Kıyamet günü, Allah onlarla konuşmayacaktır, onları arındırmayacaktır. Onlar için korkunç bir azap vardır. BAKARA 174
Riya camisi, riya namazı, riya zekatı, riya Haccı kılanların vay haine
Yoksul ve yetimin hakkı ile cami yapılmaz. Gördün mü o, dini yalan sayanı? İşte odur yetimi itip kakan;
Yoksulu doyurmayı özendirmez o. Vay haline o namaz kılanların ki, Namazlarından gaflet içindedir onlar! Riyaya sapandır onlar/gösteriş yaparlar. Ve onlar, kamu hakkına/yardıma/zekâta/iyiliğe engel olurlar. Maun Suresi
İbadette büyüklenenler cehennemliktir.

Rabbiniz dedi ki: “Bana dua edin, size icabet edeyim. Doğrusu Bana ibadet etmekten büyüklenenler; cehenneme boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir. Münin-60

Her ümmet için bir ibadet şekli vardır…

Her ümmet için biz, bir ibadet şekli/bir ibadet yeri belirledik; onlar, onu izlerler. Artık bu iş konusunda seninle çekişmesinler. Sen de Rabbine davet et/dua et. Sen, elbette ki şaşırtmadan yol aldıran bir kılavuzun ardındasın. HAÇ-67
Kolaylaştırın Zorlaştırmayın:
O halde Kur’an’dan, kolay geleni okuyun! duayı yerine getirin! MÜZEMMİL-20
….Allah sizin için kolaylık ister; O sizin için zorluk istemez. Bakara-185
İbadet Gizlidir.
Rabbini, öz benliğinin içinde yalvarıp ürpererek, bağırtılı olmayan bir sesle sabah-akşam zikret. Sakın gafillerden olma! Araf 205
Rabbinize; boyun bükerek, gizlice/ürpererek yakarın. O, haddi aşanları/azmışları sevmez. Araf 55
Hani o, Rabbine gizli bir sesle seslenmişti de, Meryem 3
Hz Muhammed gece ve gizli dua ederdi…

Hz Muhammed gönül Mescit’i yaptı.
Hz Muhammed hayatında hiç cami yapmadı. 40 Yaşına kadar evinde, Hira mağarasında, Muallak taşının altında ibadet etti. Hicret edene kadar 10 yıl yine evinde İslam’ı anlattı ve ibadet etti. Medine’de ise evi Mescit, misafirhane, okul, toplantı evi görevi gördü. Dergahlar peygamberin uygulamalarının en güzel örneğidir.
..gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki, Rabbin seni Makam-ı Mahmud’a ulaştırsın. İsra 79
Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi; yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Müzemmil-3
Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. İsra-1
Geceleri, Rableri huzurunda secde ederek, ayakta durarak geçirirler. FURKAN 64
Daha sonra bir başka duyuru yönelttim. Ve onları gizli gizli de çağırdım.” Nuh 9
…Sonra, karanlıkların bağrında şöyle yakardı: “Senden başka ilah yok, tespih ederim seni! Kuşkusuz, ben zalimlerden oldum.” Enbiya-87
Öyle erler vardır ki, bir ticaret de bir alış-veriş de onları Allah’ın zikrinden/Kur’an’ından, duayı yerine getirmekten, zekât vermekten alıkoyamaz. Onlar, kalplerle gözlerin döneceği/yer değiştireceği günden korkarlar. NUR – 37

Bir bölük halk sevap için Allah’a kulluk eder; Bu kulluk tacirlerin kulluğudur. Bir bölükte Allah’a korkudan kulluk eder, buda kölelerin kulluğudur. Bir bölükse Allah’a şükrederek kullukta bulunur: İşte hür kişilerin kulluğu budur. Hz ALİ

cemhaber.com
Nihat vural

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

33Daha fazla mesaj var Genel Kategori
Sizin için önerilen
Atatürk’e kafir diyen iftiracılara Cevap

İslam için Barış esastır … Eğer onlarla bir arada yaşarsanız, onlar sizin kardeşlerinizdir." Allah, bozguncuyu...